Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací zde.

Rozumím

Pravidla akce dárek k svátku v newsletteru – souprava náhrdelník a náramek:

1. Tato akce není založena na náhodě, je určena těm, kteří splnili stanovené podmínky (adresáti). Z akcí jsou vyloučeni zaměstnanci společnosti PackWay s.r.o., jejich rodinní příslušníci a dále adresáti, jejichž objednací lístek bude neúplný, nečitelný nebo přeškrtaný. Nabídka platí pouze jednou a nemůže být současně kombinována s jinou nabídkou (netýká se nabídky na odpovědní obálce).

2. Adresát, který si objedná zboží z katalogů MAGNET 3PAGEN a za toto zboží řádně zaplatí, si může objednat dárek zdarma: soupravu náhrdelník a náramek v barevném provedení dle svého výběru (růžová nebo šedá). Pro účely této akce se za zaplacenou kupní cenu nepovažuje cena zboží, ve vztahu ke kterému zákazník odstoupil od příslušné kupní smlouvy během období od 1. 1. do 31. 12. 2022 nebo během 14 dnů (příp. 100 dní, pokud si zákazník objedná prodlouženou lhůtu na vrácení zboží) následujících po skončení akce, a to bez ohledu na to, zda společnost PackWay již vrátila tomuto zákazníkovi uhrazenou kupní cenu nebo nikoli. V případě odstoupení od kupní smlouvy je zákazník povinen spolu s vrácením zboží vrátit i soupravu náhrdelníku a náramku.

3. V případě vyčerpání zásob dárku zdarma je PackWay s.r.o. oprávněn jej nahradit jiným dárkem odpovídající hodnoty.

4. Adresát obdrží svoji soupravu v balíku spolu s objednaným zbožím z katalogu.

5. V případě vyčerpání zásob objednaného zboží není PackWay s.r.o. povinen soupravu zaslat, popřípadě je oprávněn zaslat je dodatečně v samostatné zásilce. 

6. Za uvedení e-mailové adresy, která není ještě u MAGNET 3PAGEN registrována a za nákup z katalogu v minimální hodnotě 549 Kč získá zákazník dárek v hodnotě 500 Kč.

7. Zasláním objednacího lístku adresát schvaluje bez výhrad tyto podmínky a instrukce, které jsou uvedeny na dokumentech vztahujících se k této nabídkové akci a přistupuje k nim.

8. Nabídka platí do vyčerpání zásob, nejdéle do 31. 12. 2022.

 

Pravidla akce WK DV - bunda a svícny:

1. Tato akce není založena na náhodě, je určena těm, kteří splnili stanovené podmínky (adresáti). Z akcí jsou vyloučeni zaměstnanci společnosti PackWay s.r.o., jejich rodinní příslušníci a dále adresáti, jejichž objednací lístek bude neúplný, nečitelný nebo přeškrtaný. Nabídka platí pouze jednou a nemůže být současně kombinována s jinou nabídkou (netýká se nabídky na odpovědní obálce).

Adresát, který si objedná zboží z katalogů MAGNET 3PAGEN a za toto zboží řádně zaplatí, si může objednat prošívanou bundu „Zimní sen“ za mimořádnou cenu 269 Kč. Pokud si adresát objedná z katalogu a za toto zboží zaplatí, může si zakoupit také 3dílnou sadu svícnů „Vánoční třpyt” za zaváděcí cenu 139 Kč. Pro účely této akce se za zaplacenou kupní cenu nepovažuje cena zboží, ve vztahu ke kterému zákazník odstoupil od příslušné kupní smlouvy během období od 3. 11. 2021 do 31. 12. 2021 nebo během 14 dnů (příp. 100 dní, pokud si zákazník objedná prodlouženou lhůtu na vrácení zboží) následujících po skončení akce, a to bez ohledu na to, zda společnost PackWay již vrátila tomuto zákazníkovi uhrazenou kupní cenu nebo nikoli. V případě odstoupení od kupní smlouvy je zákazník povinen spolu s vrácením zboží vrátit i prošívanou bundu a svícny.

3. Adresát obdrží prošívanou bundu a svícny v balíku spolu s objednaným zbožím z katalogu.

4. V případě vyčerpání zásob prošívané bundy a svícnů není PackWay s.r.o. povinen zboží za zvýhodněnou cenu zaslat, popřípadě je oprávněn zaslat jej dodatečně v samostatné zásilce.

5. V případě vyčerpání zásob objednaného zboží není PackWay s.r.o. povinen prošívanou bundu a svícny zaslat, popřípadě je oprávněn zaslat je dodatečně v samostatné zásilce.   

6. Za uvedení e-mailové adresy, která není ještě u MAGNET 3PAGEN registrována a za nákup z katalogu v minimální hodnotě 549 Kč získá zákazník dárek v hodnotě 500 Kč.

7. Zasláním objednacího lístku adresát schvaluje bez výhrad tyto podmínky a instrukce, které jsou uvedeny na dokumentech vztahujících se k této nabídkové akci a přistupuje k nim.

8. Nabídka platí do vyčerpání zásob, nejdéle do 31. 12. 2021.

 

Doplňující pravidla soutěže WK NM „VILLEROY & BOCH“

1. Společnost PackWay s.r.o., se sídlem Dělnická 390, 533 01 Pardubice, IČO 25629662, zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 13638 (dále jen „PackWay“) pořádá MARKETINGOVOU AKCI při příležitosti vydání nového katalogu MAGNET 3PAGEN zahrnující soutěž s názvem „VILLEROY & BOCH“. Soutěž probíhá společně na území České a Slovenské republiky.

2. Soutěž probíhá od 13. 10. 2021 do 31. 12. 2021 (dále jen „doba trvání“).

3. Soutěž je určena zákazníkům PackWay (dále jen „zákazník“), kterým PackWay zaslal soutěžní dokumenty, a kteří splní níže uvedené podmínky. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci společnosti PackWay a jejich rodinní příslušníci. Ze soutěže budou dále vyloučeni zákazníci, jejichž přihláška do soutěže bude neúplná, nečitelná, či nepřesná. Soutěže se mohou účastnit pouze osoby starší 18 let, s doručovací adresou na území České republiky anebo Slovenské republiky.

4. Do soutěže byla vložena 1 věcná cena, sada nádobí značky VILLEROY & BOCH v hodnotě 31.000 Kč (ČR) nebo 1.150 Eur (SR). Sada se může lišit od ilustračních obrázků. Výhry a vyhodnocení soutěže je společné pro obě země - Českou a Slovenskou republiku.

5. Zákazník, který si objedná zboží z katalogů MAGNET 3PAGEN v době trvání soutěže písemně, telefonicky nebo po internetu a za toto zboží řádně zaplatí, získá dárek zdarma – sadu 2 dortových vidliček. Zákazník obdrží svůj dárek zdarma v balíku spolu s objednaným zbožím z katalogu. V případě vyčerpání zásob dárku zdarma je PackWay oprávněn zaslat dárek zdarma dodatečně v samostatné zásilce nebo jej nahradit jiným dárkem odpovídající hodnoty.

6. Výherce obdrží výhru při splnění níže uvedených podmínek.

7. Podmínky řádného přihlášení k účasti v soutěži jsou následující:

i. zákazník učiní a uhradí objednávku v době trvání soutěže zboží z katalogu MAGNET 3PAGEN nebo z internetového obchodu www.magnet3p.cz a zároveň

ii. zákazník se platně registruje do soutěže a to lze kterýmkoliv z následujících způsobů: a) písemně: zákazník označí políčko nad objednacím lístkem a tím potvrdí svoji účast v soutěži a odešle zpět na adresu uvedenou níže a zároveň si objedná zboží z přiloženého katalogu; b) telefonicky: zákazník sdělí při objednávce operátorovi kód akce (ten najde nad svojí adresou v přiložených dokumentech), který odpovídá této akci, čímž také vyjadřuje svůj souhlas s účastí v soutěži; c) po internetu: objedná-li si zákazník zboží na www.magnet3p.cz, zaregistruje se do soutěže zadáním kódu akce (ten najde nad svojí adresou v přiložených dokumentech), který odpovídá této akci, při objednávce.

8. Výhru získá 1 zákazník, který se v době trvání soutěže platně přihlásí do soutěže dle bodu 7 odst. II těchto pravidel a v období od 13. 10. 2021 do 31. 12. 2021 včetně učiní objednávky zboží z katalogu MAGNET 3PAGEN  nebo z internetového obchodu www.magnet3p.cz, tyto objednávky uhradí a bude vylosován po skončení soutěže.

9. Registrací do soutěže zákazník souhlasí s podmínkami dle „Úplných pravidel soutěže“ na www.magnet3p.cz, se zpracováním osobních údajů za účelem vedení soutěže dle „Ochrany osobních údajů“ na www.magnet3p.cz a prohlašuje, že se s dokumenty řádně seznámil(la), rozumí jim a vyjadřuje s nimi svůj souhlas. Bez udělení souhlasu není možné se soutěže zúčastnit. Účast na soutěži a udělení souhlasu ke zpracování osobních údajů pro daný účel je dobrovolné a souhlas může být kdykoliv odvolán. Odvoláním souhlasu účast v soutěži končí. Účel zahrnuje vedení a organizaci soutěže. Více informací a práva zákazníka jsou uvedená v „Ochraně osobních údajů“, zejména právo na námitky proti zpracování za účelem přímého marketingu. Originál pravidel bude po celou dobu hry uložen v sídle PackWay.

10. Soutěžící svojí účastí výslovně souhlasí s tím, že PackWay je oprávněn užít v souladu s ust. § 77 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů bezplatně jméno a město bydliště zákazníka v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech PackWay v souvislosti s touto soutěží a v souvislosti s propagací výrobků a služeb PackWay s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové, obrazové, a zvukově-obrazové záznamy zákazníků (s tím, že zákazník se účastí v soutěži výslovně zavazuje se dostavit v pořadatelem určeném termínu na určené místo za účelem vytvoření zvukového, obrazového nebo zvukově-obrazového záznamu zákazníka). Souhlas dle tohoto odstavce je činěn na dobu, která uplyne za 5 let od okamžiku ukončení soutěže.

11. Pro účely této soutěže se za uhrazenou objednávku nepovažuje cena zboží, ve vztahu ke kterému zákazník odstoupil od příslušné kupní smlouvy během doby trvání soutěže nebo během 14 dnů (příp. 100 dní, pokud si zákazník objedná prodlouženou lhůtu na vrácení zboží) následujících po skončení soutěže, a to bez ohledu na to, zda společnost PackWay již vrátila tomuto zákazníkovi uhrazenou kupní cenu nebo nikoli.

12. Tato soutěž je společná pro zákazníky z České republiky a Slovenské republiky. Adresa pro zaslání vyplněné objednávky zákazníka je pro Českou republiku: MAGNET 3PAGEN, Dělnická 390, 532 36 Pardubice 2, a pro Slovenskou republiku: MAGNET 3PAGEN, P.O.BOX 91, 830 05 Bratislava 35.

13. Výherci bude výhra předána v den a v místě, které mu PackWay písemně sdělí, popřípadě mu bude výhra zaslána na udanou adresu. Předání výhry se uskuteční nejpozději do 31. 3. 2022. Nepřevezme-li si výherce výhru anebo nesdělí-li nejpozději do 31. 3. 2022 společnosti PackWay svoji adresu, na kterou má být výhra zaslána nejpozději do 31. 3. 2022, výhra propadá ve prospěch společnosti PackWay. Výhra propadá ve prospěch společnosti PackWay i v případě, že výherce nesplní podmínky uvedené v pravidlech soutěže.

14. Údaje o výherci poskytne PackWay účastníkovi na základě písemné žádosti ode dne 15. 3. 2022. PackWay si vyhrazuje právo nesdělovat žádné informace týkající se výhry a výherce telefonicky, faxem, e-mailem či osobně.

 

Pravidla akce WK prošívaná bunda "Helsinky" a kabelka:

1. Tato akce není založena na náhodě, je určena těm, kteří splnili stanovené podmínky (adresáti). Z akcí jsou vyloučeni zaměstnanci společnosti PackWay s.r.o., jejich rodinní příslušníci a dále adresáti, jejichž objednací lístek bude neúplný, nečitelný nebo přeškrtaný. Nabídka platí pouze jednou a nemůže být současně kombinována s jinou nabídkou (netýká se nabídky na odpovědní obálce).

2. Adresát, který si objedná zboží z katalogů MAGNET 3PAGEN a za toto zboží řádně zaplatí, si může objednat prošívanou bundu „Helsinky“ za mimořádnou cenu 269 Kč. Pokud si adresát objedná z katalogu a za toto zboží zaplatí, může si zakoupit také kabelku za zaváděcí cenu 159 Kč. Pro účely této akce se za zaplacenou kupní cenu nepovažuje cena zboží, ve vztahu ke kterému zákazník odstoupil od příslušné kupní smlouvy během období od 22. 9. 2021 do 31. 12. 2021 nebo během 14 dnů (příp. 100 dní, pokud si zákazník objedná prodlouženou lhůtu na vrácení zboží) následujících po skončení akce, a to bez ohledu na to, zda společnost PackWay již vrátila tomuto zákazníkovi uhrazenou kupní cenu nebo nikoli. V případě odstoupení od kupní smlouvy je zákazník povinen spolu s vrácením zboží vrátit i prošívanou bundu a kabelku.

3. Adresát obdrží prošívanou bundu a kabelku v balíku spolu s objednaným zbožím z katalogu.

4. V případě vyčerpání zásob prošívané bundy a kabelky není PackWay s.r.o. povinen zboží za zvýhodněnou cenu zaslat, popřípadě je oprávněn zaslat jej dodatečně v samostatné zásilce.

5. V případě vyčerpání zásob objednaného zboží není PackWay s.r.o. povinen prošívanou bundu a kabelku zaslat, popřípadě je oprávněn zaslat je dodatečně v samostatné zásilce.

6. Prošívanou bundu a kabelku nelze získat za nákup zobrazeného zboží na odpovědní obálce.                                                                                    

7. Za uvedení e-mailové adresy, která není ještě u MAGNET 3PAGEN registrována a za nákup z katalogu v minimální hodnotě 549 Kč získá zákazník dárek v hodnotě 500 Kč.

8. Zasláním objednacího lístku adresát schvaluje bez výhrad tyto podmínky a instrukce, které jsou uvedeny na dokumentech vztahujících se k této nabídkové akci, a přistupuje k nim.

9. Nabídka platí do vyčerpání zásob, nejdéle do 31. 12. 2021.

 

Pravidla akce WFR fleecový župan a froté ručníky:

1. Tato akce není založena na náhodě, je určena těm, kteří splnili stanovené podmínky (adresáti). Z akcí jsou vyloučeni zaměstnanci společnosti PackWay s.r.o., jejich rodinní příslušníci a dále adresáti, jejichž objednací lístek bude neúplný, nečitelný nebo přeškrtaný. Nabídka platí pouze jednou a nemůže být současně kombinována s jinou nabídkou (netýká se nabídky na odpovědní obálce).

2. Adresát, který si objedná zboží z katalogů MAGNET 3PAGEN a za toto zboží řádně zaplatí, si může objednat fleecový župan za mimořádnou cenu 269 Kč. Pokud si adresát objedná z katalogu a za toto zboží zaplatí, může si zakoupit také 4dílnou sadu froté ručníků za zaváděcí cenu 159 Kč. Pro účely této akce se za zaplacenou kupní cenu nepovažuje cena zboží, ve vztahu ke kterému zákazník odstoupil od příslušné kupní smlouvy během období od 2. 9. 2021 do 30. 11. 2021 nebo během 14 dnů (příp. 100 dní, pokud si zákazník objedná prodlouženou lhůtu na vrácení zboží) následujících po skončení akce, a to bez ohledu na to, zda společnost PackWay již vrátila tomuto zákazníkovi uhrazenou kupní cenu nebo nikoli. V případě odstoupení od kupní smlouvy je zákazník povinen spolu s vrácením zboží vrátit i fleecový župan a sadu ručníků.

3. Adresát obdrží fleecový župan a sadu ručníků v balíku spolu s objednaným zbožím z katalogu.

4. V případě vyčerpání zásob fleecového županu a sady ručníků není PackWay s.r.o. povinen zboží za zvýhodněnou cenu zaslat, popřípadě je oprávněn zaslat jej dodatečně v samostatné zásilce.

5. V případě vyčerpání zásob objednaného zboží není PackWay s.r.o. povinen fleecový župan a sadu ručníků zaslat, popřípadě je oprávněn zaslat je dodatečně v samostatné zásilce.

6. Fleecový župan a sadu ručníků nelze získat za nákup zobrazeného zboží na odpovědní obálce.                                                                                     

7. Za uvedení e-mailové adresy, která není ještě u MAGNET 3PAGEN registrována a za nákup z katalogu v minimální hodnotě 549 Kč získá zákazník dárek v hodnotě 500 Kč.

8. Zasláním objednacího lístku adresát schvaluje bez výhrad tyto podmínky a instrukce, které jsou uvedeny na dokumentech vztahujících se k této nabídkové akci a přistupuje k nim.

9. Nabídka platí do vyčerpání zásob, nejdéle do 30. 11. 2021.

 

Pravidla akce dárek k svátku v newsletteru – toaletní voda:

Tato akce není založena na náhodě, je určena těm, kteří splnili stanovené podmínky (adresáti). Z akcí jsou vyloučeni zaměstnanci společnosti PackWay s.r.o., jejich rodinní příslušníci a dále adresáti, jejichž objednací lístek bude neúplný, nečitelný nebo přeškrtaný. Nabídka platí pouze jednou a nemůže být současně kombinována s jinou nabídkou (netýká se nabídky na odpovědní obálce). 
Adresát, který si objedná zboží z katalogů MAGNET 3PAGEN a za toto zboží řádně zaplatí, si může objednat dárek zdarma: dámskou toaletní vodu AMANDA nebo pánskou toaletní vodu SIDERAL. Pro účely této akce se za zaplacenou kupní cenu nepovažuje cena zboží, ve vztahu ke kterému zákazník odstoupil od příslušné kupní smlouvy během období od 15. 3. do 31. 12. 2021 nebo během 14 dnů (příp. 100 dní, pokud si zákazník objedná prodlouženou lhůtu na vrácení zboží) následujících po skončení akce, a to bez ohledu na to, zda společnost PackWay již vrátila tomuto zákazníkovi uhrazenou kupní cenu nebo nikoli. V případě odstoupení od kupní smlouvy je zákazník povinen spolu s vrácením zboží vrátit i toaletní vodu.

V případě vyčerpání zásob dárku zdarma je PackWay s.r.o. oprávněn jej nahradit jiným dárkem odpovídající hodnoty.

Adresát obdrží svoji toaletní vodu v balíku spolu s objednaným zbožím z katalogu. 

V případě vyčerpání zásob objednaného zboží není PackWay s.r.o. povinen toaletní vodu zaslat, popřípadě je oprávněn zaslat je dodatečně v samostatné zásilce.    
Za uvedení e-mailové adresy, která není ještě u MAGNET 3PAGEN registrována a za nákup z katalogu v minimální hodnotě 549 Kč získá zákazník dárek v hodnotě 500 Kč.
Zasláním objednacího lístku adresát schvaluje bez výhrad tyto podmínky a instrukce, které jsou uvedeny na dokumentech vztahujících se k této nabídkové akci a přistupuje k nim. 
Nabídka platí do vyčerpání zásob, nejdéle do 31. 12. 2021.

 

Pravidla akce „Narozeniny  na e-shopu“ (dále jen „Pravidla“):

1. Organizátor.

Obchodní společnost PackWay s.r.o., se sídlem Dělnická 390, 533 01 Pardubice, IČO 25629662, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové v odd. C vl.13638 (dále jen „organizátor“) pořádá v období ode dne 15. 3. 2021 do dne 31. 12. 2021 akci s názvem „Narozeniny na e-shopu“ (dále jen „akce“). Organizátor je provozovatel zásilkového obchodu „www.magnet3p.cz/sk“ (dále jen „zásilkový obchod“). Zboží ze zásilkového obchodu je možné objednávat prostřednictvím e-shopu.  V průběhu konání akce může být odeslání nabídky k účasti v akci opakováno. Akce může být prezentována v různých podobách. Tato pravidla stanoví závazná pravidla a podmínky účasti v akci. Akce je společná pro Českou a Slovenskou republiku. 

2. Účastníci akce. 

Účastníkem akce se může stát fyzická osoba starší 18 let s bydlištěm na území České republiky či Slovenské republiky, které organizátor zašle dokumenty opravňující k účasti v akci, a který se do akce přihlásí v souladu s těmito pravidly. Z akce jsou vyloučeni zaměstnanci organizátora, nebo osoby jim blízké, dále jsou vyloučeny osoby v zaměstnaneckém či obdobném poměru ke všem společnostem spolupracujícím s organizátorem, jejich rodinní příslušníci a osoby jim blízké. Z účasti v akci budou dále vyloučeni účastníci, jejichž objednávka do akce bude neúplná, či nepřesná. O skutečnosti, zda je určitá osoba oprávněna k účasti v akci rozhoduje výlučně organizátor.  V případě účastníků mladších 18 let jsou tito povinni mít písemný souhlas zákonného zástupce. 

3. Podmínky uplatnění stanovené slevy.

Slevu dle pravidel této akce může účastník akce využít objednávkou zboží ze zásilkového obchodu tímto způsobem:elektronicky - objedná-li si zákazník zboží ze zásilkového obchodu přes internetové stránky www.magnet3p.cz nebo www. magnet3p.sk a zadá kód akce, který mu přišel v newsletteru. 

Pro účely této akce je za objednané zboží považováno zboží, které je expedováno. Sleva se týká pouze dostupného zboží, pokud bude zboží již vyprodáno a hodnota objednávky tak nedosáhne výše, při které by měl zákazník nárok na slevu, Magnet 3Pagen si vyhrazuje právo tuto slevu neudělit a jako kompenzaci udělit zákazníkovi jednorázovou slevu ve výši 10 % z částky odpovídající expedovanému zboží.

Sleva je organizátorem v této akci poskytována v následující výši:

a) pro zákazníky z České republiky:

sleva 250,- Kč při nákupu zboží, jehož expedovaná hodnota je nad 999,- Kč;

sleva 250,- Kč + poštovné zdarma při nákupu zboží, jehož expedovaná hodnota je nad 1 500,- Kč;

b) pro zákazníky ze Slovenské republiky:

sleva 9 € při nákupu zboží, jehož expedovaná hodnota je nad 38 €;

sleva 9 € + poštovné zdarma při nákupu zboží, jehož expedovaná hodnota je nad 60 €;

Sleva se s příslušným kódem akce dá využít pouze jednou. Pokud bude balík rozdělen do dvou (více) částí, bude sleva v příslušné výši uplatněna až na druhý (či poslední) balík, v němž bude zboží organizátorem zákazníkovi doručováno, případně bude příslušná sleva rozdělena a částečně uplatněna na více balíků, v nichž bude zboží zákazníkovi organizátorem doručováno. Pokud zákazník vrátí zboží, na jehož nákup uplatnil slevu dle pravidel této akce v zákonem stanovené lhůtě pro odstoupení, vyhrazuje si organizátor právo vrátit zákazníkovi hodnotu zboží vráceného v zákonné lhůtě pouze do výše odpovídající zákazníkem skutečně uhrazené ceně za takové zboží, tj. bezzapočítané části slevy připadající na vrácené zboží. Zákazník bere na vědomí a je výslovně organizátorem v této souvislosti informován, že pokud by došlo k vrácení hodnoty zboží v původní hodnotě, došlo by k bezdůvodnému obohacení na straně zákazníka. Podmínkou účasti v akci je řádná úhrada zakoupeného zboží. Současně platí, že do hodnoty objednávky nebude započítávána hodnota nevyexpedovaného zboží. 

Účastník akce bere na vědomí a souhlasí se skutečností, že pro účely této akce se za zaplacenou kupní cenu nepovažuje cena zboží, u něhož zákazník odstoupil od kupní smlouvy v zákonné lhůtě pro odstoupení od kupní smlouvy. Nevyexpedovaným zbožím se rozumí zboží, které není možné zákazníkovi zaslat spolu se zbývající částí objednávky z důvodu vyčerpaných skladových zásob produktů.

4. Akce platí pro www. magnet3p.cz a www. magnet3p.cz.sk. Akce je neslučitelná s dalšími slevami. Slevy se nevztahují na zlevněné zboží.  V případě využití výhody poštovné zdarma nad 1500 Kč (60 €) je považována jako platná hodnota expedovaného zboží. Do vyprodání skladových zásob.  

5. Účastník akce stvrzuje, že se seznámil s těmito pravidly a s instrukcemi ve všech bodech a vyjadřuje s nimi svůj souhlas.

 

Pravidla pro získání promo produktů z newsletteru:

1. Tato akce není založena na náhodě, je určena těm, kteří splnili stanovené podmínky (adresáti). Z akcí jsou vyloučeni zaměstnanci společnosti PackWay s.r.o., jejich rodinní příslušníci. Nabídka platí pouze jednou a nemůže být současně kombinována s jinou nabídkou.

2. Adresát, který si objedná zboží z webu www.magnet3p.cz a za toto zboží řádně zaplatí, může získat produkt za zvýhodněnou cenu nebo dárek zdarma. Stačí zaškrtnout požadované zboží v nákupním košíku.

3. Adresát obdrží svoje produkty za zvýhodněnou cenu nebo dárek zdarma v balíku spolu s objednaným zbožím z katalogu. V případě vyčerpání zásob dárku zdarma je PackWay s.r.o. oprávněn zaslat dárek zdarma dodatečně v samostatné zásilce nebo jej nahradit jiným dárkem odpovídající hodnoty.

5. V případě vyčerpání zásob objednaného zboží PackWay s.r.o. není povinen zboží za zvýhodněnou cenu zaslat, popřípadě je oprávněn zaslat jej dodatečně v samostatné zásilce.

6. Odesláním objednávky adresát schvaluje bez výhrad tyto podmínky a instrukce, které se vztahují k této nabídkové akci a přistupuje k nim.

 

Přihlášení k odběru newsletteru

Získejte dárek v hodnotě 500 Kč!

Jak na to:

1. Nakupte v eshopu Magnet-3Pagen nad 549 Kč

2. Jděte do košíku

3. Potvrďte Vaši výhodu

 

L
Přihlášení zákazníka
*
*
Zapomenuté heslo
Zapomenuté heslo
L
Nahoru r
r
o