Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací zde.

Rozumím

Pravidla akce dárek navíc k objednávce k newsletteru:

1. Tato akce není založena na náhodě, je určena těm, kteří splnili stanovené podmínky (adresáti). Z akcí jsou vyloučeni zaměstnanci společnosti PackWay s.r.o., jejich rodinní příslušníci. Nabídka platí pouze jednou a může být současně kombinována pouze s daným kódem akce.

2. Adresát, který si objedná zboží z webu MAGNET 3PAGEN a za toto zboží řádně zaplatí, si může objednat navíc dárek zdarma dle svého výběru: z oblasti domova nebo z oblasti módy nebo z oblasti zahrady. Pro účely této akce se za zaplacenou kupní cenu nepovažuje cena zboží, ve vztahu ke kterému zákazník odstoupil od příslušné kupní smlouvy během období od 7. 7. do 31. 8. 2021 nebo během 14 dnů (příp. 100 dní, pokud si zákazník objedná prodlouženou lhůtu na vrácení zboží) následujících po skončení akce, a to bez ohledu na to, zda společnost PackWay již vrátila tomuto zákazníkovi uhrazenou kupní cenu nebo nikoli. V případě odstoupení od kupní smlouvy je zákazník povinen spolu s vrácením zboží vrátit i tento dárek zdarma.

3. Adresát obdrží svůj dárek zdarma v balíku spolu s objednaným zbožím z katalogu.

4. V případě vyčerpání zásob objednaného zboží není PackWay s.r.o. povinen dárek zdarma zaslat.   

5. V případě vyreklamovaného dárku zdarma nebude zákazníkovi poslána náhrada, ale na jeho zákaznický účet bude připsána hodnota 50 Kč, která mu bude odečtena při příštím nákupu.

6. Vyplněním objednávky adresát schvaluje bez výhrad tyto podmínky a instrukce, které jsou uvedeny na dokumentech vztahujících se k této nabídkové akci a přistupuje k nim.

7. Nabídka platí do vyčerpání zásob, nejdéle do 31. 8. 2021.

 

Pravidla akce TK 7 oblek pro volný čas a vesta:

1. Tato akce není založena na náhodě, je určena těm, kteří splnili stanovené podmínky (adresáti). Z akcí jsou vyloučeni zaměstnanci společnosti PackWay s.r.o., jejich rodinní příslušníci a dále adresáti, jejichž objednací lístek bude neúplný, nečitelný nebo přeškrtaný. Nabídka platí pouze jednou a nemůže být současně kombinována s jinou nabídkou (netýká se nabídky na odpovědní obálce).

2. Adresát, který si objedná zboží z katalogů MAGNET 3PAGEN a za toto zboží řádně zaplatí, si může objednat oblek pro volný čas „Maritime“ (tričko s dlouhým rukávem a kalhoty) za mimořádnou cenu 139 Kč. Pokud si adresát objedná z katalogu a za toto zboží zaplatí, může si zakoupit také vestu za zaváděcí cenu 189 Kč. Pro účely této akce se za zaplacenou kupní cenu nepovažuje cena zboží, ve vztahu ke kterému zákazník odstoupil od příslušné kupní smlouvy během období od 30. 6. 2021 do 30. 9. 2021 nebo během 14 dnů (příp. 100 dní, pokud si zákazník objedná prodlouženou lhůtu na vrácení zboží) následujících po skončení akce, a to bez ohledu na to, zda společnost PackWay již vrátila tomuto zákazníkovi uhrazenou kupní cenu nebo nikoli. V případě odstoupení od kupní smlouvy je zákazník povinen spolu s vrácením zboží vrátit i oblek pro volný čas a vestu.

3. Adresát obdrží oblek pro volný čas a vestu v balíku spolu s objednaným zbožím z katalogu.

4. V případě vyčerpání zásob obleku pro volný čas a vesty není PackWay s.r.o. povinen zboží za zvýhodněnou cenu zaslat, popřípadě je oprávněn zaslat jej dodatečně v samostatné zásilce.

5. V případě vyčerpání zásob objednaného zboží není PackWay s.r.o. povinen oblek pro volný čas a vestu zaslat, popřípadě je oprávněn zaslat je dodatečně v samostatné zásilce.   

6. Oblek pro volný čas a vestu nelze získat za nákup zobrazeného zboží na odpovědní obálce.                                                                                     

7. Za uvedení e-mailové adresy, která není ještě u MAGNET 3PAGEN registrována a za nákup z katalogu v minimální hodnotě 549 Kč získá zákazník dárek v hodnotě 500 Kč.

8. Zasláním objednacího lístku adresát schvaluje bez výhrad tyto podmínky a instrukce, které jsou uvedeny na dokumentech vztahujících se k této nabídkové akci a přistupuje k nim.

9. Nabídka platí do vyčerpání zásob, nejdéle do 30. 9. 2021.

 

Pravidla pro uplatnění výhry – šeku na slevu při nákupu zboží z katalogů Magnet 3Pagen

Vážená paní, vážený pane,

gratulujeme Vám k Vaší výhře – šeku na slevu při nákupu zboží z katalogů Magnet 3Pagen a www.astoreo.cz v hodnotě 2 500,- Kč. Prosím, věnujte pozornost následujícím informacím k čerpání tohoto šeku na slevu při Vašich nákupech u Magnet 3Pagen a Astoreo.

1. Magnet 3Pagen Vám vytvořil „kredit“ v hodnotě Vašeho šeku, tj. 2 500,- Kč. Tento kredit je třeba vyčerpat nejpozději do 31. 8. 2021. Z tohoto kreditu Vám budeme odečítat hodnotu všech Vašich objednávek zboží, rozumí se prodejní cena zboží. Sleva se nevztahuje na expediční poplatek a extra záruku. Sleva bude uplatňována tak, že zaplatíte 1,- Kč za každé objednané zboží.

2. Čerpanou částku Vašeho kreditu naleznete na každé faktuře s dodaným zbožím pod názvem „sleva – výhra“.

3. V případě, že objednané zboží bude vyprodáno, zboží vrátíte, budete ho chtít vyměnit, nebo ho reklamujete, budeme Vám hodnotu kreditu samozřejmě počítat podle Vámi skutečně odebraného zboží.

4. Není možno kombinovat čerpání kreditu s jinými výhodami, které Vám nabízíme – především uplatňovat současně jiný šek, který jste mohli získat v jiné akci. V praxi to znamená, že pokud vlastníte ještě jiný šek na slevu při nákupu zboží z katalogů Magnet 3 Pagen a Astoreo, je třeba nejprve vyčerpat Váš kredit a až poté uplatnit další šek – šeky mají dlouhou platnost a není třeba se obávat jejich propadnutí.

5. Čerpat kredit můžete nákupem i z výprodejových katalogů Magnet 3Pagen a Astoreo.

6. V případě, že nevyčerpáte kredit do skončení doby jeho platnosti, nevyčerpaná částka propadne.

 

Váš zásilkový obchod

Magnet 3Pagen

 a

Astoreo


Objednávat můžete na:

www.magnet3p.cz nebo na tel. 466 040 777

www.astoreo.cz nebo tel. 466 040 440

 

 

Pravidla „Využití šeku na 140 Kč“ WFR SOMMER (dále jen „Pravidla“):

1. Společnost PackWay s.r.o., se sídlem Dělnická 390, 532 36 Pardubice, IČO 25629662, zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 13638 pořádá při příležitosti vydání nového katalogu MAGNET 3PAGEN v době od 9. 6. 2021 do 30. 9 2021 akci s názvem „Využití šeku na 140 Kč“. Soutěž probíhá společně na území České a Slovenské republiky.

2. Podmínky uplatnění stanovené slevy. Pro účely této akce je za objednané zboží považováno zboží, které je expedováno. Slevy se týkají pouze dostupného zboží, pokud bude zboží již vyprodáno a hodnota objednávky tak nedosáhne výše, při které by měl zákazník nárok na slevu, MAGNET 3PAGEN si vyhrazuje právo tuto slevu neudělit a jako kompenzaci udělit zákazníkovi jednorázovou slevu ve výši 10 % z částky odpovídající expedovanému zboží. Sleva je Organizátorem v této Akci poskytována v následující výši:

a) sleva 140 Kč při nákupu zboží, jehož expedovaná hodnota je nad 899 Kč

b) pro zákazníky, jež jsou občany Slovenské republiky, je Organizátorem v této Akci poskytována sleva v následující výši:
- sleva 5 € při nákupu zboží, jehož expedovaná hodnota je nad 33 €;

3. Sleva se dá využít pouze jednou. Pokud bude balík rozdělen do dvou (více) částí, bude sleva v příslušné výši uplatněna až na druhý (či poslední) balík, v němž bude zboží Organizátorem zákazníkovi doručováno, případně bude příslušná sleva rozdělena a částečně uplatněna na více balíků, v nichž bude zboží zákazníkovi Organizátorem doručováno. Pokud zákazník vrátí zboží, na jehož nákup uplatnil slevu dle pravidel této Akce v zákonem stanovené lhůtě pro odstoupení, vyhrazuje si Organizátor právo vrátit zákazníkovi hodnotu zboží vráceného v zákonné lhůtě pouze do výše odpovídající zákazníkem skutečně uhrazené ceně za takové zboží při převzetí zboží. Zákazník bere na vědomí a je výslovně Organizátorem v této souvislosti informován, že pokud by došlo k vrácení hodnoty zboží v původní hodnotě, došlo by k bezdůvodnému obohacení na straně zákazníka. Podmínkou účasti v Akci je řádná úhrada zakoupeného zboží. Současně platí, že do hodnoty objednávky nebude započítávána hodnota nevyexpedovaného zboží.

Účastník Akce bere na vědomí a souhlasí se skutečností, že pro účely této Akce se za zaplacenou kupní cenu nepovažuje cena zboží, u něhož zákazník odstoupil od kupní smlouvy v zákonné lhůtě pro odstoupení od kupní smlouvy. Nevyexpedovaným zbožím se rozumí zboží, které není možné zákazníkovi zaslat spolu se zbývající částí objednávky z důvodu vyčerpaných skladových zásob produktů.

4. Akce je platná od 9. 6. 2021 do 30. 9 2021.

5. Využití slevy dle pravidel této Akce může Účastník akce využít objednávkou zboží ze Zásilkového obchodu těmito způsoby:

a) poštou - Adresa pro zaslání objednávky zákazníka je pro Českou republiku: MAGNET 3PAGEN, Dělnická 390, 532 36 Pardubice 2, a pro Slovenskou republiku: MAGNET 3PAGEN, P.O.BOX 91, 830 05 Bratislava 35.

b) objednává-li si Účastník akce zboží ze Zásilkového obchodu telefonicky nebo elektronickou poštou, je třeba vyjádřit taktéž souhlas s těmito Pravidly, a to buď operátorovi  telefonicky  nebo výslovně do zprávy elektronické pošty, jinak se zákazník nemůže Akce zúčastnit.

c) objedná-li si zákazník zboží ze Zásilkového obchodu přes internetové stránky www.magnet3p.cz nebo www.magnet3p.sk .

6. Účastník akce stvrzuje, že se seznámil s těmito Pravidly a s instrukcemi ve všech bodech a vyjadřuje s nimi svůj souhlas.

 

Pravidla „Využití šeku na 140 Kč“ TK 4 NM REMAIL (dále jen „Pravidla“): 

1. Společnost PackWay s.r.o., se sídlem Dělnická 390, 532 36 Pardubice, IČO 25629662, zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 13638 pořádá při příležitosti vydání nového katalogu MAGNET 3PAGEN v době od 26. 5. 2021 do 30. 9. 2021 akci s názvem „Využití šeku na 140 Kč“. Soutěž probíhá společně na území České a Slovenské republiky.

2. Podmínky uplatnění stanovené slevy. Pro účely této akce je za objednané zboží považováno zboží, které je expedováno. Slevy se týkají pouze dostupného zboží, pokud bude zboží již vyprodáno a hodnota objednávky tak nedosáhne výše, při které by měl zákazník nárok na slevu, MAGNET 3PAGEN si vyhrazuje právo tuto slevu neudělit a jako kompenzaci udělit zákazníkovi jednorázovou slevu ve výši 10 % z částky odpovídající expedovanému zboží. Sleva je Organizátorem v této Akci poskytována v následující výši:

a) sleva 140 Kč při nákupu zboží, jehož expedovaná hodnota je nad 899 Kč

b) pro zákazníky, jež jsou občany Slovenské republiky, je Organizátorem v této Akci poskytována sleva v následující výši:- sleva 5 € při nákupu zboží, jehož expedovaná hodnota je nad 33 €;

3. Sleva se dá využít pouze jednou. Pokud bude balík rozdělen do dvou (více) částí, bude sleva v příslušné výši uplatněna až na druhý (či poslední) balík, v němž bude zboží Organizátorem zákazníkovi doručováno, případně bude příslušná sleva rozdělena a částečně uplatněna na více balíků, v nichž bude zboží zákazníkovi Organizátorem doručováno. Pokud zákazník vrátí zboží, na jehož nákup uplatnil slevu dle pravidel této Akce v zákonem stanovené lhůtě pro odstoupení, vyhrazuje si Organizátor právo vrátit zákazníkovi hodnotu zboží vráceného v zákonné lhůtě pouze do výše odpovídající zákazníkem skutečně uhrazené ceně za takové zboží při převzetí zboží. Zákazník bere na vědomí a je výslovně Organizátorem v této souvislosti informován, že pokud by došlo k vrácení hodnoty zboží v původní hodnotě, došlo by k bezdůvodnému obohacení na straně zákazníka. Podmínkou účasti v Akci je řádná úhrada zakoupeného zboží. Současně platí, že do hodnoty objednávky nebude započítávána hodnota nevyexpedovaného zboží. Účastník Akce bere na vědomí a souhlasí se skutečností, že pro účely této Akce se za zaplacenou kupní cenu nepovažuje cena zboží, u něhož zákazník odstoupil od kupní smlouvy v zákonné lhůtě pro odstoupení od kupní smlouvy. Nevyexpedovaným zbožím se rozumí zboží, které není možné zákazníkovi zaslat spolu se zbývající částí objednávky z důvodu vyčerpaných skladových zásob produktů.

4. Akce je platná od 26. 5. 2021 do 30. 9. 2021.

5. Využití slevy dle pravidel této Akce může Účastník akce využít objednávkou zboží ze Zásilkového obchodu těmito způsoby:

a) poštou - Adresa pro zaslání objednávky zákazníka je pro Českou republiku: MAGNET 3PAGEN, Dělnická 390, 532 36 Pardubice 2, a pro Slovenskou republiku: MAGNET 3PAGEN, P.O.BOX 91, 830 05 Bratislava 35.

b) objednává-li si Účastník akce zboží ze Zásilkového obchodu telefonicky nebo elektronickou poštou, je třeba vyjádřit taktéž souhlas s těmito Pravidly, a to buď operátorovi  telefonicky  nebo výslovně do zprávy elektronické pošty, jinak se zákazník nemůže Akce zúčastnit.

c) objedná-li si zákazník zboží ze Zásilkového obchodu přes internetové stránky www.magnet3p.cz nebo www.magnet3p.sk.

6. Účastník akce stvrzuje, že se seznámil s těmito Pravidly a s instrukcemi ve všech bodech a vyjadřuje s nimi svůj souhlas.

 

Pravidla akce dárek k svátku v newsletteru – toaletní voda:

Tato akce není založena na náhodě, je určena těm, kteří splnili stanovené podmínky (adresáti). Z akcí jsou vyloučeni zaměstnanci společnosti PackWay s.r.o., jejich rodinní příslušníci a dále adresáti, jejichž objednací lístek bude neúplný, nečitelný nebo přeškrtaný. Nabídka platí pouze jednou a nemůže být současně kombinována s jinou nabídkou (netýká se nabídky na odpovědní obálce). 
Adresát, který si objedná zboží z katalogů MAGNET 3PAGEN a za toto zboží řádně zaplatí, si může objednat dárek zdarma: dámskou toaletní vodu AMANDA nebo pánskou toaletní vodu SIDERAL. Pro účely této akce se za zaplacenou kupní cenu nepovažuje cena zboží, ve vztahu ke kterému zákazník odstoupil od příslušné kupní smlouvy během období od 15. 3. do 31. 8. 2021 nebo během 14 dnů (příp. 100 dní, pokud si zákazník objedná prodlouženou lhůtu na vrácení zboží) následujících po skončení akce, a to bez ohledu na to, zda společnost PackWay již vrátila tomuto zákazníkovi uhrazenou kupní cenu nebo nikoli. V případě odstoupení od kupní smlouvy je zákazník povinen spolu s vrácením zboží vrátit i toaletní vodu.

V případě vyčerpání zásob dárku zdarma je PackWay s.r.o. oprávněn jej nahradit jiným dárkem odpovídající hodnoty.

Adresát obdrží svoji toaletní vodu v balíku spolu s objednaným zbožím z katalogu. 

V případě vyčerpání zásob objednaného zboží není PackWay s.r.o. povinen toaletní vodu zaslat, popřípadě je oprávněn zaslat je dodatečně v samostatné zásilce.    
Za uvedení e-mailové adresy, která není ještě u MAGNET 3PAGEN registrována a za nákup z katalogu v minimální hodnotě 549 Kč získá zákazník dárek v hodnotě 500 Kč.
Zasláním objednacího lístku adresát schvaluje bez výhrad tyto podmínky a instrukce, které jsou uvedeny na dokumentech vztahujících se k této nabídkové akci a přistupuje k nim. 
Nabídka platí do vyčerpání zásob, nejdéle do 31. 8. 2021.

 

Pravidla akce „Narozeniny  na e-shopu“ (dále jen „Pravidla“):

1. Organizátor.

Obchodní společnost PackWay s.r.o., se sídlem Dělnická 390, 533 01 Pardubice, IČO 25629662, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové v odd. C vl.13638 (dále jen „organizátor“) pořádá v období ode dne 15. 3. 2021 do dne 31. 8. 2021 akci s názvem „Narozeniny na e-shopu“ (dále jen „akce“). Organizátor je provozovatel zásilkového obchodu „www.magnet3p.cz/sk“ (dále jen „zásilkový obchod“). Zboží ze zásilkového obchodu je možné objednávat prostřednictvím e-shopu.  V průběhu konání akce může být odeslání nabídky k účasti v akci opakováno. Akce může být prezentována v různých podobách. Tato pravidla stanoví závazná pravidla a podmínky účasti v akci. Akce je společná pro Českou a Slovenskou republiku. 

2. Účastníci akce. 

Účastníkem akce se může stát fyzická osoba starší 18 let s bydlištěm na území České republiky či Slovenské republiky, které organizátor zašle dokumenty opravňující k účasti v akci, a který se do akce přihlásí v souladu s těmito pravidly. Z akce jsou vyloučeni zaměstnanci organizátora, nebo osoby jim blízké, dále jsou vyloučeny osoby v zaměstnaneckém či obdobném poměru ke všem společnostem spolupracujícím s organizátorem, jejich rodinní příslušníci a osoby jim blízké. Z účasti v akci budou dále vyloučeni účastníci, jejichž objednávka do akce bude neúplná, či nepřesná. O skutečnosti, zda je určitá osoba oprávněna k účasti v akci rozhoduje výlučně organizátor.  V případě účastníků mladších 18 let jsou tito povinni mít písemný souhlas zákonného zástupce. 

3. Podmínky uplatnění stanovené slevy.

Slevu dle pravidel této akce může účastník akce využít objednávkou zboží ze zásilkového obchodu tímto způsobem:elektronicky - objedná-li si zákazník zboží ze zásilkového obchodu přes internetové stránky www.magnet3p.cz nebo www. magnet3p.sk a zadá kód akce, který mu přišel v newsletteru. 

Pro účely této akce je za objednané zboží považováno zboží, které je expedováno. Sleva se týká pouze dostupného zboží, pokud bude zboží již vyprodáno a hodnota objednávky tak nedosáhne výše, při které by měl zákazník nárok na slevu, Magnet 3Pagen si vyhrazuje právo tuto slevu neudělit a jako kompenzaci udělit zákazníkovi jednorázovou slevu ve výši 10 % z částky odpovídající expedovanému zboží.

Sleva je organizátorem v této akci poskytována v následující výši:

a) pro zákazníky z České republiky:

sleva 250,- Kč při nákupu zboží, jehož expedovaná hodnota je nad 999,- Kč;

sleva 250,- Kč + poštovné zdarma při nákupu zboží, jehož expedovaná hodnota je nad 1 500,- Kč;

b) pro zákazníky ze Slovenské republiky:

sleva 9 € při nákupu zboží, jehož expedovaná hodnota je nad 38 €;

sleva 9 € + poštovné zdarma při nákupu zboží, jehož expedovaná hodnota je nad 60 €;

Sleva se s příslušným kódem akce dá využít pouze jednou. Pokud bude balík rozdělen do dvou (více) částí, bude sleva v příslušné výši uplatněna až na druhý (či poslední) balík, v němž bude zboží organizátorem zákazníkovi doručováno, případně bude příslušná sleva rozdělena a částečně uplatněna na více balíků, v nichž bude zboží zákazníkovi organizátorem doručováno. Pokud zákazník vrátí zboží, na jehož nákup uplatnil slevu dle pravidel této akce v zákonem stanovené lhůtě pro odstoupení, vyhrazuje si organizátor právo vrátit zákazníkovi hodnotu zboží vráceného v zákonné lhůtě pouze do výše odpovídající zákazníkem skutečně uhrazené ceně za takové zboží, tj. bezzapočítané části slevy připadající na vrácené zboží. Zákazník bere na vědomí a je výslovně organizátorem v této souvislosti informován, že pokud by došlo k vrácení hodnoty zboží v původní hodnotě, došlo by k bezdůvodnému obohacení na straně zákazníka. Podmínkou účasti v akci je řádná úhrada zakoupeného zboží. Současně platí, že do hodnoty objednávky nebude započítávána hodnota nevyexpedovaného zboží. 

Účastník akce bere na vědomí a souhlasí se skutečností, že pro účely této akce se za zaplacenou kupní cenu nepovažuje cena zboží, u něhož zákazník odstoupil od kupní smlouvy v zákonné lhůtě pro odstoupení od kupní smlouvy. Nevyexpedovaným zbožím se rozumí zboží, které není možné zákazníkovi zaslat spolu se zbývající částí objednávky z důvodu vyčerpaných skladových zásob produktů.

4. Akce platí pro www. magnet3p.cz a www. magnet3p.cz.sk. Akce je neslučitelná s dalšími slevami. Slevy se nevztahují na zlevněné zboží.  V případě využití výhody poštovné zdarma nad 1500 Kč (60 €) je považována jako platná hodnota expedovaného zboží. Do vyprodání skladových zásob.  

5. Účastník akce stvrzuje, že se seznámil s těmito pravidly a s instrukcemi ve všech bodech a vyjadřuje s nimi svůj souhlas.

Pravidla pro získání promo produktů

1. Tato akce není založena na náhodě, je určena těm, kteří splnili stanovené podmínky (adresáti). Z akcí jsou vyloučeni zaměstnanci společnosti PackWay s.r.o., jejich rodinní příslušníci a dále adresáti, jejichž objednací lístek bude neúplný, nečitelný nebo přeškrtaný. Nabídka platí pouze jednou a nemůže být současně kombinována s jinou nabídkou (netýká se nabídky na odpovědní obálce).

2. Adresát, který si objedná zboží z katalogů MAGNET 3PAGEN a za toto zboží řádně zaplatí, může získat produkt za zvýhodněnou cenu nebo dárek zdarma. Stačí zaškrtnout požadované zboží na objednacím lístku.

3. Nalepení etikety není nezbytnou podmínkou účasti v akci.

4. Adresát obdrží svoje produkty za zvýhodněnou cenu nebo dárek zdarma v balíku spolu s objednaným zbožím z katalogu. V případě vyčerpání zásob dárku zdarma je PackWay s.r.o. oprávněn zaslat dárek zdarma dodatečně v samostatné zásilce nebo jej nahradit jiným dárkem odpovídající hodnoty.

5. V případě vyčerpání zásob objednaného zboží PackWay s.r.o. není povinen zboží za zvýhodněnou cenu zaslat, popřípadě je oprávněn zaslat jej dodatečně v samostatné zásilce. Mimořádnou nabídku nelze získat za nákup zboží na odpovědní obálce.

6. Za uvedení e-mailové adresy, která není ještě u MAGNET 3PAGEN registrována a za nákup z katalogu v minimální hodnotě 549 Kč získá zákazník dárek v hodnotě 500 Kč.

7. Zasláním objednacího lístku adresát schvaluje bez výhrad tyto podmínky a instrukce, které jsou uvedeny na dokumentech vztahujících se k této nabídkové akci a přistupuje k nim.

 

Přihlášení k odběru newsletteru

Získejte dárek v hodnotě 500 Kč!

Jak na to:

1. Nakupte v eshopu Magnet-3Pagen nad 549 Kč

2. Jděte do košíku

3. Potvrďte Vaši výhodu

 

L
Přihlášení zákazníka
*
*
Zapomenuté heslo
Zapomenuté heslo
L
Nahoru r
r
o