Cena zboží a platební podmínky

Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce – 39 Kč,
online bankovním převodem – zdarma,
platební kartou - při dodání na dobírku a platbě na místě – 39 Kč,
platební kartou - při platbě dopředu - zdarma.

V případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží.Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad - fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad - fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

L
Přihlášení zákazníka
*
*
Zapomenuté heslo
Zapomenuté heslo
L
Nahoru r
r
o