Pravidla akce WK DV - bunda "Zimní lesk" a ohříváčky do kapes

Pravidla akce dopis po vyjití WK NM šál s károvaným vzorem

Pravidla akce WK dekorační lampa "Zářící světlo" a sada termo šálků

Pravidla akce WFR nákupní vozík 2 v 1 a šperk "Čtyřlístek"

 

Pravidla akce dárek k svátku v newsletteru – souprava náhrdelník a náramek:

1. Tato akce není založena na náhodě, je určena těm, kteří splnili stanovené podmínky (adresáti). Z akcí jsou vyloučeni zaměstnanci společnosti PackWay s.r.o., jejich rodinní příslušníci a dále adresáti, jejichž objednací lístek bude neúplný, nečitelný nebo přeškrtaný. Nabídka platí pouze jednou a nemůže být současně kombinována s jinou nabídkou (netýká se nabídky na odpovědní obálce).

2.. Adresát, který si objedná zboží z katalogů MAGNET 3PAGEN a za toto zboží řádně zaplatí, si může objednat dárek zdarma: soupravu náhrdelník a náramek v barevném provedení dle svého výběru (růžová nebo šedá). Pro účely této akce se za zaplacenou kupní cenu nepovažuje cena zboží, ve vztahu ke kterému zákazník odstoupil od příslušné kupní smlouvy během období od 1. 1. do 31. 12. 2022 nebo během 14 dnů (příp. 100 dní, pokud si zákazník objedná prodlouženou lhůtu na vrácení zboží) následujících po skončení akce, a to bez ohledu na to, zda společnost PackWay již vrátila tomuto zákazníkovi uhrazenou kupní cenu nebo nikoli. V případě odstoupení od kupní smlouvy je zákazník povinen spolu s vrácením zboží vrátit i soupravu náhrdelníku a náramku.

3. V případě vyčerpání zásob dárku zdarma je PackWay s.r.o. oprávněn jej nahradit jiným dárkem odpovídající hodnoty.

4. Adresát obdrží svoji soupravu v balíku spolu s objednaným zbožím z katalogu.

5. V případě vyčerpání zásob objednaného zboží není PackWay s.r.o. povinen soupravu zaslat, popřípadě je oprávněn zaslat je dodatečně v samostatné zásilce.   

6. Za uvedení e-mailové adresy, která není ještě u MAGNET 3PAGEN registrována a za nákup z katalogu v minimální hodnotě 549 Kč získá zákazník dárek v hodnotě 500 Kč.

7. Zasláním objednacího lístku adresát schvaluje bez výhrad tyto podmínky a instrukce, které jsou uvedeny na dokumentech vztahujících se k této nabídkové akci a přistupuje k nim.

8. Nabídka platí do vyčerpání zásob, nejdéle do 31. 12. 2022.

 

Pravidla akce „Narozeniny  na e-shopu“ (dále jen „Pravidla“):

1. Organizátor.

Obchodní společnost PackWay s.r.o., se sídlem Dělnická 390, 533 01 Pardubice, IČO 25629662, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové v odd. C vl.13638 (dále jen „organizátor“) pořádá v období ode dne 1. 1. 2022 do dne 31. 12. 2022 akci s názvem „Narozeniny na e-shopu“ (dále jen „akce“). Organizátor je provozovatel zásilkového obchodu „www.magnet3p.cz/sk“ (dále jen „zásilkový obchod“). Zboží ze zásilkového obchodu je možné objednávat prostřednictvím e-shopu.  V průběhu konání akce může být odeslání nabídky k účasti v akci opakováno. Akce může být prezentována v různých podobách. Tato pravidla stanoví závazná pravidla a podmínky účasti v akci. Akce je společná pro Českou a Slovenskou republiku. 

2. Účastníci akce. 

Účastníkem akce se může stát fyzická osoba starší 18 let s bydlištěm na území České republiky či Slovenské republiky, které organizátor zašle dokumenty opravňující k účasti v akci, a který se do akce přihlásí v souladu s těmito pravidly. Z akce jsou vyloučeni zaměstnanci organizátora, nebo osoby jim blízké, dále jsou vyloučeny osoby v zaměstnaneckém či obdobném poměru ke všem společnostem spolupracujícím s organizátorem, jejich rodinní příslušníci a osoby jim blízké. Z účasti v akci budou dále vyloučeni účastníci, jejichž objednávka do akce bude neúplná, či nepřesná. O skutečnosti, zda je určitá osoba oprávněna k účasti v akci rozhoduje výlučně organizátor.  V případě účastníků mladších 18 let jsou tito povinni mít písemný souhlas zákonného zástupce. 

3. Podmínky uplatnění stanovené slevy.

Slevu dle pravidel této akce může účastník akce využít objednávkou zboží ze zásilkového obchodu tímto způsobem:elektronicky - objedná-li si zákazník zboží ze zásilkového obchodu přes internetové stránky www.magnet3p.cz nebo www. magnet3p.sk a zadá kód akce, který mu přišel v newsletteru. 

Pro účely této akce je za objednané zboží považováno zboží, které je expedováno. Sleva se týká pouze dostupného zboží, pokud bude zboží již vyprodáno a hodnota objednávky tak nedosáhne výše, při které by měl zákazník nárok na slevu, Magnet 3Pagen si vyhrazuje právo tuto slevu neudělit a jako kompenzaci udělit zákazníkovi jednorázovou slevu ve výši 10 % z částky odpovídající expedovanému zboží.

Sleva je organizátorem v této akci poskytována v následující výši:

a) pro zákazníky z České republiky:

sleva 250,- Kč při nákupu zboží, jehož expedovaná hodnota je nad 999,- Kč;

sleva 250,- Kč + poštovné zdarma při nákupu zboží, jehož expedovaná hodnota je nad 1 500,- Kč;

b) pro zákazníky ze Slovenské republiky:

sleva 9 € při nákupu zboží, jehož expedovaná hodnota je nad 38 €;

sleva 9 € + poštovné zdarma při nákupu zboží, jehož expedovaná hodnota je nad 60 €;

Sleva se s příslušným kódem akce dá využít pouze jednou. Pokud bude balík rozdělen do dvou (více) částí, bude sleva v příslušné výši uplatněna až na druhý (či poslední) balík, v němž bude zboží organizátorem zákazníkovi doručováno, případně bude příslušná sleva rozdělena a částečně uplatněna na více balíků, v nichž bude zboží zákazníkovi organizátorem doručováno. Pokud zákazník vrátí zboží, na jehož nákup uplatnil slevu dle pravidel této akce v zákonem stanovené lhůtě pro odstoupení, vyhrazuje si organizátor právo vrátit zákazníkovi hodnotu zboží vráceného v zákonné lhůtě pouze do výše odpovídající zákazníkem skutečně uhrazené ceně za takové zboží, tj. bezzapočítané části slevy připadající na vrácené zboží. Zákazník bere na vědomí a je výslovně organizátorem v této souvislosti informován, že pokud by došlo k vrácení hodnoty zboží v původní hodnotě, došlo by k bezdůvodnému obohacení na straně zákazníka. Podmínkou účasti v akci je řádná úhrada zakoupeného zboží. Současně platí, že do hodnoty objednávky nebude započítávána hodnota nevyexpedovaného zboží. 

Účastník akce bere na vědomí a souhlasí se skutečností, že pro účely této akce se za zaplacenou kupní cenu nepovažuje cena zboží, u něhož zákazník odstoupil od kupní smlouvy v zákonné lhůtě pro odstoupení od kupní smlouvy. Nevyexpedovaným zbožím se rozumí zboží, které není možné zákazníkovi zaslat spolu se zbývající částí objednávky z důvodu vyčerpaných skladových zásob produktů.

4. Akce platí pro www. magnet3p.cz a www. magnet3p.cz.sk. Akce je neslučitelná s dalšími slevami. Slevy se nevztahují na zlevněné zboží.  V případě využití výhody poštovné zdarma nad 1500 Kč (60 €) je považována jako platná hodnota expedovaného zboží. Do vyprodání skladových zásob.  

5. Účastník akce stvrzuje, že se seznámil s těmito pravidly a s instrukcemi ve všech bodech a vyjadřuje s nimi svůj souhlas.

 

Pravidla pro získání promo produktů z newsletteru:

1. Tato akce není založena na náhodě, je určena těm, kteří splnili stanovené podmínky (adresáti). Z akcí jsou vyloučeni zaměstnanci společnosti PackWay s.r.o., jejich rodinní příslušníci. Nabídka platí pouze jednou a nemůže být současně kombinována s jinou nabídkou.

2. Adresát, který si objedná zboží z webu www.magnet3p.cz a za toto zboží řádně zaplatí, může získat produkt za zvýhodněnou cenu nebo dárek zdarma. Stačí zaškrtnout požadované zboží v nákupním košíku.

3. Adresát obdrží svoje produkty za zvýhodněnou cenu nebo dárek zdarma v balíku spolu s objednaným zbožím z katalogu. V případě vyčerpání zásob dárku zdarma je PackWay s.r.o. oprávněn zaslat dárek zdarma dodatečně v samostatné zásilce nebo jej nahradit jiným dárkem odpovídající hodnoty.

5. V případě vyčerpání zásob objednaného zboží PackWay s.r.o. není povinen zboží za zvýhodněnou cenu zaslat, popřípadě je oprávněn zaslat jej dodatečně v samostatné zásilce.

6. Odesláním objednávky adresát schvaluje bez výhrad tyto podmínky a instrukce, které se vztahují k této nabídkové akci a přistupuje k nim.

 

Přihlášení k odběru newsletteru

Získejte dárek v hodnotě 250 Kč!

Jak na to:

1. Nakupte v příští objednávce eshopu Magnet-3Pagen nad 499 Kč

2. Uveďte kód

3. Jděte do košíku a potvrďte svou objednávku

 

 

L
Přihlášení zákazníka
*
*
Zapomenuté heslo
Zapomenuté heslo
L
Nahoru r
r
o