Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací zde.

Rozumím

Pravidla akce TK 4 NM náramkové hodinky a peněženka:

1. Tato akce není založena na náhodě, je určena těm, kteří splnili stanovené podmínky (adresáti). Z akcí jsou vyloučeni zaměstnanci společnosti PackWay s.r.o., jejich rodinní příslušníci a dále adresáti, jejichž objednací lístek bude neúplný, nečitelný nebo přeškrtaný. Nabídka platí pouze jednou a nemůže být současně kombinována s jinou nabídkou (netýká se nabídky na odpovědní obálce).
2. Adresát, který si objedná zboží z katalogů MAGNET 3PAGEN a za toto zboží řádně zaplatí, si může objednat dárek zdarma: náramkové hodinky (dle svého výběru – dámské nebo pánské). Pokud si adresát objedná z katalogu a za toto zboží zaplatí, si může objednat také peněženku za zvýhodněnou cenu 219 Kč. Pro účely této akce se za zaplacenou kupní cenu nepovažuje cena zboží, ve vztahu ke kterému zákazník odstoupil od příslušné kupní smlouvy během období od 14. 4. do 30. 6. 2021 nebo během 14 dnů (příp. 100 dní, pokud si zákazník objedná prodlouženou lhůtu na vrácení zboží) následujících po skončení akce, a to bez ohledu na to, zda společnost PackWay již vrátila tomuto zákazníkovi uhrazenou kupní cenu nebo nikoli. V případě odstoupení od kupní smlouvy je zákazník povinen spolu s vrácením zboží vrátit i náramkové hodinky a peněženku.

3. V případě vyčerpání zásob dárku zdarma je PackWay s.r.o. oprávněn jej nahradit jiným dárkem odpovídající hodnoty.

4. Adresát obdrží svoje náramkové hodinky a peněženku v balíku spolu s objednaným zbožím z katalogu.

5. V případě vyčerpání zásob peněženky není PackWay s.r.o. povinen zboží za zvýhodněnou cenu zaslat, popřípadě je oprávněn zaslat je dodatečně v samostatné zásilce.

6. V případě vyčerpání zásob objednaného zboží z katalogu není PackWay s.r.o. povinen náramkové hodinky a peněženku zaslat, popřípadě je oprávněn zaslat je dodatečně v samostatné zásilce.   
7. Náramkové hodinky a peněženku nelze získat za nákup zobrazeného zboží na odpovědní obálce.                                                                                     
8. Za uvedení e-mailové adresy, která není ještě u MAGNET 3PAGEN registrována a za nákup z katalogu v minimální hodnotě 549 Kč získá zákazník dárek v hodnotě 500 Kč.
9. Zasláním objednacího lístku adresát schvaluje bez výhrad tyto podmínky a instrukce, které jsou uvedeny na dokumentech vztahujících se k této nabídkové akci a přistupuje k nim.
10. Nabídka platí do vyčerpání zásob, nejdéle do 30. 6. 2021.

 

Pravidla akce dárek k svátku v newsletteru – toaletní voda:

Tato akce není založena na náhodě, je určena těm, kteří splnili stanovené podmínky (adresáti). Z akcí jsou vyloučeni zaměstnanci společnosti PackWay s.r.o., jejich rodinní příslušníci a dále adresáti, jejichž objednací lístek bude neúplný, nečitelný nebo přeškrtaný. Nabídka platí pouze jednou a nemůže být současně kombinována s jinou nabídkou (netýká se nabídky na odpovědní obálce). 
Adresát, který si objedná zboží z katalogů MAGNET 3PAGEN a za toto zboží řádně zaplatí, si může objednat dárek zdarma: dámskou toaletní vodu AMANDA nebo pánskou toaletní vodu SIDERAL. Pro účely této akce se za zaplacenou kupní cenu nepovažuje cena zboží, ve vztahu ke kterému zákazník odstoupil od příslušné kupní smlouvy během období od 15. 3. do 31. 8. 2021 nebo během 14 dnů (příp. 100 dní, pokud si zákazník objedná prodlouženou lhůtu na vrácení zboží) následujících po skončení akce, a to bez ohledu na to, zda společnost PackWay již vrátila tomuto zákazníkovi uhrazenou kupní cenu nebo nikoli. V případě odstoupení od kupní smlouvy je zákazník povinen spolu s vrácením zboží vrátit i toaletní vodu.

V případě vyčerpání zásob dárku zdarma je PackWay s.r.o. oprávněn jej nahradit jiným dárkem odpovídající hodnoty.

Adresát obdrží svoji toaletní vodu v balíku spolu s objednaným zbožím z katalogu. 

V případě vyčerpání zásob objednaného zboží není PackWay s.r.o. povinen toaletní vodu zaslat, popřípadě je oprávněn zaslat je dodatečně v samostatné zásilce.    
Za uvedení e-mailové adresy, která není ještě u MAGNET 3PAGEN registrována a za nákup z katalogu v minimální hodnotě 549 Kč získá zákazník dárek v hodnotě 500 Kč.
Zasláním objednacího lístku adresát schvaluje bez výhrad tyto podmínky a instrukce, které jsou uvedeny na dokumentech vztahujících se k této nabídkové akci a přistupuje k nim. 
Nabídka platí do vyčerpání zásob, nejdéle do 31. 8. 2021.

 

Pravidla „Využití šeku na 140 Kč“ WFR (dále jen „Pravidla“): 

1. Společnost PackWay s.r.o., se sídlem Dělnická 390, 532 36 Pardubice, IČO 25629662, zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 13638 pořádá při příležitosti vydání nového katalogu MAGNET 3PAGEN v době od 3. 3. 2021 do 2. 5. 2021 akci s názvem „Využití šeku na 140 Kč“. Soutěž probíhá společně na území České a Slovenské republiky.

2. Podmínky uplatnění stanovené slevy. Pro účely této akce je za objednané zboží považováno zboží, které je expedováno. Slevy se týkají pouze dostupného zboží, pokud bude zboží již vyprodáno a hodnota objednávky tak nedosáhne výše, při které by měl zákazník nárok na slevu, MAGNET 3PAGEN si vyhrazuje právo tuto slevu neudělit a jako kompenzaci udělit zákazníkovi jednorázovou slevu ve výši 10 % z částky odpovídající expedovanému zboží. Sleva je Organizátorem v této Akci poskytována v následující výši: a)
- sleva 140 Kč při nákupu zboží, jehož expedovaná hodnota je nad 899 Kč 

b) pro zákazníky, jež jsou občany Slovenské republiky, je Organizátorem v této Akci poskytována sleva v následující výši: 
- sleva 5 € při nákupu zboží, jehož expedovaná hodnota je nad 33 €; 

3. Sleva se dá využít pouze jednou. Pokud bude balík rozdělen do dvou (více) částí, bude sleva v příslušné výši uplatněna až na druhý (či poslední) balík, v němž bude zboží Organizátorem zákazníkovi doručováno, případně bude příslušná sleva rozdělena a částečně uplatněna na více balíků, v nichž bude zboží zákazníkovi Organizátorem doručováno. Pokud zákazník vrátí zboží, na jehož nákup uplatnil slevu dle pravidel této Akce v zákonem stanovené lhůtě pro odstoupení, vyhrazuje si Organizátor právo vrátit zákazníkovi hodnotu zboží vráceného v zákonné lhůtě pouze do výše odpovídající zákazníkem skutečně uhrazené ceně za takové zboží při převzetí zboží. Zákazník bere na vědomí a je výslovně Organizátorem v této souvislosti informován, že pokud by došlo k vrácení hodnoty zboží v původní hodnotě, došlo by k bezdůvodnému obohacení na straně zákazníka. Podmínkou účasti v Akci je řádná úhrada zakoupeného zboží. Současně platí, že do hodnoty objednávky nebude započítávána hodnota nevyexpedovaného zboží. 
Účastník Akce bere na vědomí a souhlasí se skutečností, že pro účely této Akce se za zaplacenou kupní cenu nepovažuje cena zboží, u něhož zákazník odstoupil od kupní smlouvy v zákonné lhůtě pro odstoupení od kupní smlouvy. Nevyexpedovaným zbožím se rozumí zboží, které není možné zákazníkovi zaslat spolu se zbývající částí objednávky z důvodu vyčerpaných skladových zásob produktů. 

4. Akce je platná od 3. 3. 2021 do 2. 5. 2021.

5. Využití slevy dle pravidel této Akce může Účastník akce využít objednávkou zboží ze Zásilkového obchodu těmito způsoby: 
a) poštou - Adresa pro zaslání objednávky zákazníka je pro Českou republiku: MAGNET 3PAGEN, Dělnická 390, 532 36 Pardubice 2, a pro Slovenskou republiku: MAGNET 3PAGEN, P.O.BOX 91, 830 05 Bratislava 35.
b) objednává-li si Účastník akce zboží ze Zásilkového obchodu telefonicky nebo elektronickou poštou, je třeba vyjádřit taktéž souhlas s těmito Pravidly, a to buď operátorovi  telefonicky  nebo výslovně do zprávy elektronické pošty, jinak se zákazník nemůže Akce zúčastnit. 
c) objedná-li si zákazník zboží ze Zásilkového obchodu přes internetové stránky www.magnet3p.cz nebo www.magnet3p.sk .

6. Účastník akce stvrzuje, že se seznámil s těmito Pravidly a s instrukcemi ve všech bodech a vyjadřuje s nimi svůj souhlas. 

 

Pravidla akce TK 4 porcelánový servis a sada příborů:

Tato akce není založena na náhodě, je určena těm, kteří splnili stanovené podmínky (adresáti). Z akcí jsou vyloučeni zaměstnanci společnosti PackWay s.r.o., jejich rodinní příslušníci a dále adresáti, jejichž objednací lístek bude neúplný, nečitelný nebo přeškrtaný. Nabídka platí pouze jednou a nemůže být současně kombinována s jinou nabídkou (netýká se nabídky na odpovědní obálce). 

Adresát, který si objedná zboží z katalogů MAGNET 3PAGEN a za toto zboží řádně zaplatí, si může objednat dárek zdarma: porcelánový servis (4 talíře). Pokud si adresát objedná z katalogu a za toto zboží zaplatí, si může objednat také 18dílnou sadu příborů za zvýhodněnou cenu 189 Kč. Pro účely této akce se za zaplacenou kupní cenu nepovažuje cena zboží, ve vztahu ke kterému zákazník odstoupil od příslušné kupní smlouvy během období od 24. 3. do 30. 6. 2021 nebo během 14 dnů (příp. 100 dní, pokud si zákazník objedná prodlouženou lhůtu na vrácení zboží) následujících po skončení akce, a to bez ohledu na to, zda společnost PackWay již vrátila tomuto zákazníkovi uhrazenou kupní cenu nebo nikoli. V případě odstoupení od kupní smlouvy je zákazník povinen spolu s vrácením zboží vrátit i porcelánový servis a sadu příborů.

V případě vyčerpání zásob dárku zdarma je PackWay s.r.o. oprávněn jej nahradit jiným dárkem odpovídající hodnoty.

Adresát obdrží svůj porcelánový servis a příbory v balíku spolu s objednaným zbožím z katalogu. 

V případě vyčerpání zásob příborů není PackWay s.r.o. povinen zboží za zvýhodněnou cenu zaslat, popřípadě je oprávněn zaslat je dodatečně v samostatné zásilce.

V případě vyčerpání zásob objednaného zboží z katalogu není PackWay s.r.o. povinen porcelánový servis a příbory zaslat, popřípadě je oprávněn zaslat je dodatečně v samostatné zásilce.    

Porcelánový servis a příbory nelze získat za nákup zobrazeného zboží na odpovědní obálce.                                                                                      

Za uvedení e-mailové adresy, která není ještě u MAGNET 3PAGEN registrována a za nákup z katalogu v minimální hodnotě 549 Kč získá zákazník dárek v hodnotě 500 Kč.

Zasláním objednacího lístku adresát schvaluje bez výhrad tyto podmínky a instrukce, které jsou uvedeny na dokumentech vztahujících se k této nabídkové akci a přistupuje k nim.

Nabídka platí do vyčerpání zásob, nejdéle do 30. 6. 2021.

 

Pravidla akce „Narozeniny  na e-shopu“ (dále jen „Pravidla“):

1. Organizátor.

Obchodní společnost PackWay s.r.o., se sídlem Dělnická 390, 533 01 Pardubice, IČO 25629662, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové v odd. C vl.13638 (dále jen „organizátor“) pořádá v období ode dne 15. 3. 2021 do dne 31. 8. 2021 akci s názvem „Narozeniny na e-shopu“ (dále jen „akce“). Organizátor je provozovatel zásilkového obchodu „www.magnet3p.cz/sk“ (dále jen „zásilkový obchod“). Zboží ze zásilkového obchodu je možné objednávat prostřednictvím e-shopu.  V průběhu konání akce může být odeslání nabídky k účasti v akci opakováno. Akce může být prezentována v různých podobách. Tato pravidla stanoví závazná pravidla a podmínky účasti v akci. Akce je společná pro Českou a Slovenskou republiku. 

2. Účastníci akce. 

Účastníkem akce se může stát fyzická osoba starší 18 let s bydlištěm na území České republiky či Slovenské republiky, které organizátor zašle dokumenty opravňující k účasti v akci, a který se do akce přihlásí v souladu s těmito pravidly. Z akce jsou vyloučeni zaměstnanci organizátora, nebo osoby jim blízké, dále jsou vyloučeny osoby v zaměstnaneckém či obdobném poměru ke všem společnostem spolupracujícím s organizátorem, jejich rodinní příslušníci a osoby jim blízké. Z účasti v akci budou dále vyloučeni účastníci, jejichž objednávka do akce bude neúplná, či nepřesná. O skutečnosti, zda je určitá osoba oprávněna k účasti v akci rozhoduje výlučně organizátor.  V případě účastníků mladších 18 let jsou tito povinni mít písemný souhlas zákonného zástupce. 

3. Podmínky uplatnění stanovené slevy.

Slevu dle pravidel této akce může účastník akce využít objednávkou zboží ze zásilkového obchodu tímto způsobem:elektronicky - objedná-li si zákazník zboží ze zásilkového obchodu přes internetové stránky www.magnet3p.cz nebo www. magnet3p.sk a zadá kód akce, který mu přišel v newsletteru. 

Pro účely této akce je za objednané zboží považováno zboží, které je expedováno. Sleva se týká pouze dostupného zboží, pokud bude zboží již vyprodáno a hodnota objednávky tak nedosáhne výše, při které by měl zákazník nárok na slevu, Magnet 3Pagen si vyhrazuje právo tuto slevu neudělit a jako kompenzaci udělit zákazníkovi jednorázovou slevu ve výši 10 % z částky odpovídající expedovanému zboží.

Sleva je organizátorem v této akci poskytována v následující výši:

a) pro zákazníky z České republiky:

sleva 250,- Kč při nákupu zboží, jehož expedovaná hodnota je nad 999,- Kč;

sleva 250,- Kč + poštovné zdarma při nákupu zboží, jehož expedovaná hodnota je nad 1 500,- Kč;

b) pro zákazníky ze Slovenské republiky:

sleva 9 € při nákupu zboží, jehož expedovaná hodnota je nad 38 €;

sleva 9 € + poštovné zdarma při nákupu zboží, jehož expedovaná hodnota je nad 60 €;

Sleva se s příslušným kódem akce dá využít pouze jednou. Pokud bude balík rozdělen do dvou (více) částí, bude sleva v příslušné výši uplatněna až na druhý (či poslední) balík, v němž bude zboží organizátorem zákazníkovi doručováno, případně bude příslušná sleva rozdělena a částečně uplatněna na více balíků, v nichž bude zboží zákazníkovi organizátorem doručováno. Pokud zákazník vrátí zboží, na jehož nákup uplatnil slevu dle pravidel této akce v zákonem stanovené lhůtě pro odstoupení, vyhrazuje si organizátor právo vrátit zákazníkovi hodnotu zboží vráceného v zákonné lhůtě pouze do výše odpovídající zákazníkem skutečně uhrazené ceně za takové zboží, tj. bezzapočítané části slevy připadající na vrácené zboží. Zákazník bere na vědomí a je výslovně organizátorem v této souvislosti informován, že pokud by došlo k vrácení hodnoty zboží v původní hodnotě, došlo by k bezdůvodnému obohacení na straně zákazníka. Podmínkou účasti v akci je řádná úhrada zakoupeného zboží. Současně platí, že do hodnoty objednávky nebude započítávána hodnota nevyexpedovaného zboží. 

Účastník akce bere na vědomí a souhlasí se skutečností, že pro účely této akce se za zaplacenou kupní cenu nepovažuje cena zboží, u něhož zákazník odstoupil od kupní smlouvy v zákonné lhůtě pro odstoupení od kupní smlouvy. Nevyexpedovaným zbožím se rozumí zboží, které není možné zákazníkovi zaslat spolu se zbývající částí objednávky z důvodu vyčerpaných skladových zásob produktů.

4. Akce platí pro www. magnet3p.cz a www. magnet3p.cz.sk. Akce je neslučitelná s dalšími slevami. Slevy se nevztahují na zlevněné zboží.  V případě využití výhody poštovné zdarma nad 1500 Kč (60 €) je považována jako platná hodnota expedovaného zboží. Do vyprodání skladových zásob.  

5. Účastník akce stvrzuje, že se seznámil s těmito pravidly a s instrukcemi ve všech bodech a vyjadřuje s nimi svůj souhlas. 

 

Pravidla akce WFR – 2dílný pletený komplet (svetřík a top):

1. Tato akce není založena na náhodě, je určena těm, kteří splnili stanovené podmínky (adresáti). Z akcí jsou vyloučeni zaměstnanci společnosti PackWay s.r.o., jejich rodinní příslušníci a dále adresáti, jejichž objednací lístek bude neúplný, nečitelný nebo přeškrtaný. Nabídka platí pouze jednou a nemůže být současně kombinována s jinou nabídkou (netýká se nabídky na odpovědní obálce).
2. Adresát, který si objedná zboží z katalogů MAGNET 3PAGEN a za toto zboží řádně zaplatí, si může objednat 2dílný pletený komplet za mimořádnou cenu 269 Kč. Pokud si adresát objedná z katalogu a za toto zboží zaplatí, může si zakoupit také dvoubarevný náramek ve zlato-stříbrné barvě za zaváděcí cenu 159 Kč. Pro účely této akce se za zaplacenou kupní cenu nepovažuje cena zboží, ve vztahu ke kterému zákazník odstoupil od příslušné kupní smlouvy během období od 3. 3. 2021 do 15. 5. 2021 nebo během 14 dnů (příp. 100 dní, pokud si zákazník objedná prodlouženou lhůtu na vrácení zboží) následujících po skončení akce, a to bez ohledu na to, zda společnost PackWay již vrátila tomuto zákazníkovi uhrazenou kupní cenu nebo nikoli. V případě odstoupení od kupní smlouvy je zákazník povinen spolu s vrácením zboží vrátit i komplet a náramek.

  

3. Adresát obdrží komplet a náramek v balíku spolu s objednaným zbožím z katalogu.

 

4. V případě vyčerpání zásob kompletu a náramku není PackWay s.r.o. povinen zboží za zvýhodněnou cenu zaslat, popřípadě je oprávněn zaslat jej dodatečně v samostatné zásilce.
5. V případě vyčerpání zásob objednaného zboží není PackWay s.r.o. povinen komplet a náramek zaslat, popřípadě je oprávněn zaslat je dodatečně v samostatné zásilce.   
6. Komplet a náramek nelze získat za nákup zobrazeného zboží na odpovědní obálce.                                                                                     
7. Za uvedení e-mailové adresy, která není ještě u MAGNET 3PAGEN registrována a za nákup z katalogu v minimální hodnotě 549 Kč získá zákazník dárek v hodnotě 500 Kč.
8. Zasláním objednacího lístku adresát schvaluje bez výhrad tyto podmínky a instrukce, které jsou uvedeny na dokumentech vztahujících se k této nabídkové akci a přistupuje k nim.
9. Nabídka platí do vyčerpání zásob, nejdéle do 15. 5. 2021.

 

Pravidla akce TK 3 potahy na židle:

1. Tato akce není založena na náhodě, je určena těm, kteří splnili stanovené podmínky (adresáti). Z akcí jsou vyloučeni zaměstnanci společnosti PackWay s.r.o., jejich rodinní příslušníci a dále adresáti, jejichž objednací lístek bude neúplný, nečitelný nebo přeškrtaný. Nabídka platí pouze jednou a nemůže být současně kombinována s jinou nabídkou (netýká se nabídky na odpovědní obálce).

2. Adresát, který si objedná zboží z katalogů MAGNET 3PAGEN a za toto zboží řádně zaplatí, si může objednat dárek zdarma: potah na židli. Pokud si adresát objedná z katalogu a za toto zboží zaplatí, si může objednat také další potahy, každý za mimořádnou cenu 189 Kč. Pro účely této akce se za zaplacenou kupní cenu nepovažuje cena zboží, ve vztahu ke kterému zákazník odstoupil od příslušné kupní smlouvy během období od 10. 2. 2021 do 25. 5. 2021 nebo během 14 dnů (příp. 100 dní, pokud si zákazník objedná prodlouženou lhůtu na vrácení zboží) následujících po skončení akce, a to bez ohledu na to, zda společnost PackWay již vrátila tomuto zákazníkovi uhrazenou kupní cenu nebo nikoli. V případě odstoupení od kupní smlouvy je zákazník povinen spolu s vrácením zboží vrátit i potahy.

3. V případě vyčerpání zásob dárku zdarma je PackWay s.r.o. oprávněn jej nahradit jiným dárkem odpovídající hodnoty.

4. Adresát obdrží svoje potahy v balíku spolu s objednaným zbožím z katalogu.

5. V případě vyčerpání zásob potahů není PackWay s.r.o. povinen zboží za zvýhodněnou cenu zaslat, popřípadě je oprávněn zaslat je dodatečně v samostatné zásilce.
6. V případě vyčerpání zásob objednaného zboží není PackWay s.r.o. povinen potahy zaslat, popřípadě je oprávněn zaslat je dodatečně v samostatné zásilce.   
7. Potahy nelze získat za nákup zobrazeného zboží na odpovědní obálce.                                                                                     
8. Za uvedení e-mailové adresy, která není ještě u MAGNET 3PAGEN registrována a za nákup z katalogu v minimální hodnotě 549 Kč získá zákazník dárek v hodnotě 500 Kč.
9. Zasláním objednacího lístku adresát schvaluje bez výhrad tyto podmínky a instrukce, které jsou uvedeny na dokumentech vztahujících se k této nabídkové akci a přistupuje k nim.

10. Nabídka platí do vyčerpání zásob, nejdéle do 25. 5. 2021.

 

Pravidla „Využití šeku na 140 Kč“ TK 1 NM (dále jen „Pravidla“):  

1. Společnost PackWay s.r.o., se sídlem Dělnická 390, 532 36 Pardubice, IČO 25629662, zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 13638 pořádá při příležitosti vydání nového katalogu MAGNET 3PAGEN v době od 20. 1. 2021 do 20. 4. 2021 akci s názvem „Využití šeku na 140 Kč“. Soutěž probíhá společně na území České a Slovenské republiky.

2. Podmínky uplatnění stanovené slevy. Pro účely této akce je za objednané zboží považováno zboží, které je expedováno. Slevy se týkají pouze dostupného zboží, pokud bude zboží již vyprodáno a hodnota objednávky tak nedosáhne výše, při které by měl zákazník nárok na slevu, MAGNET 3PAGEN si vyhrazuje právo tuto slevu neudělit a jako kompenzaci udělit zákazníkovi jednorázovou slevu ve výši 10 % z částky odpovídající expedovanému zboží. Sleva je Organizátorem v této Akci poskytována v následující výši: a)- sleva 140 Kč při nákupu zboží, jehož expedovaná hodnota je nad 899 Kč b) pro zákazníky, jež jsou občany Slovenské republiky, je Organizátorem v této Akci poskytována sleva v následující výši: - sleva 5 € při nákupu zboží, jehož expedovaná hodnota je nad 33 €;

3. Sleva se dá využít pouze jednou. Pokud bude balík rozdělen do dvou (více) částí, bude sleva v příslušné výši uplatněna až na druhý (či poslední) balík, v němž bude zboží Organizátorem zákazníkovi doručováno, případně bude příslušná sleva rozdělena a částečně uplatněna na více balíků, v nichž bude zboží zákazníkovi Organizátorem doručováno. Pokud zákazník vrátí zboží, na jehož nákup uplatnil slevu dle pravidel této Akce v zákonem stanovené lhůtě pro odstoupení, vyhrazuje si Organizátor právo vrátit zákazníkovi hodnotu zboží vráceného v zákonné lhůtě pouze do výše odpovídající zákazníkem skutečně uhrazené ceně za takové zboží při převzetí zboží. Zákazník bere na vědomí a je výslovně Organizátorem v této souvislosti informován, že pokud by došlo k vrácení hodnoty zboží v původní hodnotě, došlo by k bezdůvodnému obohacení na straně zákazníka. Podmínkou účasti v Akci je řádná úhrada zakoupeného zboží. Současně platí, že do hodnoty objednávky nebude započítávána hodnota nevyexpedovaného zboží. Účastník Akce bere na vědomí a souhlasí se skutečností, že pro účely této Akce se za zaplacenou kupní cenu nepovažuje cena zboží, u něhož zákazník odstoupil od kupní smlouvy v zákonné lhůtě pro odstoupení od kupní smlouvy. Nevyexpedovaným zbožím se rozumí zboží, které není možné zákazníkovi zaslat spolu se zbývající částí objednávky z důvodu vyčerpaných skladových zásob produktů.

4. Akce je platná od 20. 1. 2021 do 20. 4. 2021.

5. Využití slevy dle pravidel této Akce může Účastník akce využít objednávkou zboží ze Zásilkového obchodu těmito způsoby: a) poštou - Adresa pro zaslání objednávky zákazníka je pro Českou republiku: MAGNET 3PAGEN, Dělnická 390, 532 36 Pardubice 2, a pro Slovenskou republiku: MAGNET 3PAGEN, P.O.BOX 91, 830 05 Bratislava 35.b) objednává-li si Účastník akce zboží ze Zásilkového obchodu telefonicky nebo elektronickou poštou, je třeba vyjádřit taktéž souhlas s těmito Pravidly, a to buď operátorovi  telefonicky  nebo výslovně do zprávy elektronické pošty, jinak se zákazník nemůže Akce zúčastnit. c) objedná-li si zákazník zboží ze Zásilkového obchodu přes internetové stránky www.magnet3p.cz nebo www.magnet3p.sk .

6. Účastník akce stvrzuje, že se seznámil s těmito Pravidly a s instrukcemi ve všech bodech a vyjadřuje s nimi svůj souhlas.

 

Pravidla akce: Dárek

 

1. Tato akce není založena na náhodě, je určena těm, kteří splnili stanovené podmínky (adresáti). Z akcí jsou vyloučeni zaměstnanci společnosti PackWay s.r.o., jejich rodinní příslušníci a dále adresáti, jejichž objednací lístek bude neúplný, nečitelný nebo přeškrtaný. Nabídka platí pouze jednou a nemůže být současně kombinována s jinou nabídkou.

2. Adresát, který si objedná zboží od společnosti PackWay nad 500 Kč a za toto zboží řádně zaplatí, získá dárek zdarma dle svého výběru. Na výběr jsou dámské (pánské) hodinky nebo dámská (pánská) peněženka.

3. Adresát obdrží svůj dárek v balíku spolu s objednaným zbožím. V případě vyčerpání zásob dárku zdarma je PackWay s.r.o. oprávněn zaslat dárek zdarma dodatečně v samostatné zásilce nebo jej nahradit jiným dárkem odpovídající hodnoty.

4. Provedením objednávky adresát schvaluje bez výhrad tyto podmínky a instrukce, které jsou uvedeny na dokumentech vztahujících se k této nabídkové akci a přistupuje k nim.

 

Pravidla pro získání promo produktů

1. Tato akce není založena na náhodě, je určena těm, kteří splnili stanovené podmínky (adresáti). Z akcí jsou vyloučeni zaměstnanci společnosti PackWay s.r.o., jejich rodinní příslušníci a dále adresáti, jejichž objednací lístek bude neúplný, nečitelný nebo přeškrtaný. Nabídka platí pouze jednou a nemůže být současně kombinována s jinou nabídkou (netýká se nabídky na odpovědní obálce).

2. Adresát, který si objedná zboží z katalogů MAGNET 3PAGEN a za toto zboží řádně zaplatí, může získat produkt za zvýhodněnou cenu nebo dárek zdarma. Stačí zaškrtnout požadované zboží na objednacím lístku.

3. Nalepení etikety není nezbytnou podmínkou účasti v akci.

4. Adresát obdrží svoje produkty za zvýhodněnou cenu nebo dárek zdarma v balíku spolu s objednaným zbožím z katalogu. V případě vyčerpání zásob dárku zdarma je PackWay s.r.o. oprávněn zaslat dárek zdarma dodatečně v samostatné zásilce nebo jej nahradit jiným dárkem odpovídající hodnoty.

5. V případě vyčerpání zásob objednaného zboží PackWay s.r.o. není povinen zboží za zvýhodněnou cenu zaslat, popřípadě je oprávněn zaslat jej dodatečně v samostatné zásilce. Mimořádnou nabídku nelze získat za nákup zboží na odpovědní obálce.

6. Za uvedení e-mailové adresy, která není ještě u MAGNET 3PAGEN registrována a za nákup z katalogu v minimální hodnotě 549 Kč získá zákazník dárek v hodnotě 500 Kč.

7. Zasláním objednacího lístku adresát schvaluje bez výhrad tyto podmínky a instrukce, které jsou uvedeny na dokumentech vztahujících se k této nabídkové akci a přistupuje k nim.

 

Přihlášení k odběru newsletteru

Získejte dárek v hodnotě 500 Kč!

Jak na to:

1. Nakupte v eshopu Magnet-3Pagen nad 549 Kč

2. Jděte do košíku

3. Potvrďte Vaši výhodu

 

L
Přihlášení zákazníka
*
*
Zapomenuté heslo
Zapomenuté heslo
L
Nahoru r
r
o