Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací zde.

Rozumím
L
_ +

Doplňující pravidla soutěže WK NM „Šek na částku 40 000 Kč

 1. Společnost PackWay s.r.o., se sídlem Dělnická 390, 533 01 Pardubice, IČO 25629662, zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 13638 (dále jen „PackWay“) pořádá MARKETINGOVOU AKCI při příležitosti vydání nového katalogu MAGNET 3PAGEN zahrnující soutěž s názvem „Šek na částku 40 000 Kč“. Soutěž probíhá společně na území České a Slovenské republiky.
 2. Soutěž probíhá od 9. 10. 2019 do 3. 12. 2019 (dále jen „doba trvání“).
 3. Soutěž je určena zákazníkům PackWay (dále jen „zákazník“), kterým PackWay zaslal soutěžní dokumenty, a kteří splní níže uvedené podmínky. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci společnosti PackWay a jejich rodinní příslušníci. Ze soutěže budou dále vyloučeni zákazníci, jejichž přihláška do soutěže bude neúplná, nečitelná, či nepřesná. Soutěže se mohou účastnit pouze osoby starší 18 let, s doručovací adresou na území České a Slovenské republiky.
 4. Do soutěže byla vložena 1 peněžitá výhra v hodnotě 40 000 Kč (ČR) nebo 1 600 Eur (SR).  Výhry a vyhodnocení soutěže je společné pro obě země - Českou a Slovenskou republiku.
 5. Každý účastník obdrží nabídku k účasti v soutěži spolu se soutěžními pokyny. Soutěž je určena pro všechny, kterým je určena nabídka k účasti v soutěži. Výherce obdrží výhru při splnění podmínek uvedených v pravidlech soutěže.
 6. Podmínky řádného přihlášení k účasti v soutěži jsou následující:
  1. zákazník učiní a uhradí objednávku v době trvání soutěže zboží z katalogu MAGNET 3PAGEN nebo z internetového obchodu www.magnet3p.cz a zároveň
  2. zákazník se platně registruje do soutěže a to lze kterýmkoliv z následujících způsobů: a) písemně: zákazník označí vybrané políčko na soutěžním kupónu u objednacího lístku a tím potvrdí svoji účast v soutěži a odešle zpět na adresu uvedenou níže a zároveň si objedná zboží z přiloženého katalogu; b) telefonicky: zákazník sdělí při objednávce operátorovi kód akce (ten najde nad svojí adresou v přiložených dokumentech), který odpovídá této akci, čímž také vyjadřuje svůj souhlas s účastí v soutěži; c) po internetu: objedná-li si zákazník zboží na www.magnet3p.cz, zaregistruje se do soutěže zadáním kódu akce (ten najde nad svojí adresou v přiložených dokumentech), který odpovídá této akci, při objednávce.
 7. Výhru získá 1 vylosovaný zákazník, který se v době trvání soutěže platně přihlásí do soutěže dle bodu 6 odst. II těchto pravidel; učiní objednávku dle bodu 6 odst I. těchto pravidel. Slosování se uskuteční po skončení soutěže.
 8. Registrací do soutěže zákazník souhlasí s podmínkami dle „Úplných pravidel soutěže“ na www.magnet3p.cz, se zpracováním osobních údajů za účelem vedení soutěže dle „Ochrany osobních údajů“ na www.magnet3p.cz a prohlašuje, že se s dokumenty řádně seznámil(a), rozumí jim a vyjadřuje s nimi svůj souhlas. Bez udělení souhlasu není možné se soutěže zúčastnit. Účast na soutěži a udělení souhlasu ke zpracování osobních údajů pro daný účel je dobrovolné a souhlas může být kdykoliv odvolán. Odvoláním souhlasu účast v soutěži končí. Účel zahrnuje vedení a organizaci soutěže. Více informací a práva zákazníka jsou uvedená v „Ochraně osobních údajů“, zejména právo na námitky proti zpracování za účelem přímého marketingu.
 9. Zákazník svojí účastí výslovně souhlasí s tím, že PackWay je oprávněn užít v souladu s ust. § 77 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů bezplatně jméno a město bydliště zákazníka v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech PackWay v souvislosti s touto soutěží a v souvislosti s propagací výrobků a služeb PackWay s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové, obrazové, a zvukově-obrazové záznamy zákazníka (s tím, že zákazník se účastí v soutěži výslovně zavazuje se dostavit v určeném termínu na určené místo za účelem vytvoření zvukového, obrazového nebo zvukově-obrazového záznamu zákazníka). Souhlas dle tohoto odstavce je činěn na dobu, která uplyne za 5 let od okamžiku ukončení soutěže.
 10. Pro účely této soutěže se za uhrazenou objednávku nepovažuje cena zboží, ve vztahu ke kterému zákazník odstoupil od příslušné kupní smlouvy během doby trvání soutěže nebo během 14 dnů (příp. 100 dní, pokud si zákazník objedná prodlouženou lhůtu na vrácení zboží) následujících po skončení soutěže, a to bez ohledu na to, zda společnost PackWay již vrátila tomuto zákazníkovi uhrazenou kupní cenu nebo nikoli.
 11. Adresa pro zaslání objednávky zákazníka s vyplněným účastnickým kupónem je pro Českou republiku: MAGNET 3PAGEN, Dělnická 390, 532 36 Pardubice 2, a pro Slovenskou republiku: MAGNET 3PAGEN, P.O.BOX 91, 830 05 Bratislava 35.
 12. Výherci bude výhra předána v den a v místě, které mu PackWay písemně sdělí, popřípadě mu bude výhra zaslána na udanou adresu. Předání výhry se uskuteční nejpozději do 29. 2. 2020. Nepřevezme-li si výherce výhru anebo nesdělí-li nejpozději do 29. 2. 2020 společnosti PackWay svoji adresu, na kterou má být výhra zaslána nejpozději do 29. 2. 2020, výhra propadá ve prospěch společnosti PackWay. Výhra propadá ve prospěch společnosti PackWay i v případě, že výherce nesplní podmínky uvedené v pravidlech soutěže.
 13. Údaje o výherci poskytne PackWay účastníkovi na základě písemné žádosti ode dne 14. 2. 2020. PackWay si vyhrazuje právo nesdělovat žádné informace týkající se výhry a výherce telefonicky, faxem, e-mailem či osobně.

Doplňující pravidla soutěže WK NM „WMF“

 1. Společnost PackWay s.r.o., se sídlem Dělnická 390, 533 01 Pardubice, IČO 25629662, zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 13638 (dále jen „PackWay“) pořádá MARKETINGOVOU AKCI při příležitosti vydání nového katalogu MAGNET 3PAGEN zahrnující soutěž s názvem „WMF“. Soutěž probíhá společně na území České a Slovenské republiky.
 2. Soutěž probíhá od 9. 10. 2019 do 31. 12. 2019 (dále jen „doba trvání“).
 3. Soutěž je určena zákazníkům PackWay (dále jen „zákazník“), kterým PackWay zaslal soutěžní dokumenty, a kteří splní níže uvedené podmínky. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci společnosti PackWay a jejich rodinní příslušníci. Ze soutěže budou dále vyloučeni zákazníci, jejichž přihláška do soutěže bude neúplná, nečitelná, či nepřesná. Soutěže se mohou účastnit pouze osoby starší 18 let, s doručovací adresou na území České republiky anebo Slovenské republiky.
 4. Do soutěže byla vložena 1 věcná cena, sada nádobí značky WMF v hodnotě 24.500 Kč (ČR) nebo 900 Eur (SR). Sada se může lišit od ilustračních obrázků. Výhry a vyhodnocení soutěže je společné pro obě země - Českou a Slovenskou republiku.
 5. Zákazník, který si objedná zboží z katalogů MAGNET 3PAGEN v době trvání soutěže písemně, telefonicky nebo po internetu a za toto zboží řádně zaplatí, získá dárek zdarma – 5dílnou kuchyňskou sadu misek do mikrovlnné trouby. Zákazník obdrží svůj dárek zdarma v balíku spolu s objednaným zbožím z katalogu. V případě vyčerpání zásob dárku zdarma je PackWay oprávněn zaslat dárek zdarma dodatečně v samostatné zásilce nebo jej nahradit jiným dárkem odpovídající hodnoty.
 6. Výherce obdrží výhru při splnění níže uvedených podmínek.
 7. Podmínky řádného přihlášení k účasti v soutěži jsou následující:
  1. zákazník učiní a uhradí objednávku v době trvání soutěže zboží z katalogu MAGNET 3PAGEN nebo z internetového obchodu www.magnet3p.cz a zároveň
  2. zákazník se platně registruje do soutěže a to lze kterýmkoliv z následujících způsobů: a) písemně: zákazník označí políčko nad objednacím lístkem a tím potvrdí svoji účast v soutěži a odešle zpět na adresu uvedenou níže a zároveň si objedná zboží z přiloženého katalogu; b) telefonicky: zákazník sdělí při objednávce operátorovi kód akce (ten najde nad svojí adresou v přiložených dokumentech), který odpovídá této akci, čímž také vyjadřuje svůj souhlas s účastí v soutěži; c) po internetu: objedná-li si zákazník zboží na www.magnet3p.cz, zaregistruje se do soutěže zadáním kódu akce (ten najde nad svojí adresou v přiložených dokumentech), který odpovídá této akci, při objednávce.
 8. Výhru získá 1 zákazník, který se v době trvání soutěže platně přihlásí do soutěže dle bodu 7 odst. II těchto pravidel a v období od 9. 10. 2019 do 31. 12. 2019 včetně učiní objednávky zboží z katalogu MAGNET 3PAGEN  nebo z internetového obchodu www.magnet3p.cz, tyto objednávky uhradí a bude vylosován po skončení soutěže. Zaslání formuláře pro odmítnutí balíčku není k odmítnutí účasti na soutěži nezbytné.
 9. Registrací do soutěže zákazník souhlasí s podmínkami dle „Úplných pravidel soutěže“ na www.magnet3p.cz, se zpracováním osobních údajů za účelem vedení soutěže dle „Ochrany osobních údajů“ na www.magnet3p.cz a prohlašuje, že se s dokumenty řádně seznámil(la), rozumí jim a vyjadřuje s nimi svůj souhlas. Bez udělení souhlasu není možné se soutěže zúčastnit. Účast na soutěži a udělení souhlasu ke zpracování osobních údajů pro daný účel je dobrovolné a souhlas může být kdykoliv odvolán. Odvoláním souhlasu účast v soutěži končí. Účel zahrnuje vedení a organizaci soutěže. Více informací a práva zákazníka jsou uvedená v „Ochraně osobních údajů“, zejména právo na námitky proti zpracování za účelem přímého marketingu. Originál pravidel bude po celou dobu hry uložen v sídle PackWay.
 10. Soutěžící svojí účastí výslovně souhlasí s tím, že PackWay je oprávněn užít v souladu s ust. § 77 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů bezplatně jméno a město bydliště zákazníka v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech PackWay v souvislosti s touto soutěží a v souvislosti s propagací výrobků a služeb PackWay s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové, obrazové, a zvukově-obrazové záznamy zákazníků (s tím, že zákazník se účastí v soutěži výslovně zavazuje se dostavit v pořadatelem určeném termínu na určené místo za účelem vytvoření zvukového, obrazového nebo zvukově-obrazového záznamu zákazníka). Souhlas dle tohoto odstavce je činěn na dobu, která uplyne za 5 let od okamžiku ukončení soutěže.
 11. Pro účely této soutěže se za uhrazenou objednávku nepovažuje cena zboží, ve vztahu ke kterému zákazník odstoupil od příslušné kupní smlouvy během doby trvání soutěže nebo během 14 dnů (příp. 100 dní, pokud si zákazník objedná prodlouženou lhůtu na vrácení zboží) následujících po skončení soutěže, a to bez ohledu na to, zda společnost PackWay již vrátila tomuto zákazníkovi uhrazenou kupní cenu nebo nikoli.
 12. Tato soutěž je společná pro zákazníky z České republiky a Slovenské republiky. Adresa pro zaslání vyplněné objednávky zákazníka je pro Českou republiku: MAGNET 3PAGEN, Dělnická 390, 532 36 Pardubice 2, a pro Slovenskou republiku: MAGNET 3PAGEN, P.O.BOX 91, 830 05 Bratislava 35.
 13. Výherci bude výhra předána v den a v místě, které mu PackWay písemně sdělí, popřípadě mu bude výhra zaslána na udanou adresu. Předání výhry se uskuteční nejpozději do 31. 3. 2020. Nepřevezme-li si výherce výhru anebo nesdělí-li nejpozději do 31. 3. 2020 společnosti PackWay svoji adresu, na kterou má být výhra zaslána nejpozději do 31. 3. 2020, výhra propadá ve prospěch společnosti PackWay. Výhra propadá ve prospěch společnosti PackWay i v případě, že výherce nesplní podmínky uvedené v pravidlech soutěže.
 14. Údaje o výherci poskytne PackWay účastníkovi na základě písemné žádosti ode dne 16. 3. 2020. PackWay si vyhrazuje právo nesdělovat žádné informace týkající se výhry a výherce telefonicky, faxem, e-mailem či osobně.

Doplňující pravidla soutěže WK „Velká výherní soutěž

 1. Společnost PackWay s.r.o., se sídlem Dělnická 390, 533 01 Pardubice, IČO 25629662, zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 13638 (dále jen „PackWay“) pořádá MARKETINGOVOU AKCI při příležitosti vydání nového katalogu MAGNET 3PAGEN zahrnující soutěž s názvem „Velká výherní soutěž“. Soutěž probíhá společně na území České, Slovenské, Polské, Maďarské republiky a Rumunska. Akce může být prezentována v různých podobách.
 2. Soutěž probíhá od 18. 9. 2019 do 13. 11. 2019 (dále jen „doba trvání“).
 3. Soutěž je určena zákazníkům PackWay (dále jen „zákazník“), kterým PackWay zaslal soutěžní dokumenty, a kteří splní níže uvedené podmínky. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci společnosti PackWay a jejich rodinní příslušníci. Ze soutěže budou dále vyloučeni zákazníci, jejichž přihláška do soutěže bude neúplná, nečitelná, či nepřesná. Soutěže se mohou účastnit pouze osoby starší 18 let, s doručovací adresou na území České, Slovenské, Polské, Maďarské republiky a Rumunska.
 4. Do soutěže byla vložena 1 peněžitá výhra v hodnotě 75 000 Kč (ČR) nebo 3 000 Eur (SR) nebo 12 000 Zl (PL) nebo 900 000 Huf (HU) nebo 12 000 Lei (ROM).  Výhry a vyhodnocení soutěže jsou společné pro všechny země – Českou, Slovenskou, Polskou, Maďarskou republiku a Rumunsko.  
 5. Každý účastník obdrží nabídku k účasti v soutěži spolu se soutěžními pokyny. Soutěž je určena pro všechny, kterým je určena nabídka k účasti v soutěži. Výherce obdrží výhru při splnění podmínek uvedených v pravidlech soutěže.
 6. Podmínky řádného přihlášení k účasti v soutěži jsou následující:
  1. zákazník učiní a uhradí objednávku v době trvání soutěže zboží z katalogu MAGNET 3PAGEN nebo z internetového obchodu www.magnet3p.cz a zároveň
  2. zákazník se platně registruje do soutěže a to lze kterýmkoliv z následujících způsobů: a) písemně: zákazník označí políčko na účastnickém kupónu a zároveň vyplní kontrolní otázku u objednacího lístku a tím potvrdí svoji účast v soutěži a odešle zpět na adresu uvedenou níže a zároveň si objedná zboží z přiloženého katalogu; b) telefonicky: zákazník sdělí při objednávce operátorovi kód akce (ten najde nad svojí adresou v přiložených dokumentech), který odpovídá této akci, čímž také vyjadřuje svůj souhlas s účastí v soutěži; c) po internetu: objedná-li si zákazník zboží na www.magnet3p.cz, zaregistruje se do soutěže zadáním kódu akce (ten najde nad svojí adresou v přiložených dokumentech), který odpovídá této akci, při objednávce.
 7. Výhru získá 1 vylosovaný zákazník, který se v době trvání soutěže platně přihlásí do soutěže dle bodu 6 odst. II těchto pravidel; učiní objednávku dle bodu 6 odst I. těchto pravidel. Slosování se uskuteční po skončení soutěže.
 8. Registrací do soutěže zákazník souhlasí s podmínkami dle „Úplných pravidel soutěže“ na www.magnet3p.cz, se zpracováním osobních údajů za účelem vedení soutěže dle „Ochrany osobních údajů“ na www.magnet3p.cz a prohlašuje, že se s dokumenty řádně seznámil(a), rozumí jim a vyjadřuje s nimi svůj souhlas. Bez udělení souhlasu není možné se soutěže zúčastnit. Účast na soutěži a udělení souhlasu ke zpracování osobních údajů pro daný účel je dobrovolné a souhlas může být kdykoliv odvolán. Odvoláním souhlasu účast v soutěži končí. Účel zahrnuje vedení a organizaci soutěže. Více informací a práva zákazníka jsou uvedená v „Ochraně osobních údajů“, zejména právo na námitky proti zpracování za účelem přímého marketingu.
 9. Zákazník svojí účastí výslovně souhlasí s tím, že PackWay je oprávněn užít v souladu s ust. § 77 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů bezplatně jméno a město bydliště zákazníka v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech PackWay v souvislosti s touto soutěží a v souvislosti s propagací výrobků a služeb PackWay s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové, obrazové, a zvukově-obrazové záznamy zákazníka (s tím, že zákazník se účastí v soutěži výslovně zavazuje se dostavit v určeném termínu na určené místo za účelem vytvoření zvukového, obrazového nebo zvukově-obrazového záznamu zákazníka). Souhlas dle tohoto odstavce je činěn na dobu, která uplyne za 5 let od okamžiku ukončení soutěže.
 10. Pro účely této soutěže se za uhrazenou objednávku nepovažuje cena zboží, ve vztahu ke kterému zákazník odstoupil od příslušné kupní smlouvy během doby trvání soutěže nebo během 14 dnů (příp. 100 dní, pokud si zákazník objedná prodlouženou lhůtu na vrácení zboží) následujících po skončení soutěže, a to bez ohledu na to, zda společnost PackWay již vrátila tomuto zákazníkovi uhrazenou kupní cenu nebo nikoli.
 11. Adresa pro zaslání objednávky zákazníka s vyplněným účastnickým kupónem je pro Českou republiku: MAGNET 3PAGEN, Dělnická 390, 532 36 Pardubice 2, a pro Slovenskou republiku: MAGNET 3PAGEN, P.O.BOX 91, 830 05 Bratislava 35, a pro Polskou republiku: ASTOREO, skr. poczt. nr 23, 60-962 FUP nr 4 Poznań 10, a pro Maďarskou republiku: P.O.BOX: ASTOREO, Trend 2012 s.r.o., 2041 Budaörs, Pf.: 270 a pro Rumunsko: ASTOREO, CP 12 OP 9, Sect.2, Bucuresti.
 12. Výherci bude výhra předána v den a v místě, které mu PackWay písemně sdělí, popřípadě mu bude výhra zaslána na udanou adresu. Předání výhry se uskuteční nejpozději do 31. 1. 2020. Nepřevezme-li si výherce výhru anebo nesdělí-li nejpozději do 31. 1. 2020 společnosti PackWay svoji adresu, na kterou má být výhra zaslána nejpozději do 31. 1. 2020, výhra propadá ve prospěch společnosti PackWay. Výhra propadá ve prospěch společnosti PackWay i v případě, že výherce nesplní podmínky uvedené v pravidlech soutěže.
 13. Údaje o výherci poskytne PackWay účastníkovi na základě písemné žádosti ode dne 15. 1. 2020. PackWay si vyhrazuje právo nesdělovat žádné informace týkající se výhry a výherce telefonicky, faxem, e-mailem či osobně.

Doplňující pravidla soutěže WK „5x televizor Philips“

 1. Společnost PackWay s.r.o., se sídlem Dělnická 390, 533 01 Pardubice, IČO 25629662, zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 13638 (dále jen „PackWay“) pořádá MARKETINGOVOU AKCI při příležitosti vydání nového katalogu MAGNET 3PAGEN zahrnující soutěž s názvem „5x televizor Philips“. Soutěž probíhá společně na území České a Slovenské republiky.
 2. Soutěž probíhá od 18. 9. 2019 do 13. 11. 2019 (dále jen „doba trvání“).
 3. Soutěž je určena zákazníkům PackWay (dále jen „zákazník“), kterým PackWay zaslal soutěžní dokumenty, a kteří splní níže uvedené podmínky. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci společnosti PackWay a jejich rodinní příslušníci. Ze soutěže budou dále vyloučeni zákazníci, jejichž přihláška do soutěže bude neúplná, nečitelná, či nepřesná. Soutěže se mohou účastnit pouze osoby starší 18 let, s doručovací adresou na území České a Slovenské republiky.
 4. Do soutěže bylo vloženo 5 věcných cen, televizorů PHILIPS, každý v hodnotě 6 000 Kč (ČR) nebo 222 Eur (SR). Model se může lišit od ilustračních obrázků. Výhra a vyhodnocení soutěže je společné pro obě země – Českou a Slovenskou republiku.  
 5. Každý účastník obdrží nabídku k účasti v soutěži spolu se soutěžními pokyny. Po skončení soutěže bude vylosováno 5 výherců z prvních pěti set zákazníků, kteří učiní objednávku z katalogu a za toto zboží řádně zaplatí v období od 18. 9. 2019 do 13. 11. 2019. Tito výherci obdrží výhry televizory značky PHILIPS při splnění níže uvedených podmínek.
 6. Podmínky řádného přihlášení k účasti v soutěži jsou následující:
  1. zákazník učiní a uhradí objednávku v době trvání soutěže zboží z katalogu MAGNET 3PAGEN nebo z internetového obchodu www.magnet3p.cz a zároveň
  2. zákazník se platně registruje do soutěže a to lze kterýmkoliv z následujících způsobů: a) písemně: zákazník zaškrtne účastnické políčko a nalepí příslušnou etiketu na odpovědní obálku a tím potvrdí svoji účast v soutěži a odešle zpět na adresu uvedenou níže a zároveň si objedná zboží z přiloženého katalogu; b) telefonicky: zákazník sdělí při objednávce operátorovi kód akce (ten najde nad svojí adresou v přiložených dokumentech), který odpovídá této akci, čímž také vyjadřuje svůj souhlas s účastí v soutěži; c) po internetu: objedná-li si zákazník zboží na www.magnet3p.cz, zaregistruje se do soutěže zadáním kódu akce (ten najde nad svojí adresou v přiložených dokumentech), který odpovídá této akci, při objednávce.
 7. Výhru získá 5 vylosovaných zákazníků, kteří se v době trvání soutěže platně přihlásí do soutěže dle bodu 6 odst. II těchto pravidel; učiní objednávku dle bodu 6 odst I. těchto pravidel (hodnota je určena uhrazenou kupní cenou).
 8. Registrací do soutěže zákazník souhlasí s podmínkami dle „Úplných pravidel soutěže“ na www.magnet3p.cz, se zpracováním osobních údajů za účelem vedení soutěže dle „Ochrany osobních údajů“ na www.magnet3p.cz a prohlašuje, že se s dokumenty řádně seznámil(la), rozumí jim a vyjadřuje s nimi svůj souhlas. Bez udělení souhlasu není možné se soutěže zúčastnit. Účast na soutěži a udělení souhlasu ke zpracování osobních údajů pro daný účel je dobrovolné a souhlas může být kdykoliv odvolán. Odvoláním souhlasu účast v soutěži končí. Účel zahrnuje vedení a organizaci soutěže. Více informací a práva zákazníka jsou uvedená v „Ochraně osobních údajů“, zejména právo na námitky proti zpracování za účelem přímého marketingu. Originál pravidel bude po celou dobu hry uložen v sídle PackWay.
 9. Soutěžící svojí účastí výslovně souhlasí s tím, že PackWay je oprávněn užít v souladu s ust. § 77 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů bezplatně jméno a město bydliště zákazníka v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech PackWay v souvislosti s touto soutěží a v souvislosti s propagací výrobků a služeb PackWay s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové, obrazové, a zvukově-obrazové záznamy zákazníků (s tím, že zákazník se účastí v soutěži výslovně zavazuje se dostavit v pořadatelem určeném termínu na určené místo za účelem vytvoření zvukového, obrazového nebo zvukově-obrazového záznamu zákazníka). Souhlas dle tohoto odstavce je činěn na dobu, která uplyne za 5 let od okamžiku ukončení soutěže.
 10. Pro účely této soutěže se za uhrazenou objednávku nepovažuje cena zboží, ve vztahu ke kterému zákazník odstoupil od příslušné kupní smlouvy během období doby trvání soutěže nebo během 14 dnů (příp. 100 dní, pokud si zákazník objedná prodlouženou lhůtu na vrácení zboží) následujících po skončení soutěže, a to bez ohledu na to, zda společnost PackWay již vrátila tomuto zákazníkovi uhrazenou kupní cenu nebo nikoli.
 11. Adresa pro zaslání objednávky zákazníka s vyplněnou účastí do soutěže je pro Českou republiku: MAGNET 3PAGEN, Dělnická 390, 532 36 Pardubice 2 a pro Slovenskou republiku: MAGNET 3PAGEN, P.O.BOX 91, 830 05 Bratislava 35.
 12. Výherci bude výhra předána v den a v místě, které mu PackWay písemně sdělí, popřípadě mu bude výhra zaslána na udanou adresu. Předání výhry se uskuteční nejpozději do 31. 1. 2020. Nepřevezme-li si výherce výhru anebo nesdělí-li nejpozději do 31. 1. 2020 společnosti PackWay svoji adresu, na kterou má být výhra zaslána nejpozději do 31. 1. 2020, výhra propadá ve prospěch společnosti PackWay. Výhra propadá ve prospěch společnosti PackWay i v případě, že výherce nesplní podmínky uvedené v pravidlech soutěže.
 13. Údaje o výherci poskytne PackWay účastníkovi na základě písemné žádosti ode dne 15. 1. 2020. PackWay si vyhrazuje právo nesdělovat žádné informace týkající se výhry a výherce telefonicky, faxem, e-mailem či osobně.

 

Doplňující pravidla soutěže  WFR „2 výherci částky 31 000 Kč“

 1. Společnost PackWay s.r.o., se sídlem Dělnická 390, 533 01 Pardubice, IČO 25629662, zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 13638 (dále jen „PackWay“) pořádá MARKETINGOVOU AKCI při příležitosti vydání nového katalogu MAGNET 3PAGEN zahrnující soutěž s názvem „2 výherci částky 31 000 Kč“. Soutěž probíhá společně na území České a Slovenské republiky.
 2. Soutěž probíhá od 28. 8. 2019 do 15. 10. 2019 (dále jen „doba trvání“).
 3. Soutěž je určena zákazníkům PackWay (dále jen „zákazník“), kterým PackWay zaslal soutěžní dokumenty, a kteří splní níže uvedené podmínky. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci společnosti PackWay a jejich rodinní příslušníci. Ze soutěže budou dále vyloučeni zákazníci, jejichž přihláška do soutěže bude neúplná, nečitelná, či nepřesná. Soutěže se mohou účastnit pouze osoby starší 18 let, s doručovací adresou na území České a Slovenské republiky.
 4. Do soutěže byly vloženy 2 peněžité výhry, každá v hodnotě 31 000,- Kč (1.250,- EUR). Výhra a vyhodnocení soutěže je společné pro obě země – Českou a Slovenskou republiku. Všichni zákazníci, kteří se platně přihlásí do soutěže, obdrží nákupní šeky: 140 Kč (CZ) nebo 5 Eur (SK).
 5. Každý účastník obdrží nabídku k účasti v soutěži spolu se soutěžními pokyny. Soutěž je určena pro všechny, kterým je určena nabídka k účasti v soutěži. Výherce obdrží výhru při splnění podmínek uvedených v pravidlech soutěže.
 6. Podmínky řádného přihlášení k účasti v soutěži jsou následující:
  1. zákazník učiní a uhradí objednávku v době trvání soutěže za zboží z katalogu MAGNET 3PAGEN nebo z internetového obchodu www.magnet3p.cz a zároveň
  2. zákazník se platně registruje do soutěže a to lze kterýmkoliv z následujících způsobů: a) písemně: zákazník nalepí etiketu na vyznačené místo a označí svoji účast nad objednacím lístkem a tím potvrdí svoji účast v soutěži a odešle vše zpět na adresu uvedenou níže a zároveň si objedná zboží z přiloženého katalogu; b) telefonicky: zákazník sdělí při objednávce operátorovi kód akce (ten najde nad svojí adresou v přiložených dokumentech), který odpovídá této akci, čímž také vyjadřuje svůj souhlas s účastí v soutěži; c) po internetu: objedná-li si zákazník zboží na www.magnet3p.cz, zaregistruje se do soutěže zadáním kódu akce (ten najde nad svojí adresou v přiložených dokumentech), který odpovídá této akci, při objednávce.
 7. Výhru získají 2 vylosovaní zákazníci, kteří se v době trvání soutěže platně přihlásí do soutěže dle bodu 6 odst. II těchto pravidel; učiní objednávku dle bodu 6 odst I. těchto pravidel. Slosování se uskuteční po skončení soutěže.
 8. Registrací do soutěže zákazník souhlasí s podmínkami dle „Úplných pravidel soutěže“ na www.magnet3p.cz, se zpracováním osobních údajů za účelem vedení soutěže dle „Ochrany osobních údajů“ na www.magnet3p.cz a prohlašuje, že se s dokumenty řádně seznámil(a), rozumí jim a vyjadřuje s nimi svůj souhlas. Bez udělení souhlasu není možné se soutěže zúčastnit. Účast na soutěži a udělení souhlasu ke zpracování osobních údajů pro daný účel je dobrovolné a souhlas může být kdykoliv odvolán. Odvoláním souhlasu účast v soutěži končí. Účel zahrnuje vedení a organizaci soutěže. Více informací a práva zákazníka jsou uvedená v „Ochraně osobních údajů“, zejména právo na námitky proti zpracování za účelem přímého marketingu.
 9. Zákazník svojí účastí výslovně souhlasí s tím, že PackWay je oprávněn užít v souladu s ust. § 77 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů bezplatně jméno a město bydliště zákazníka v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech PackWay v souvislosti s touto soutěží a v souvislosti s propagací výrobků a služeb PackWay s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové, obrazové, a zvukově-obrazové záznamy zákazníka (s tím, že zákazník se účastí v soutěži výslovně zavazuje se dostavit v určeném termínu na určené místo za účelem vytvoření zvukového, obrazového nebo zvukově-obrazového záznamu zákazníka). Souhlas dle tohoto odstavce je činěn na dobu, která uplyne za 5 let od okamžiku ukončení soutěže.
 10. Pro účely této soutěže se za uhrazenou objednávku nepovažuje cena zboží, ve vztahu ke kterému zákazník odstoupil od příslušné kupní smlouvy během doby trvání soutěže nebo během 14 dnů (příp. 100 dní, pokud si zákazník objedná prodlouženou lhůtu na vrácení zboží) následujících po skončení soutěže, a to bez ohledu na to, zda společnost PackWay již vrátila tomuto zákazníkovi uhrazenou kupní cenu nebo nikoli.
 11. Adresa pro zaslání objednávky zákazníka s vyplněným účastnickým kupónem je pro Českou republiku: MAGNET 3PAGEN, Dělnická 390, 532 36 Pardubice 2, a pro Slovenskou republiku: MAGNET 3PAGEN, P.O.BOX 91, 830 05 Bratislava 35.
 12. Výherci bude výhra předána v den a v místě, které mu PackWay písemně sdělí, popřípadě mu bude výhra zaslána na udanou adresu. Předání výhry se uskuteční nejpozději do 31. 12. 2019. Nepřevezme-li si výherce výhru anebo nesdělí-li nejpozději do 31. 12. 2019 společnosti PackWay svoji adresu, na kterou má být výhra zaslána nejpozději do 31. 12. 2019, výhra propadá ve prospěch společnosti PackWay. Výhra propadá ve prospěch společnosti PackWay i v případě, že výherce nesplní podmínky uvedené v pravidlech soutěže.
 13. Údaje o výherci poskytne PackWay účastníkovi na základě písemné žádosti ode dne 16. 12. 2019. PackWay si vyhrazuje právo nesdělovat žádné informace týkající se výhry a výherce telefonicky, faxem, e-mailem či osobně.

 

Úplná pravidla soutěže

 

1. Úvod

1.1. Účelem tohoto dokumentu „Úplná pravidla soutěže“ (dále jen „Úplná pravidla“) je úplná a jasná úprava podmínek soutěží pořádaných společností PackWay s.r.o. (dále jen „PackWay“) v České a Slovenské republice.
 

1.2. Každá jednotlivá soutěž má svá „Doplňující pravidla soutěže“ (dále jen „Doplňující pravidla“) a každou soutěž může PackWay komunikovat za pomoci těchto Doplňujících pravidel. Pravidla k jednotlivým soutěžím a doplňující znění pravidel na propagačních materiálech je třeba vykládat v souladu s těmito Úplnými pravidly. V případě, že je konkrétní podmínka upravena jinak v těchto Úplných pravidlech, než v Doplňujících pravidlech, pak mají přednost Doplňující pravidla. V případě, že úprava v Doplňujících pravidlech není, užijí se tato Úplná pravidla.
 

1.3. Registrací do soutěže soutěžící uděluje svůj souhlas s těmito Úplnými pravidly, které se zavazuje bezvýhradně dodržovat.
 

1.4. Tato Úplná pravidla jsou platná ode dne 1. 5. 2018.

 

2. Obecná ustanovení

2.1. Pořadatelem a organizátorem soutěže je společnost PackWay s.r.o., se sídlem Dělnická 390, 533 01 Pardubice, IČO 25629662, zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 13638.
 

2.2. PackWay je oprávněna organizací či jinými úkony pověřit třetí osoby.
 

2.3. Doba a místo konání soutěže je vždy stanoveno Doplňujícími pravidly.

 

3. Soutěžící

3.1. Soutěže se mohou účastnit pouze osoby starší 18 let, s doručovací adresou na území České republiky anebo Slovenské republiky, není-li v Doplňujících pravidlech stanoveno jinak.
 

3.2. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci společnosti PackWay a jejich rodinní příslušníci a také zákazníci, jejichž přihláška do soutěže je neúplná, nečitelná, či nepřesná.
 

3.3. Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s těmito Úplnými pravidly či v rozporu s Doplňujícími pravidly konkrétní soutěže nebudou do soutěže zařazeny. I pokud taková osoba splní některé podmínky pro získání výhry, např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nestává se výhercem a nemá nárok na výhru. Výhra v takovém případě propadá PackWay, která je oprávněna rozhodnout o jejím dalším užití.
 

3.4. Soutěžící bude vyloučen v případě, že PackWay zjistí či bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého ze soutěžících či jiné osoby, která dopomohla danému soutěžícímu k získání výhry.
 

3.5. Podmínkou získání výhry je, že zákazník učiní a uhradí objednávku zboží v době trvání soutěže, a to buď z katalogu nebo z internetového obchodu, které jsou uvedeny v Doplňujících pravidlech konkrétní soutěže a zároveň splní všechny ostatní podmínky uvedené v Doplňujících pravidlech konkrétní soutěže.

 

4. Mechanika soutěže

4.1. Soutěžící se přihlásí do soutěže tak, že splní podmínky uvedené v Doplňujících pravidlech a v těchto Úplných pravidlech.

4.2. Soutěž je založena na náhodnostní mechanice, nestanoví-li Doplňující pravidla konkrétní soutěže jinak.

4.3. Soutěže, které jsou pořádány v rámci internetového obchodu, se může účastnit jakýkoliv zákazník.

4.4. Soutěže, které jsou vyhlašovány prostřednictvím tištěných katalogů se může účastnit pouze zákazník, který obdrží výzvu k účasti v soutěži prostřednictvím daného tištěného katalogu. Výzvu k účasti v soutěži obdrží pouze zákazník, který nakoupil u PackWay v době 24 měsíců před vydáním katalogu, ve kterém je výzva k nové soutěži.

4.5. Výherce je určován, není-li v Doplňujících pravidlech stanoveno jinak, tímto způsobem:

 • losem ze všech platně přihlášených soutěžících nebo,
 • losem z předem stanoveného počtu soutěžících, kteří se nejrychleji platně přihlásili do soutěže nebo,
 • losem z předem stanoveného počtu soutěžících, kteří se platně přihlásili do soutěže a jejichž objednávka má jednu z nejvyšších hodnot ze všech uskutečněných objednávek.

4.6. Soutěžící je oprávněn se každé soutěže účastnit maximálně jednou. V případě opakované účasti je soutěžící z celé soutěže vyřazen.

4.7. PackWay je oprávněn využít i jiné mechaniky určení vítězce a pořádat soutěže například na sociálních sítích. Taková mechanika bude pak vždy stanovena Doplňujícími pravidly a v neupravených částech se bude řídit soutěž i mechanika těmito Úplnými pravidly.

 

5. Výhra, výherci a předání výhry

5.1. Výhra a počet výherců jsou vždy definováni Doplňujícími pravidly.
 

5.2. Výhru obdrží předem stanovený počet soutěžících, kteří splní podmínky stanovené v Doplňujících pravidlech a v těchto Úplných pravidlech.
 

5.3. Každý soutěžící má nárok pouze na jednu výhru, není-li v Doplňujících pravidlech stanoveno jinak.
 

5.4. Výherci bude výhra předána v den a v místě, které mu PackWay písemně sdělí, popřípadě mu bude výhra zaslána na udanou adresu. Předání výhry se uskuteční nejpozději do data uvedeného v Doplňujících pravidlech konkrétní soutěže.
 

5.5. Nepřevezme-li si výherce výhru anebo nesdělí-li nejpozději do data uvedeného v Doplňujících pravidlech konkrétní soutěže společnosti PackWay svoji adresu, na kterou má být výhra zaslána, výhra propadá ve prospěch společnosti PackWay.
 

5.6. Nesplní-li výherce podmínky uvedené v těchto Úplných pravidlech a v Doplňujících pravidlech konkrétní soutěže, výhra propadá ve prospěch PackWay.
 

5.7. Nebude-li soutěžící schopen prokázat svou totožnost při převzetí výhry, jeho nárok na výhru zaniká a výhra propadá ve prospěch PackWay.

 

6. Licence k soutěžním dílům

6.1. V případě, že by byl do soutěže odeslán soutěžní příspěvek, který je dílem ve smyslu příslušných právních předpisů (pro účely tohoto článku také jako „soutěžní dílo“), platí pro něj ustanovení tohoto článku.
 

6.2. Zasláním soutěžního díla do soutěže soutěžící uděluje PackWay nevýhradní bezplatný souhlas s tím, že PackWay je oprávněna soutěžní dílo využívat ke všem způsobům užití, zejména ke zveřejnění na FB, webu, komunikačních kanálech či materiálech, a k reklamním, propagačním a marketingovým účelům PackWay ve smyslu šíření a použití těchto autorských děl v médiích, a to v neomezeném rozsahu (zahrnuje neomezený rozsah územní, věcný a množstevní) na dobu trvání majetkových práv autora.
 

6.3. PackWay není povinna tuto licenci využít a je oprávněna upravit soutěžní díla pro své potřeby v souladu s autorským zákonem v platném znění. Pokud je ve smyslu autorského zákona pro jakékoliv další nakládání se soutěžním dílem (např. jeho úpravu, zpracování, překlad, vytvoření společného díla apod.) potřebný souhlas soutěžícího, má se za to, že byl tento souhlas výslovně udělen odesláním soutěžního díla do soutěže s přiloženými osobními údaji. PackWay je oprávněna poskytnout sublicenci, a dále tuto licenci postoupit třetím osobám, a to libovolně na základě vlastního rozhodnutí.
 

6.4. Soutěžící registrací do soutěže a odesláním soutěžního příspěvku do soutěže výslovně prohlašuje, že je oprávněn jménem autora soutěžního díla uvedené souhlasy udělit. V případě, že se v průběhu soutěže nebo kdykoliv po jejím skončení prokáže opak tohoto, odpovídá soutěžící v plném rozsahu za veškeré škody či újmy vzniklé v této souvislosti PackWay a zavazuje se tyto škody neprodleně v plném rozsahu uhradit, resp. odčinit. Uvedené zejména znamená, že pokud by v důsledku nedostatku souhlasu dotčené osoby vznikla PackWay anebo jiné osobě jakákoliv škoda či újma (např. uložením povinnosti poskytnout zadostiučinění či uložením pokuty) anebo náklady, je soutěžící povinen je v plném rozsahu uhradit, resp. odčinit.
 

6.5. Soutěžící má plnou odpovědnost vůči třetím osobám v souvislosti s poskytnutím soutěžního díla a udělením licence, včetně nároků třetích osob uplatňovaných ve spojení s ustanoveními platných právních předpisů upravujících a definujících autorské právo, ochranu osobních údajů, jakož i dalších právních předpisů. Každý soutěžící svojí účastí zejména potvrzuje, že soutěžní dílo do soutěže zaslané je jeho původním výtvorem či si na vlastní odpovědnost a náklady vypořádal práva autora soutěžního díla v rozsahu Úplných pravidel a Doplňujících pravidel, tj. nejedná se o zneužití jakýchkoli autorských děl. Stejně tak se soutěžící zavazuje, že užitím soutěžního díla dle těchto Úplných pravidel a Doplňujících pravidel nebudou dotčena jakákoli práva třetích osob, tj. např. práva osob zmíněných či zachycených v soutěžním díle (tj. práva osobnostní), práva vlastníků věcí či ochranných známek uvedených v soutěžních dílech, atd. Veškeré nutné souhlasy související se zasláním soutěžního díla do soutěže si musí soutěžící vypořádat na vlastní náklady a vlastní odpovědnost. V případě, že vyjde najevo, že soutěžící svým konáním porušil práva třetí osoby, zejména autorská či osobnostní práva, je za takovéto porušení plně odpovědný. Soutěžící je povinen PackWay uhradit jakoukoli škodu (resp. odčinit újmu) v případě porušení licenčních podmínek v těchto Úplných pravidlech stanovených, a zároveň mu zaniká právo na příslušnou výhru.

 

7. Souhlas se zpracováním osobních údajů a se zveřejněním projevů osobní povahy

7.1. Svou účastí v soutěži bere soutěžící na vědomí, že jím poskytnuté osobní údaje budou zpracovávány dle těchto Úplných pravidel a dle dokumentu Ochrana osobních údajů ze strany PackWay jakožto správce, včetně zpracování prostřednictvím zpracovatelů uvedených zde.
 

7.2. Účel zpracování je následující: realizace a vyhodnocení soutěže, resp. předání výhry, účel zpracování je podrobně upraven zde. 
 

7.3. Souhlas je dobrovolný, může být kdykoliv odvolán, avšak odvoláním účast v soutěži končí. Doba zpracování je upravena zde. 
 

7.4. Soutěžící bere na vědomí, že má práva uvedená zde.
 

7.5. Soutěžící svojí účastí výslovně souhlasí s tím, že PackWay je oprávněna užít v souladu s ust. § 77 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, bezplatně jméno a město bydliště zákazníka v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech PackWay v souvislosti s touto soutěží a v souvislosti s propagací výrobků a služeb PackWay s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové, obrazové, a zvukově-obrazové záznamy zákazníků (s tím, že zákazník se účastí v soutěži výslovně zavazuje se dostavit v pořadatelem určeném termínu na určené místo za účelem vytvoření zvukového, obrazového nebo zvukově-obrazového záznamu zákazníka). Souhlas dle tohoto odstavce (s užitím jména, města bydliště a záznamů) je činěn na dobu, která uplyne za 5 let od okamžiku ukončení soutěže.

 

8. Závěrečná ustanovení

8.1. Registrací do soutěže se všichni soutěžící zavazují dodržovat tato Úplná pravidla a Doplňující pravidla konkrétní soutěže. PackWay si vyhrazuje právo kdykoliv změnit Úplná pravidla. Veškeré změny nabývají účinnosti jejich zveřejněním. Změna soutěže nezakládá nárok soutěžícího na náhradu nákladů vynaložených v soutěži. PackWay může dle vlastního uvážení prohlásit dosavadní průběh soutěže za neplatný z důvodů jakékoli technické nebo jiné systémové chyby. Pokud z jakéhokoli závažného důvodu, který je způsobilý narušit nebo jinak negativně ovlivnit správu, bezpečnost, čestnost, poctivost anebo řádný chod soutěže, nebude moci soutěž pokračovat podle plánu, vyhrazuje si PackWay právo dle vlastního uvážení zrušit, ukončit, upravit nebo pozastavit tuto soutěž.
 

8.2. Originál pravidel bude po celou dobu soutěže uložen v sídle PackWay.
 

8.3. PackWay neodpovídá za ztrátu, poškození, zničení, či nedoručení oznámení o výhře nebo za ztrátu, poškození, zničení, či nedoručení výhry z důvodů spočívajících na straně soutěžícího nebo poskytovatele poštovních služeb či jiného doručovatele. Výhry soutěžících, které z důvodů spočívajících nikoli na straně PackWay nebude možno doručit, propadají ve prospěch PackWay.
 

8.4. PackWay nenese odpovědnost za uvedení nesprávných či nepřesných informací v souvislosti se soutěží (ať už byly způsobené lidským faktorem či technickou vadou), ani za úplnost výtahů z těchto Úplných pravidel, které mohou být v doplňující verzi zveřejňovány v propagačních materiálech, ani za tiskové chyby.
 

8.5. PackWay nenese odpovědnost za jakékoli technické či telekomunikační obtíže či závady vzniklé v průběhu soutěže, rychlost technického připojení či jiné případné nedostatky, včetně případného nedoručení elektronické pošty a újmy, ke kterým by mohlo dojít na počítači či jiném zařízení soutěžícího nebo jakékoli jiné osoby v souvislosti s účastí v soutěži. PackWay není rovněž odpovědná za to, že jakákoli osoba nebyla schopna vstoupit do soutěže nebo ji dokončit v důsledku jakéhokoli technického selhání nebo zahlcení sítí provozem.
 

8.6. PackWay si vyhrazuje právo kontrolovat všechny podmínky účasti v soutěži, a v případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakémkoliv nároku, včetně práva vyloučit kteréhokoli ze soutěžících v případě, že by porušoval Úplná pravidla či Doplňující pravidla či obecně závazné právní předpisy, anebo byl z této činnosti důvodně podezřelý.
 

8.7. PackWay upozorňuje, že jakýkoliv úmyslný pokus poškodit jakoukoliv internetovou stránku nebo narušit legitimní chod soutěže může být kvalifikován jako porušení platných právních předpisů, může vést k vyloučení soutěžícího ze soutěže a může rovněž zakládat právo PackWay na náhradu způsobené škody.

8.8. Výměna výhry či vyplacení peněžitého plnění výměnou za věcnou výhru, jakož i vymáhání účasti v soutěži či výher právní cestou, není možná.

8.9. PackWay neodpovídá za žádné škody a/nebo újmy způsobené účastí v soutěži ani výhrami v soutěži nebo v souvislosti s nimi. Výherce není oprávněn požadovat od PackWay žádné dodatečné nároky nad rámec poskytnuté výhry. 

8.10. Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. PackWay si vyhrazuje právo nahradit výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předávání výher, a to zejm. v případě, že mu výhry nebudou jejich dodavatelem poskytnuty tak, aby mohly být výhercům předány v souladu s Úplnými pravidly nebo s Doplňujícími pravidly konkrétní soutěže.

Doplňující pravidla soutěže TK 9 NM „Hvězdná obloha“

 1. Společnost PackWay s.r.o., se sídlem Dělnická 390, 533 01 Pardubice, IČO 25629662, zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 13638 (dále jen „PackWay“) pořádá MARKETINGOVOU AKCI při příležitosti vydání nového katalogu MAGNET 3PAGEN zahrnující soutěž s názvem „Hvězdná obloha“. Soutěž probíhá společně na území České a Slovenské republiky.
 2. Soutěž probíhá od 7. 8. 2019 do 30. 9. 2019 (dále jen „doba trvání“).
 3. Soutěž je určena zákazníkům PackWay (dále jen „zákazník“), kterým PackWay zaslal soutěžní dokumenty, a kteří splní níže uvedené podmínky. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci společnosti PackWay a jejich rodinní příslušníci. Ze soutěže budou dále vyloučeni zákazníci, jejichž přihláška do soutěže bude neúplná, nečitelná, či nepřesná. Soutěže se mohou účastnit pouze osoby starší 18 let, s doručovací adresou na území České a Slovenské republiky.
 4. Do soutěže byla vložena 1 peněžitá výhra v hodnotě 37 500,- Kč (1.500,- EUR). Výhra a vyhodnocení soutěže je společné pro obě země – Českou a Slovenskou republiku.
 5. Každý účastník obdrží nabídku k účasti v soutěži spolu se soutěžními pokyny. Soutěž je určena pro všechny, kterým je určena nabídka k účasti v soutěži. Výherce obdrží výhru při splnění podmínek uvedených v pravidlech soutěže.
 6. Podmínky řádného přihlášení k účasti v soutěži jsou následující:
  1. zákazník učiní a uhradí objednávku v době trvání soutěže za zboží z katalogu MAGNET 3PAGEN nebo z internetového obchodu www.magnet3p.cz a zároveň
  2. zákazník se platně registruje do soutěže a to lze kterýmkoliv z následujících způsobů: a) písemně: zákazník nalepí setřenou etiketu na vyznačené místo pod objednacím lístkem a označí svoji účast nad objednacím lístkem a tím potvrdí svoji účast v soutěži a odešle vše zpět na adresu uvedenou níže a zároveň si objedná zboží z přiloženého katalogu; b) telefonicky: zákazník sdělí při objednávce operátorovi kód akce (ten najde nad svojí adresou v přiložených dokumentech), který odpovídá této akci, čímž také vyjadřuje svůj souhlas s účastí v soutěži; c) po internetu: objedná-li si zákazník zboží na www.magnet3p.cz, zaregistruje se do soutěže zadáním kódu akce (ten najde nad svojí adresou v přiložených dokumentech), který odpovídá této akci, při objednávce.
 7. Výhru získá 1 vylosovaný zákazník, který se v době trvání soutěže platně přihlásí do soutěže dle bodu 6 odst. II těchto pravidel; učiní objednávku dle bodu 6 odst I. těchto pravidel. Slosování se uskuteční po skončení soutěže.
 8. Registrací do soutěže zákazník souhlasí s podmínkami dle „Úplných pravidel soutěže“ na www.magnet3p.cz, se zpracováním osobních údajů za účelem vedení soutěže dle „Ochrany osobních údajů“ na www.magnet3p.cz a prohlašuje, že se s dokumenty řádně seznámil(a), rozumí jim a vyjadřuje s nimi svůj souhlas. Bez udělení souhlasu není možné se soutěže zúčastnit. Účast na soutěži a udělení souhlasu ke zpracování osobních údajů pro daný účel je dobrovolné a souhlas může být kdykoliv odvolán. Odvoláním souhlasu účast v soutěži končí. Účel zahrnuje vedení a organizaci soutěže. Více informací a práva zákazníka jsou uvedená v „Ochraně osobních údajů“, zejména právo na námitky proti zpracování za účelem přímého marketingu.
 9. Zákazník svojí účastí výslovně souhlasí s tím, že PackWay je oprávněn užít v souladu s ust. § 77 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů bezplatně jméno a město bydliště zákazníka v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech PackWay v souvislosti s touto soutěží a v souvislosti s propagací výrobků a služeb PackWay s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové, obrazové, a zvukově-obrazové záznamy zákazníka (s tím, že zákazník se účastí v soutěži výslovně zavazuje se dostavit v určeném termínu na určené místo za účelem vytvoření zvukového, obrazového nebo zvukově-obrazového záznamu zákazníka). Souhlas dle tohoto odstavce je činěn na dobu, která uplyne za 5 let od okamžiku ukončení soutěže.
 10. Pro účely této soutěže se za uhrazenou objednávku nepovažuje cena zboží, ve vztahu ke kterému zákazník odstoupil od příslušné kupní smlouvy během doby trvání soutěže nebo během 14 dnů (příp. 100 dní, pokud si zákazník objedná prodlouženou lhůtu na vrácení zboží) následujících po skončení soutěže, a to bez ohledu na to, zda společnost PackWay již vrátila tomuto zákazníkovi uhrazenou kupní cenu nebo nikoli.
 11. Adresa pro zaslání objednávky zákazníka s vyplněným účastnickým kupónem je pro Českou republiku: MAGNET 3PAGEN, Dělnická 390, 532 36 Pardubice 2, a pro Slovenskou republiku: MAGNET 3PAGEN, P.O.BOX 91, 830 05 Bratislava 35.
 12. Výherci bude výhra předána v den a v místě, které mu PackWay písemně sdělí, popřípadě mu bude výhra zaslána na udanou adresu. Předání výhry se uskuteční nejpozději do 31. 12. 2019. Nepřevezme-li si výherce výhru anebo nesdělí-li nejpozději do 31. 12. 2019 společnosti PackWay svoji adresu, na kterou má být výhra zaslána nejpozději do 31. 12. 2019, výhra propadá ve prospěch společnosti PackWay. Výhra propadá ve prospěch společnosti PackWay i v případě, že výherce nesplní podmínky uvedené v pravidlech soutěže.
 13. Údaje o výherci poskytne PackWay účastníkovi na základě písemné žádosti ode dne 16. 12. 2019. PackWay si vyhrazuje právo nesdělovat žádné informace týkající se výhry a výherce telefonicky, faxem, e-mailem či osobně.

 

Doplňující pravidla soutěže TK 9  „Soutěž o televizor Samsung“

 1. Společnost PackWay s.r.o., se sídlem Dělnická 390, 533 01 Pardubice, IČO 25629662, zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 13638 (dále jen „PackWay“) pořádá MARKETINGOVOU AKCI při příležitosti vydání nového katalogu MAGNET 3PAGEN zahrnující soutěž s názvem „Soutěž o televizor Samsung“. Soutěž probíhá společně na území České, Slovenské, Polské, Maďarské republiky a Rumunska.
 2. Soutěž probíhá od 15. 7. 2019 do 16. 9. 2019 (dále jen „doba trvání“).
 3. Soutěž je určena zákazníkům PackWay (dále jen „zákazník“), kterým PackWay zaslal soutěžní dokumenty, a kteří splní níže uvedené podmínky. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci společnosti PackWay a jejich rodinní příslušníci. Ze soutěže budou dále vyloučeni zákazníci, jejichž přihláška do soutěže bude neúplná, nečitelná, či nepřesná. Soutěže se mohou účastnit pouze osoby starší 18 let, s doručovací adresou na území České, Slovenské, Polské, Maďarské republiky a Rumunska.
 4. Do soutěže byla vložena 1 věcná cena, televizor SAMSUNG, v hodnotě 25 000 Kč (ČR) nebo 1 000 Eur (SR) nebo 4 000 Zl (PL) nebo 300 000 Huf (HU) nebo 4 500 Lei (ROM). Model se může lišit od ilustračních obrázků. Výhra a vyhodnocení soutěže je společné pro všechny země – Českou, Slovenskou, Polskou, Maďarskou republiku a Rumunsko.  
 5. Každý účastník obdrží nabídku k účasti v soutěži spolu se soutěžními pokyny. Po skončení soutěže bude vylosován 1 výherce, který učiní objednávku z katalogu a za toto zboží řádně zaplatí v období od 15. 7. 2019 do 16. 9. 2019. Tento výherce obdrží výhru televizor značky SAMSUNG při splnění níže uvedených podmínek.
 6. Podmínky řádného přihlášení k účasti v soutěži jsou následující:
  1. zákazník učiní a uhradí objednávku v době trvání soutěže zboží z katalogu MAGNET 3PAGEN nebo z internetového obchodu www.magnet3p.cz a zároveň
  2. zákazník se platně registruje do soutěže a to lze kterýmkoliv z následujících způsobů: a) písemně: zákazník zaškrtne účastnické políčko a zároveň vyplní kontrolní otázku u objednacího lístku a tím potvrdí svoji účast v soutěži a odešle zpět na adresu uvedenou níže a zároveň si objedná zboží z přiloženého katalogu; b) telefonicky: zákazník sdělí při objednávce operátorovi kód akce (ten najde nad svojí adresou v přiložených dokumentech), který odpovídá této akci, čímž také vyjadřuje svůj souhlas s účastí v soutěži; c) po internetu: objedná-li si zákazník zboží na www.magnet3p.cz, zaregistruje se do soutěže zadáním kódu akce (ten najde nad svojí adresou v přiložených dokumentech), který odpovídá této akci, při objednávce.
 7. Výhru získá 1 vylosovaný zákazník, který se v době trvání soutěže platně přihlásí do soutěže dle bodu 6 odst. II těchto pravidel; učiní objednávku dle bodu 6 odst I. těchto pravidel (hodnota je určena uhrazenou kupní cenou).
 8. Registrací do soutěže zákazník souhlasí s podmínkami dle „Úplných pravidel soutěže“ na www.magnet3p.cz, se zpracováním osobních údajů za účelem vedení soutěže dle „Ochrany osobních údajů“ na www.magnet3p.cz a prohlašuje, že se s dokumenty řádně seznámil(la), rozumí jim a vyjadřuje s nimi svůj souhlas. Bez udělení souhlasu není možné se soutěže zúčastnit. Účast na soutěži a udělení souhlasu ke zpracování osobních údajů pro daný účel je dobrovolné a souhlas může být kdykoliv odvolán. Odvoláním souhlasu účast v soutěži končí. Účel zahrnuje vedení a organizaci soutěže. Více informací a práva zákazníka jsou uvedená v „Ochraně osobních údajů“, zejména právo na námitky proti zpracování za účelem přímého marketingu. Originál pravidel bude po celou dobu hry uložen v sídle PackWay.
 9. Soutěžící svojí účastí výslovně souhlasí s tím, že PackWay je oprávněn užít v souladu s ust. § 77 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů bezplatně jméno a město bydliště zákazníka v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech PackWay v souvislosti s touto soutěží a v souvislosti s propagací výrobků a služeb PackWay s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové, obrazové, a zvukově-obrazové záznamy zákazníků (s tím, že zákazník se účastí v soutěži výslovně zavazuje se dostavit v pořadatelem určeném termínu na určené místo za účelem vytvoření zvukového, obrazového nebo zvukově-obrazového záznamu zákazníka). Souhlas dle tohoto odstavce je činěn na dobu, která uplyne za 5 let od okamžiku ukončení soutěže.
 10. Pro účely této soutěže se za uhrazenou objednávku nepovažuje cena zboží, ve vztahu ke kterému zákazník odstoupil od příslušné kupní smlouvy během období doby trvání soutěže nebo během 14 dnů (příp. 100 dní, pokud si zákazník objedná prodlouženou lhůtu na vrácení zboží) následujících po skončení soutěže, a to bez ohledu na to, zda společnost PackWay již vrátila tomuto zákazníkovi uhrazenou kupní cenu nebo nikoli.
 11. Adresa pro zaslání objednávky zákazníka s vyplněnou účastí do soutěže je pro Českou republiku: MAGNET 3PAGEN, Dělnická 390, 532 36 Pardubice 2, a pro Slovenskou republiku: MAGNET 3PAGEN, P.O.BOX 91, 830 05 Bratislava 35, a pro Polskou republiku: ASTOREO, skr. poczt. nr 23, 60-962 FUP nr 4 Poznań 10, a pro Maďarskou republiku: P.O.BOX: ASTOREO, Trend 2012 s.r.o., 2041 Budaörs, Pf.: 270 a pro Rumunsko: ASTOREO, CP 12 OP 9, Sect.2, Bucuresti.
 12. Výherci bude výhra předána v den a v místě, které mu PackWay písemně sdělí, popřípadě mu bude výhra zaslána na udanou adresu. Předání výhry se uskuteční nejpozději do 31. 12. 2019. Nepřevezme-li si výherce výhru anebo nesdělí-li nejpozději do 31. 12. 2019 společnosti PackWay svoji adresu, na kterou má být výhra zaslána nejpozději do 31. 12. 2019, výhra propadá ve prospěch společnosti PackWay. Výhra propadá ve prospěch společnosti PackWay i v případě, že výherce nesplní podmínky uvedené v pravidlech soutěže.
 13. Údaje o výherci poskytne PackWay účastníkovi na základě písemné žádosti ode dne 16. 12. 2019. PackWay si vyhrazuje právo nesdělovat žádné informace týkající se výhry a výherce telefonicky, faxem, e-mailem či osobně.

 

Doplňující pravidla soutěže TK 7 „Šek ve výši až 12 500 Kč“

1. Společnost PackWay s.r.o., se sídlem Dělnická 390, 533 01 Pardubice, IČO 25629662, zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 13638 (dále jen „PackWay“) pořádá MARKETINGOVOU AKCI při příležitosti vydání nového katalogu MAGNET 3PAGEN zahrnující soutěž s názvem „Šek ve výši až 12 500 Kč“. Soutěž probíhá společně na území České, Slovenské, Polské, Maďarské republiky a Rumunska.

2. Soutěž probíhá od 24. 6. 2019 do 26. 8. 2019 (dále jen „doba trvání“).

3. Soutěž je určena zákazníkům PackWay (dále jen „zákazník“), kterým PackWay zaslal soutěžní dokumenty, a kteří splní níže uvedené podmínky. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci společnosti PackWay a jejich rodinní příslušníci. Ze soutěže budou dále vyloučeni zákazníci, jejichž přihláška do soutěže bude neúplná, nečitelná, či nepřesná. Soutěže se mohou účastnit pouze osoby starší 18 let, s doručovací adresou na území České, Slovenské, Polské, Maďarské republiky a Rumunska.

4. Do soutěže byla vložena 1 peněžitá výhra v hodnotě 12 500 Kč (ČR) nebo 500 Eur (SR) nebo 2 000 Zl (PL) nebo 150 000 Huf (HU) nebo 2 375 Lei (ROM) a 49 peněžitých výher v hodnotě 2 500 Kč (ČR) nebo 100 Eur (SR) nebo 400 Zl (PL) nebo 30 000 Huf (HU) nebo 475 Lei (ROM). Výhry a vyhodnocení soutěže jsou společné pro všechny země – Českou, Slovenskou, Polskou, Maďarskou republiku a Rumunsko.  

5. Každý účastník obdrží nabídku k účasti v soutěži spolu se soutěžními pokyny. Soutěž je určena pro všechny, kterým je určena nabídka k účasti v soutěži. Výherce obdrží výhru při splnění podmínek uvedených v pravidlech soutěže. Objednávka soupravy pro volný čas není nezbytnou podmínkou účasti v soutěži o šek ve výši až 12 500 Kč. Zaslání formuláře o odmítnutí soupravy pro volný čas není k odmítnutí účasti na soutěži nezbytné.

6. Podmínky řádného přihlášení k účasti v soutěži jsou následující:

I. zákazník učiní a uhradí objednávku v době trvání soutěže zboží z katalogu MAGNET 3PAGEN nebo z internetového obchodu www.magnet3p.cz a zároveň

II. zákazník se platně registruje do soutěže a to lze kterýmkoliv z následujících způsobů: a) písemně: zákazník vyplní vyžádání šeku, který se nachází dole pod objednacím lístkem a zároveň vyplní kontrolní otázku u objednacího lístku a tím potvrdí svoji účast v soutěži a odešle zpět na adresu uvedenou níže a zároveň si objedná zboží z přiloženého katalogu; b) telefonicky: zákazník sdělí při objednávce operátorovi kód akce (ten najde nad svojí adresou v přiložených dokumentech), který odpovídá této akci, čímž také vyjadřuje svůj souhlas s účastí v soutěži; c) po internetu: objedná-li si zákazník zboží na www.magnet3p.cz, zaregistruje se do soutěže zadáním kódu akce (ten najde nad svojí adresou v přiložených dokumentech), který odpovídá této akci, při objednávce.

7. Výhru získá 50 vylosovaných zákazníků, kteří se v době trvání soutěže platně přihlásí do soutěže dle bodu 6 odst. II těchto pravidel; učiní objednávku dle bodu 6 odst I. těchto pravidel. Slosování se uskuteční po skončení soutěže. Výhru 12 500 Kč (500 Eur, 2 000 Zl, 150 000 Huf, 2 375 Lei) získá zákazník vylosovaný první v pořadí. Všichni ostatní vylosovaní zákazníci získají výhru 2 500 Kč (100 Eur, 400 Zl, 30 000 Huf, 475 Lei).

8. Registrací do soutěže zákazník souhlasí s podmínkami dle „Úplných pravidel soutěže“ na www.magnet3p.cz, se zpracováním osobních údajů za účelem vedení soutěže dle „Ochrany osobních údajů“ na www.magnet3p.cz a prohlašuje, že se s dokumenty řádně seznámil(a), rozumí jim a vyjadřuje s nimi svůj souhlas. Bez udělení souhlasu není možné se soutěže zúčastnit. Účast na soutěži a udělení souhlasu ke zpracování osobních údajů pro daný účel je dobrovolné a souhlas může být kdykoliv odvolán. Odvoláním souhlasu účast v soutěži končí. Účel zahrnuje vedení a organizaci soutěže. Více informací a práva zákazníka jsou uvedená v „Ochraně osobních údajů“, zejména právo na námitky proti zpracování za účelem přímého marketingu.

9. Zákazník svojí účastí výslovně souhlasí s tím, že PackWay je oprávněn užít v souladu s ust. § 77 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů bezplatně jméno a město bydliště zákazníka v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech PackWay v souvislosti s touto soutěží a v souvislosti s propagací výrobků a služeb PackWay s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové, obrazové, a zvukově-obrazové záznamy zákazníka (s tím, že zákazník se účastí v soutěži výslovně zavazuje se dostavit v určeném termínu na určené místo za účelem vytvoření zvukového, obrazového nebo zvukově-obrazového záznamu zákazníka). Souhlas dle tohoto odstavce je činěn na dobu, která uplyne za 5 let od okamžiku ukončení soutěže.

10. Pro účely této soutěže se za uhrazenou objednávku nepovažuje cena zboží, ve vztahu ke kterému zákazník odstoupil od příslušné kupní smlouvy během doby trvání soutěže nebo během 14 dnů (příp. 100 dní, pokud si zákazník objedná prodlouženou lhůtu na vrácení zboží) následujících po skončení soutěže, a to bez ohledu na to, zda společnost PackWay již vrátila tomuto zákazníkovi uhrazenou kupní cenu nebo nikoli.

11. Adresa pro zaslání objednávky zákazníka s vyplněným účastnickým kupónem je pro Českou republiku: MAGNET 3PAGEN, Dělnická 390, 532 36 Pardubice 2, a pro Slovenskou republiku: MAGNET 3PAGEN, P.O.BOX 91, 830 05 Bratislava 35, a pro Polskou republiku: ASTOREO, skr. poczt. nr 23, 60-962 FUP nr 4 Poznań 10, a pro Maďarskou republiku: P.O.BOX: ASTOREO, Trend 2012 s.r.o., 2041 Budaörs, Pf.: 270 a pro Rumunsko: ASTOREO, CP 12 OP 9, Sect.2, Bucuresti.

12. Výherci bude výhra předána v den a v místě, které mu PackWay písemně sdělí, popřípadě mu bude výhra zaslána na udanou adresu. Předání výhry se uskuteční nejpozději do 30. 11. 2019. Nepřevezme-li si výherce výhru anebo nesdělí-li nejpozději do 30. 11. 2019 společnosti PackWay svoji adresu, na kterou má být výhra zaslána nejpozději do 30. 11. 2019, výhra propadá ve prospěch společnosti PackWay. Výhra propadá ve prospěch společnosti PackWay i v případě, že výherce nesplní podmínky uvedené v pravidlech soutěže.

13. Údaje o výherci poskytne PackWay účastníkovi na základě písemné žádosti ode dne 15. 11. 2019. PackWay si vyhrazuje právo nesdělovat žádné informace týkající se výhry a výherce telefonicky, faxem, e-mailem či osobně.

 

Doplňující pravidla soutěže WFR SOMMER „1 šek ve výši 75 000 Kč “

 1. Společnost PackWay s.r.o., se sídlem Dělnická 390, 533 01 Pardubice, IČO 25629662, zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 13638 (dále jen „PackWay“) pořádá MARKETINGOVOU AKCI při příležitosti vydání nového katalogu MAGNET 3PAGEN zahrnující soutěž s názvem „1 šek ve výši 75 000 Kč“. Soutěž probíhá společně na území České a Slovenské republiky.
 2. Soutěž probíhá od 10. 6. 2019 do 31. 7. 2019 (dále jen „doba trvání“).
 3. Soutěž je určena zákazníkům PackWay (dále jen „zákazník“), kterým PackWay zaslal soutěžní dokumenty, a kteří splní níže uvedené podmínky. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci společnosti PackWay a jejich rodinní příslušníci. Ze soutěže budou dále vyloučeni zákazníci, jejichž přihláška do soutěže bude neúplná, nečitelná, či nepřesná. Soutěže se mohou účastnit pouze osoby starší 18 let, s doručovací adresou na území České a Slovenské republiky.
 4. Do soutěže byla vložena 1 peněžitá výhra v hodnotě 75.000,- Kč (3.000,- EUR). Výhra a vyhodnocení soutěže je společné pro obě země – Českou a Slovenskou republiku. Všichni zákazníci, kteří se platně přihlásí do soutěže, obdrží nákupní šeky: 140 Kč (CZ) nebo 5 Eur (SK).
 5. Každý účastník obdrží nabídku k účasti v soutěži spolu se soutěžními pokyny. Soutěž je určena pro všechny, kterým je určena nabídka k účasti v soutěži. Výherce obdrží výhru při splnění podmínek uvedených v pravidlech soutěže.
 6. Podmínky řádného přihlášení k účasti v soutěži jsou následující:
  1. zákazník učiní a uhradí objednávku v době trvání soutěže za zboží z katalogu MAGNET 3PAGEN nebo z internetového obchodu www.magnet3p.cz a zároveň
  2. zákazník se platně registruje do soutěže a to lze kterýmkoliv z následujících způsobů: a) písemně: zákazník nalepí přednostní etiketu jako odpověď na odpovědní obálku a označí svoji účast nad objednacím lístkem a tím potvrdí svoji účast v soutěži a odešle vše zpět na adresu uvedenou níže a zároveň si objedná zboží z přiloženého katalogu; b) telefonicky: zákazník sdělí při objednávce operátorovi kód akce (ten najde nad svojí adresou v přiložených dokumentech), který odpovídá této akci, čímž také vyjadřuje svůj souhlas s účastí v soutěži; c) po internetu: objedná-li si zákazník zboží na www.magnet3p.cz, zaregistruje se do soutěže zadáním kódu akce (ten najde nad svojí adresou v přiložených dokumentech), který odpovídá této akci, při objednávce.
 7. Výhru získá 1 vylosovaný zákazník, který se v době trvání soutěže platně přihlásí do soutěže dle bodu 6 odst. II těchto pravidel; učiní objednávku dle bodu 6 odst I. těchto pravidel. Slosování se uskuteční po skončení soutěže.
 8. Registrací do soutěže zákazník souhlasí s podmínkami dle „Úplných pravidel soutěže“ na www.magnet3p.cz, se zpracováním osobních údajů za účelem vedení soutěže dle „Ochrany osobních údajů“ na www.magnet3p.cz a prohlašuje, že se s dokumenty řádně seznámil(a), rozumí jim a vyjadřuje s nimi svůj souhlas. Bez udělení souhlasu není možné se soutěže zúčastnit. Účast na soutěži a udělení souhlasu ke zpracování osobních údajů pro daný účel je dobrovolné a souhlas může být kdykoliv odvolán. Odvoláním souhlasu účast v soutěži končí. Účel zahrnuje vedení a organizaci soutěže. Více informací a práva zákazníka jsou uvedená v „Ochraně osobních údajů“, zejména právo na námitky proti zpracování za účelem přímého marketingu.
 9. Zákazník svojí účastí výslovně souhlasí s tím, že PackWay je oprávněn užít v souladu s ust. § 77 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů bezplatně jméno a město bydliště zákazníka v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech PackWay v souvislosti s touto soutěží a v souvislosti s propagací výrobků a služeb PackWay s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové, obrazové, a zvukově-obrazové záznamy zákazníka (s tím, že zákazník se účastí v soutěži výslovně zavazuje se dostavit v určeném termínu na určené místo za účelem vytvoření zvukového, obrazového nebo zvukově-obrazového záznamu zákazníka). Souhlas dle tohoto odstavce je činěn na dobu, která uplyne za 5 let od okamžiku ukončení soutěže.
 10. Pro účely této soutěže se za uhrazenou objednávku nepovažuje cena zboží, ve vztahu ke kterému zákazník odstoupil od příslušné kupní smlouvy během doby trvání soutěže nebo během 14 dnů (příp. 100 dní, pokud si zákazník objedná prodlouženou lhůtu na vrácení zboží) následujících po skončení soutěže, a to bez ohledu na to, zda společnost PackWay již vrátila tomuto zákazníkovi uhrazenou kupní cenu nebo nikoli.
 11. Adresa pro zaslání objednávky zákazníka s vyplněným účastnickým kupónem je pro Českou republiku: MAGNET 3PAGEN, Dělnická 390, 532 36 Pardubice 2, a pro Slovenskou republiku: MAGNET 3PAGEN, P.O.BOX 91, 830 05 Bratislava 35.
 12. Výherci bude výhra předána v den a v místě, které mu PackWay písemně sdělí, popřípadě mu bude výhra zaslána na udanou adresu. Předání výhry se uskuteční nejpozději do 31. 10. 2019. Nepřevezme-li si výherce výhru anebo nesdělí-li nejpozději do 31. 10. 2019 společnosti PackWay svoji adresu, na kterou má být výhra zaslána nejpozději do 31. 10. 2019, výhra propadá ve prospěch společnosti PackWay. Výhra propadá ve prospěch společnosti PackWay i v případě, že výherce nesplní podmínky uvedené v pravidlech soutěže.
 13. Údaje o výherci poskytne PackWay účastníkovi na základě písemné žádosti ode dne 15. 10. 2019. PackWay si vyhrazuje právo nesdělovat žádné informace týkající se výhry a výherce telefonicky, faxem, e-mailem či osobně.

 

Pravidla „Využití šeku na 140 Kč“ WFR SOMMER (dále jen „Pravidla“):  

1. Společnost PackWay s.r.o., se sídlem Dělnická 390, 532 36 Pardubice, IČO 25629662, zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 13638 pořádá při příležitosti vydání nového katalogu MAGNET 3PAGEN v době od 11. 6. 2019 do 31. 8. 2019 akci s názvem „Využití šeku na 140 Kč“. Akce probíhá na území České a Slovenské republiky.

2. Podmínky uplatnění stanovené slevy. Pro účely této akce je za objednané zboží považováno zboží, které je expedováno. Slevy se týkají pouze dostupného zboží, pokud bude zboží již vyprodáno a hodnota objednávky tak nedosáhne výše, při které by měl zákazník nárok na slevu, MAGNET 3PAGEN si vyhrazuje právo tuto slevu neudělit a jako kompenzaci udělit zákazníkovi jednorázovou slevu ve výši 10 % z částky odpovídající expedovanému zboží. Sleva je Organizátorem v této Akci poskytována v následující výši: a)- sleva 140 Kč při nákupu zboží, jehož expedovaná hodnota je nad 899 Kč b) pro zákazníky, jež jsou občany Slovenské republiky, je Organizátorem v této Akci poskytována sleva v následující výši: - sleva 5 € při nákupu zboží, jehož expedovaná hodnota je nad 33 €; 

3. Sleva se dá využít pouze jednou. Pokud bude balík rozdělen do dvou (více) částí, bude sleva v příslušné výši uplatněna až na druhý (či poslední) balík, v němž bude zboží Organizátorem zákazníkovi doručováno, případně bude příslušná sleva rozdělena a částečně uplatněna na více balíků, v nichž bude zboží zákazníkovi Organizátorem doručováno. Pokud zákazník vrátí zboží, na jehož nákup uplatnil slevu dle pravidel této Akce v zákonem stanovené lhůtě pro odstoupení, vyhrazuje si Organizátor právo vrátit zákazníkovi hodnotu zboží vráceného v zákonné lhůtě pouze do výše odpovídající zákazníkem skutečně uhrazené ceně za takové zboží při převzetí zboží. Zákazník bere na vědomí a je výslovně Organizátorem v této souvislosti informován, že pokud by došlo k vrácení hodnoty zboží v původní hodnotě, došlo by k bezdůvodnému obohacení na straně zákazníka. Podmínkou účasti v Akci je řádná úhrada zakoupeného zboží. Současně platí, že do hodnoty objednávky nebude započítávána hodnota nevyexpedovaného zboží. Účastník Akce bere na vědomí a souhlasí se skutečností, že pro účely této Akce se za zaplacenou kupní cenu nepovažuje cena zboží, u něhož zákazník odstoupil od kupní smlouvy v zákonné lhůtě pro odstoupení od kupní smlouvy. Nevyexpedovaným zbožím se rozumí zboží, které není možné zákazníkovi zaslat spolu se zbývající částí objednávky z důvodu vyčerpaných skladových zásob produktů.

4. Akce je platná od 11. 6. 2019 do 31. 8. 2019.

5. Využití slevy dle pravidel této Akce může Účastník akce využít objednávkou zboží ze Zásilkového obchodu těmito způsoby:

a) poštou - je třeba zaslat dle pravidel řádně vyplněný objednací lístek na následující adresu Zásilkového obchodu: MAGNET 3PAGEN, Dělnická 390, 532 36 Pardubice. Adresa pro Slovenskou republiku: MAGNET 3PAGEN, P.O. BOX 91, 830 05 Bratislava 35.

b) objednává-li si Účastník akce zboží ze Zásilkového obchodu telefonicky nebo elektronickou poštou, je třeba vyjádřit taktéž souhlas s těmito Pravidly, a to buď operátorovi  telefonicky  nebo výslovně do zprávy elektronické pošty, jinak se zákazník nemůže Akce zúčastnit.

c) objedná-li si zákazník zboží ze Zásilkového obchodu přes internetové stránky www.magnet3p.cz nebo www.magnet3p.sk .

6. Účastník akce stvrzuje, že se seznámil s těmito Pravidly a s instrukcemi ve všech bodech a vyjadřuje s nimi svůj souhlas.

 

Doplňující pravidla soutěže TK 4 NM Remail „2 šeky, jeden ve výši 25 000 Kč a druhý ve výši 12 500 Kč“

 1. Společnost PackWay s.r.o., se sídlem Dělnická 390, 533 01 Pardubice, IČO 25629662, zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 13638 (dále jen „PackWay“) pořádá MARKETINGOVOU AKCI při příležitosti vydání nového katalogu MAGNET 3PAGEN zahrnující soutěž s názvem „2 šeky, jeden ve výši 25 000 Kč a druhý ve výši 12 500 Kč“. Soutěž probíhá společně na území České a Slovenské republiky.
 2. Soutěž probíhá od 27. 5. 2019 do 8. 7. 2019 (dále jen „doba trvání“).
 3. Soutěž je určena zákazníkům PackWay (dále jen „zákazník“), kterým PackWay zaslal soutěžní dokumenty, a kteří splní níže uvedené podmínky. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci společnosti PackWay a jejich rodinní příslušníci. Ze soutěže budou dále vyloučeni zákazníci, jejichž přihláška do soutěže bude neúplná, nečitelná, či nepřesná. Soutěže se mohou účastnit pouze osoby starší 18 let, s doručovací adresou na území České a Slovenské republiky.
 4. Do soutěže byly vloženy 2 peněžité výhry v hodnotě 25 000 Kč (1.000 EUR) a 12 500 Kč (500 EUR). Výhra a vyhodnocení soutěže je společné pro obě země – Českou a Slovenskou republiku.
 5. Každý účastník obdrží nabídku k účasti v soutěži spolu se soutěžními pokyny. Soutěž je určena pro všechny, kterým je určena nabídka k účasti v soutěži. Výherce obdrží výhru při splnění podmínek uvedených v pravidlech soutěže.
 6. Podmínky řádného přihlášení k účasti v soutěži jsou následující:
  1. zákazník učiní a uhradí objednávku v době trvání soutěže za zboží z katalogu MAGNET 3PAGEN nebo z internetového obchodu www.magnet3p.cz a zároveň
  2. zákazník se platně registruje do soutěže a to lze kterýmkoliv z následujících způsobů: a) písemně: zákazník setře stírací pole, pokud zde najde číslo 119.526, má šanci získat částku 25 000 Kč (1.000 EUR), podepíše tento šek. Pokud chce získat i druhý šek na částku 12 500 Kč (500 EUR), musí svoji účast v soutěži potvrdit ve stanovené lhůtě 14 dní podpisem na druhém šeku. Tím potvrdí svoji účast v soutěži a odešle vše zpět na adresu uvedenou níže a zároveň si objedná zboží z přiloženého katalogu; b) telefonicky: zákazník sdělí při objednávce operátorovi kód akce (ten najde nad svojí adresou v přiložených dokumentech), který odpovídá této akci, čímž také vyjadřuje svůj souhlas s účastí v soutěži; c) po internetu: objedná-li si zákazník zboží na www.magnet3p.cz, zaregistruje se do soutěže zadáním kódu akce (ten najde nad svojí adresou v přiložených dokumentech), který odpovídá této akci, při objednávce.
 7. Výhru získá, za předpokladu, že se v době trvání soutěže platně přihlásí do soutěže dle bodu 6 odst. II těchto pravidel a učiní objednávku dle bodu 6 odst. I těchto pravidel: a) jeden vylosovaný zákazník výhru ve výši 25 000,- Kč a dále pokud se platně přihlásí do soutěže ve lhůtě do 14 dnů ode dne obdržení nabídky k účasti v soutěži, získá další výhru ve výši 12 500,- Kč; nebo b) pokud se výherce částky 25 000 Kč platně nepřihlásí do soutěže ve lhůtě 14 dnů ode dne obdržení nabídky k soutěži, bude vylosován ze všech platně přihlášených zákazníků jiný výherce, který vyhraje částku ve výši 12 500 Kč. Slosování se uskuteční po skončení soutěže.
 8. Registrací do soutěže zákazník souhlasí s podmínkami dle „Úplných pravidel soutěže“ na www.magnet3p.cz, se zpracováním osobních údajů za účelem vedení soutěže dle „Ochrany osobních údajů“ na www.magnet3p.cz a prohlašuje, že se s dokumenty řádně seznámil(a), rozumí jim a vyjadřuje s nimi svůj souhlas. Bez udělení souhlasu není možné se soutěže zúčastnit. Účast na soutěži a udělení souhlasu ke zpracování osobních údajů pro daný účel je dobrovolné a souhlas může být kdykoliv odvolán. Odvoláním souhlasu účast v soutěži končí. Účel zahrnuje vedení a organizaci soutěže. Více informací a práva zákazníka jsou uvedená v „Ochraně osobních údajů“, zejména právo na námitky proti zpracování za účelem přímého marketingu.
 9. Zákazník svojí účastí výslovně souhlasí s tím, že PackWay je oprávněn užít v souladu s ust. § 77 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů bezplatně jméno a město bydliště zákazníka v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech PackWay v souvislosti s touto soutěží a v souvislosti s propagací výrobků a služeb PackWay s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové, obrazové, a zvukově-obrazové záznamy zákazníka (s tím, že zákazník se účastí v soutěži výslovně zavazuje se dostavit v určeném termínu na určené místo za účelem vytvoření zvukového, obrazového nebo zvukově-obrazového záznamu zákazníka). Souhlas dle tohoto odstavce je činěn na dobu, která uplyne za 5 let od okamžiku ukončení soutěže.
 10. Pro účely této soutěže se za uhrazenou objednávku nepovažuje cena zboží, ve vztahu ke kterému zákazník odstoupil od příslušné kupní smlouvy během doby trvání soutěže nebo během 14 dnů (příp. 100 dní, pokud si zákazník objedná prodlouženou lhůtu na vrácení zboží) následujících po skončení soutěže, a to bez ohledu na to, zda společnost PackWay již vrátila tomuto zákazníkovi uhrazenou kupní cenu nebo nikoli.
 11. Adresa pro zaslání objednávky zákazníka s vyplněným účastnickým kupónem je pro Českou republiku: MAGNET 3PAGEN, Dělnická 390, 532 36 Pardubice 2, a pro Slovenskou republiku: MAGNET 3PAGEN, P.O.BOX 91, 830 05 Bratislava 35.
 12. Výherci bude výhra předána v den a v místě, které mu PackWay písemně sdělí, popřípadě mu bude výhra zaslána na udanou adresu. Předání výhry se uskuteční nejpozději do 30. 9. 2019. Nepřevezme-li si výherce výhru anebo nesdělí-li nejpozději do 30. 9. 2019 společnosti PackWay svoji adresu, na kterou má být výhra zaslána nejpozději do 30. 9. 2019, výhra propadá ve prospěch společnosti PackWay. Výhra propadá ve prospěch společnosti PackWay i v případě, že výherce nesplní podmínky uvedené v pravidlech soutěže.
 13. Údaje o výherci poskytne PackWay účastníkovi na základě písemné žádosti ode dne 16. 9. 2019. PackWay si vyhrazuje právo nesdělovat žádné informace týkající se výhry a výherce telefonicky, faxem, e-mailem či osobně.

 

Doplňující pravidla „Auto za 1 500 Kč“

 1. Společnost PackWay s.r.o., se sídlem Dělnická 390, 533 01 Pardubice, IČO 25629662, zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 13638 (dále jen „PackWay“) pořádá soutěž s názvem „Auto za 1 500 Kč“. Packway je provozovatelem zásilkových obchodů „Blancheporte“, „Magnet 3Pagen“, „modino“, „výprodej-slevy“ a „astoreo“. Soutěž probíhá společně na území České, Slovenské, Polské, Maďarské republiky a Rumunska.
 2. Soutěž probíhá od 18. 2. 2019 do 31. 5. 2019 (dále jen „doba trvání“).
 3. Soutěž je určena zákazníkům PackWay (dále jen „zákazník“), kterým PackWay zaslal nabídku k soutěži, a kteří splní níže uvedené podmínky. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci společnosti PackWay a jejich rodinní příslušníci. Ze soutěže budou dále vyloučeni zákazníci, jejichž přihláška do soutěže bude neúplná, nečitelná, či nepřesná. Soutěže se mohou účastnit pouze osoby starší 18 let, s doručovací adresou na území České,  Slovenské, Polské, Maďarské republiky a Rumunska. V průběhu této soutěže může být odeslání nabídky k účasti v soutěži opakováno. Soutěž může být prezentována v různé formě.
 4. Do soutěže byla vložena 1 věcná cena, automobil značky Škoda Rapid v hodnotě 300.000 Kč (ČR) nebo 11.111 Eur (SR) nebo 44.444 Zl (PL) nebo 3.333.300 Huf (HU) nebo 52.222 Lei (ROM). Výhra a vyhodnocení soutěže je společné pro všechny země – Českou, Slovenskou, Polskou, Maďarskou republiku a Rumunsko.  
 5. Každý účastník obdrží nabídku k účasti v soutěži spolu se soutěžními pokyny. Soutěž je určena pro všechny, kterým je určena nabídka k účasti v soutěži. Výherce obdrží výhru při splnění podmínek uvedených v pravidlech soutěže.
 6. Podmínky řádného přihlášení k účasti v soutěži jsou následující:
  1. zákazník učiní a uhradí objednávku za 1 500 Kč (ČR) nebo 60 Eur (SR) nebo 299 Zl (PL) nebo 19.990 Huf (HU) nebo 299 Lei (ROM) a vyšší (do této ceny se nezapočítává cena poštovného, balného a cena za dobírku), v době trvání soutěže za zboží z katalogů BLANCHEPORTE, MAGNET 3PAGEN, ASTOREO nebo z internetových obchodů www.blancheporte.cz, www.magnet3p.cz, www.modino.cz, www.vyprodej-slevy.cz, www.blancheporte.sk, www.magnet3p.sk, www.modino.sk, www.vyprodej-slevy.sk, www.astoreo.pl, www.astoreo.hu, www.astoreo.ro  a zároveň
  2. zákazník platně zaregistruje svoji objednávku do soutěže a to lze kterýmkoliv z následujících způsobů: a) písemně: zákazník odešle unikátní kód (najde ho v dolní části svojí faktury), vyplní svoje jméno a příjmení a odpoví na kontrolní otázku „Který produkt z naší nabídky byste si vzali na dovolenou a proč?“ a tím potvrdí svoji účast v soutěži a odešle zpět na adresu uvedenou níže; b) telefonicky: zákazník sdělí při objednávce operátorovi unikátní kód (dolní část faktury) a odpoví na kontrolní otázku (viz výše), čímž také vyjadřuje svůj souhlas s účastí v soutěži; c) po internetu: zaregistruje-li se zákazník na www.autoza1500.cz nebo www.autoza60.sk nebo www.astoreo.pl/info/samochod.html nebo www.astoreo.hu/info/auto.html nebo www.astoreo.ro/info/masina.html, kde vyplní údaje nutné pro registraci. Zákazník může do soutěže registrovat více svých objednávek a tím zvětšit svoji šanci na výhru. Do soutěže se započítávají všechny objednávky odeslané do 31. 5.2019, zaregistrované do 30. 6.2019. Pro účely účasti v soutěži nelze objednávky nižší než 1 500 Kč (ČR) nebo 60 Eur (SR) nebo 299 Zl (PL) nebo 19.990 Huf (HU) nebo 299 Lei (ROM) sčítat.
 7. Výhru získá 1 vylosovaný zákazník, který se v době trvání soutěže platně přihlásí do soutěže dle bodu 6 odst. II těchto pravidel; učiní objednávku dle bodu 6 odst I. těchto pravidel. Slosování se uskuteční po skončení soutěže.
 8. Registrací do soutěže zákazník souhlasí s podmínkami dle „Úplných pravidel soutěže“ na www.blancheporte.cz, www.blancheporte.sk, www.magnet3p.cz, www.magnet3p.sk, www.modino.cz, www.modino.sk, www.vyprodej-slevy.cz, www.vyprodej-slevy.sk, www.astoreo.pl, www.astoreo.hu, www.astoreo.ro se zpracováním osobních údajů za účelem vedení soutěže dle „Ochrany osobních údajů“ a prohlašuje, že se s dokumenty řádně seznámil(a), rozumí jim a vyjadřuje s nimi svůj souhlas. Bez udělení souhlasu není možné se soutěže zúčastnit. Účast na soutěži a udělení souhlasu ke zpracování osobních údajů pro daný účel je dobrovolné a souhlas může být kdykoliv odvolán. Odvoláním souhlasu účast v soutěži končí. Účel zahrnuje vedení a organizaci soutěže. Více informací a práva zákazníka jsou uvedená v „Ochraně osobních údajů“, zejména právo na námitky proti zpracování za účelem přímého marketingu.
 9. Zákazník svojí účastí výslovně souhlasí s tím, že PackWay je oprávněn užít v souladu s ust. § 77 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů bezplatně jméno a město bydliště zákazníka v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech PackWay v souvislosti s touto soutěží a v souvislosti s propagací výrobků a služeb PackWay s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové, obrazové, a zvukově-obrazové záznamy zákazníka (s tím, že zákazník se účastí v soutěži výslovně zavazuje se dostavit v určeném termínu na určené místo za účelem vytvoření zvukového, obrazového nebo zvukově-obrazového záznamu zákazníka). Souhlas dle tohoto odstavce je činěn na dobu, která uplyne za 5 let od okamžiku ukončení soutěže.
 10. Pro účely této soutěže se za uhrazenou objednávku nepovažuje cena zboží, ve vztahu ke kterému zákazník odstoupil od příslušné kupní smlouvy během doby trvání soutěže nebo během 14 dnů (příp. až 100 dní, pokud si zákazník objedná prodlouženou lhůtu na vrácení zboží) následujících po skončení soutěže, a to bez ohledu na to, zda společnost PackWay již vrátila tomuto zákazníkovi uhrazenou kupní cenu nebo nikoli. Zákazník, který vyhraje, a zároveň má zakoupenou službu „vrácení zboží ve lhůtě 100 dní“, dnem vylosování, resp. vyrozumění o výhře, ztrácí možnost tuto službu využít. Uhrazená částka za tuto službu mu bude vrácena.
 11. Adresa pro zaslání objednávky zákazníka a registrace je pro Českou republiku: MAGNET 3PAGEN, Dělnická 390, 532 36 Pardubice 2, a pro Slovenskou republiku: MAGNET 3PAGEN, P.O.BOX 91, 830 05 Bratislava 35, a pro Polskou republiku: ASTOREO, skr. poczt. nr 23, 60-962 FUP nr 4 Poznań 10, a pro Maďarskou republiku: P.O.BOX: ASTOREO, Direct Solution Partner Kft., 2041 Budaörs, Pf.: 270 a pro Rumunsko: ASTOREO, CP 12 OP 9, Sect.2, Bucuresti.
 12. Výherci bude výhra předána v den a v místě, které mu PackWay písemně sdělí. Předání výhry se uskuteční nejpozději do 31. 8. 2019. Nepřevezme-li si výherce výhru nejpozději do 31. 8. 2019, výhra propadá ve prospěch společnosti PackWay. Výhra propadá ve prospěch společnosti PackWay i v případě, že výherce nesplní podmínky uvedené v pravidlech soutěže.
 13. Údaje o výherci poskytne PackWay účastníkovi na základě písemné žádosti ode dne 26. 8. 2019. PackWay si vyhrazuje právo nesdělovat žádné informace týkající se výhry a výherce telefonicky, faxem, e-mailem či osobně.

 

Doplňující pravidla soutěže TK 4 DV „3 šeky, každý na částku 25 000 Kč“

 1. Společnost PackWay s.r.o., se sídlem Dělnická 390, 533 01 Pardubice, IČO 25629662, zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 13638 (dále jen „PackWay“) pořádá MARKETINGOVOU AKCI při příležitosti vydání nového katalogu MAGNET 3PAGEN zahrnující soutěž s názvem „3 šeky, každý na částku 25 000 Kč“. Soutěž probíhá společně na území České, Slovenské, Polské, Maďarské republiky a Rumunska.
 2. Soutěž probíhá od 13. 5. 2019 do 15. 7. 2019 (dále jen „doba trvání“).
 3. Soutěž je určena zákazníkům PackWay (dále jen „zákazník“), kterým PackWay zaslal soutěžní dokumenty, a kteří splní níže uvedené podmínky. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci společnosti PackWay a jejich rodinní příslušníci. Ze soutěže budou dále vyloučeni zákazníci, jejichž přihláška do soutěže bude neúplná, nečitelná, či nepřesná. Soutěže se mohou účastnit pouze osoby starší 18 let, s doručovací adresou na území České, Slovenské, Polské, Maďarské republiky a Rumunska.
 4. Do soutěže byly vloženy 3 peněžité výhry, každá v hodnotě 25 000 Kč nebo 1 000 Eur (SR) nebo 4 000 Zl (PL) nebo 300 000 Huf (HU) nebo 4 500 Lei (ROM). Výhra a vyhodnocení soutěže je společné pro všechny země – Českou, Slovenskou, Polskou, Maďarskou republiku a Rumunsko.   
 5. Každý účastník obdrží nabídku k účasti v soutěži spolu se soutěžními pokyny. Soutěž je určena pro všechny, kterým je určena nabídka k účasti v soutěži. Výherce obdrží výhru při splnění podmínek uvedených v pravidlech soutěže.
 6. Podmínky řádného přihlášení k účasti v soutěži jsou následující:
  1. zákazník učiní a uhradí objednávku v době trvání soutěže za zboží z katalogu MAGNET 3PAGEN nebo z internetového obchodu www.magnet3p.cz a zároveň
  2. zákazník se platně registruje do soutěže a to lze kterýmkoliv z následujících způsobů: a) písemně: zákazník vyplní kontrolní otázku u objednacího lístku a porovná číslo z přiloženého dokumentu na vzorovém šeku s vybranými čísly na druhé straně, pokud se číslo shoduje s jedním z nich, zapíše ho na označené místo pod objednacím lístkem a tím potvrdí svoji účast v soutěži a odešle vše zpět na adresu uvedenou níže a zároveň si objedná zboží z přiloženého katalogu; b) telefonicky: zákazník sdělí při objednávce operátorovi kód akce (ten najde nad svojí adresou v přiložených dokumentech), který odpovídá této akci, čímž také vyjadřuje svůj souhlas s účastí v soutěži; c) po internetu: objedná-li si zákazník zboží na www.magnet3p.cz, zaregistruje se do soutěže zadáním kódu akce (ten najde nad svojí adresou v přiložených dokumentech), který odpovídá této akci, při objednávce.
 7. Výhru získají 3 vylosovaní zákazníci, kteří se v době trvání soutěže platně přihlásí do soutěže dle bodu 6 odst. II těchto pravidel; učiní objednávku dle bodu 6 odst I. těchto pravidel. Slosování se uskuteční po skončení soutěže.
 8. Registrací do soutěže zákazník souhlasí s podmínkami dle „Úplných pravidel soutěže“ na www.magnet3p.cz, se zpracováním osobních údajů za účelem vedení soutěže dle „Ochrany osobních údajů“ na www.magnet3p.cz a prohlašuje, že se s dokumenty řádně seznámil(a), rozumí jim a vyjadřuje s nimi svůj souhlas. Bez udělení souhlasu není možné se soutěže zúčastnit. Účast na soutěži a udělení souhlasu ke zpracování osobních údajů pro daný účel je dobrovolné a souhlas může být kdykoliv odvolán. Odvoláním souhlasu účast v soutěži končí. Účel zahrnuje vedení a organizaci soutěže. Více informací a práva zákazníka jsou uvedená v „Ochraně osobních údajů“, zejména právo na námitky proti zpracování za účelem přímého marketingu.
 9. Zákazník svojí účastí výslovně souhlasí s tím, že PackWay je oprávněn užít v souladu s ust. § 77 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů bezplatně jméno a město bydliště zákazníka v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech PackWay v souvislosti s touto soutěží a v souvislosti s propagací výrobků a služeb PackWay s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové, obrazové, a zvukově-obrazové záznamy zákazníka (s tím, že zákazník se účastí v soutěži výslovně zavazuje se dostavit v určeném termínu na určené místo za účelem vytvoření zvukového, obrazového nebo zvukově-obrazového záznamu zákazníka). Souhlas dle tohoto odstavce je činěn na dobu, která uplyne za 5 let od okamžiku ukončení soutěže.
 10. Pro účely této soutěže se za uhrazenou objednávku nepovažuje cena zboží, ve vztahu ke kterému zákazník odstoupil od příslušné kupní smlouvy během doby trvání soutěže nebo během 14 dnů (příp. 100 dní, pokud si zákazník objedná prodlouženou lhůtu na vrácení zboží) následujících po skončení soutěže, a to bez ohledu na to, zda společnost PackWay již vrátila tomuto zákazníkovi uhrazenou kupní cenu nebo nikoli.
 11. Adresa pro zaslání objednávky zákazníka s vyplněným účastnickým kupónem je pro Českou republiku: MAGNET 3PAGEN, Dělnická 390, 532 36 Pardubice 2, a pro Slovenskou republiku: MAGNET 3PAGEN, P.O.BOX 91, 830 05 Bratislava 35, a pro Polskou republiku: ASTOREO, skr. poczt. nr 23, 60-962 FUP nr 4 Poznań 10, a pro Maďarskou republiku: P.O.BOX: ASTOREO, Direct Solution Partner Kft., 2041 Budaörs, Pf.: 270 a pro Rumunsko: ASTOREO, CP 12 OP 9, Sect.2, Bucuresti.
 12. Výherci bude výhra předána v den a v místě, které mu PackWay písemně sdělí, popřípadě mu bude výhra zaslána na udanou adresu. Předání výhry se uskuteční nejpozději do 30. 9. 2019. Nepřevezme-li si výherce výhru anebo nesdělí-li nejpozději do 30. 9. 2019 společnosti PackWay svoji adresu, na kterou má být výhra zaslána nejpozději do 30. 9. 2019, výhra propadá ve prospěch společnosti PackWay. Výhra propadá ve prospěch společnosti PackWay i v případě, že výherce nesplní podmínky uvedené v pravidlech soutěže.
 13. Údaje o výherci poskytne PackWay účastníkovi na základě písemné žádosti ode dne 16. 9. 2019. PackWay si vyhrazuje právo nesdělovat žádné informace týkající se výhry a výherce telefonicky, faxem, e-mailem či osobně.

 

Doplňující pravidla soutěže TK 4 NM „1 šek ve výši 35 000 Kč“

 1. Společnost PackWay s.r.o., se sídlem Dělnická 390, 533 01 Pardubice, IČO 25629662, zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 13638 (dále jen „PackWay“) pořádá MARKETINGOVOU AKCI při příležitosti vydání nového katalogu MAGNET 3PAGEN zahrnující soutěž s názvem „1 šek ve výši 35 000 Kč“. Soutěž probíhá společně na území České a Slovenské republiky.
 2. Soutěž probíhá od 23. 4. 2019 do 3. 6. 2019 (dále jen „doba trvání“).
 3. Soutěž je určena zákazníkům PackWay (dále jen „zákazník“), kterým PackWay zaslal soutěžní dokumenty, a kteří splní níže uvedené podmínky. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci společnosti PackWay a jejich rodinní příslušníci. Ze soutěže budou dále vyloučeni zákazníci, jejichž přihláška do soutěže bude neúplná, nečitelná, či nepřesná. Soutěže se mohou účastnit pouze osoby starší 18 let, s doručovací adresou na území České a Slovenské republiky.
 4. Do soutěže byla vložena 1 peněžitá výhra v hodnotě 35 000 Kč (1.400 EUR). Výhra a vyhodnocení soutěže je společné pro obě země – Českou a Slovenskou republiku.
 5. Každý účastník obdrží nabídku k účasti v soutěži spolu se soutěžními pokyny. Soutěž je určena pro všechny, kterým je určena nabídka k účasti v soutěži. Výherce obdrží výhru při splnění podmínek uvedených v pravidlech soutěže.
 6. Podmínky řádného přihlášení k účasti v soutěži jsou následující:
  1. zákazník učiní a uhradí objednávku v době trvání soutěže za zboží z katalogu MAGNET 3PAGEN nebo z internetového obchodu www.magnet3p.cz a zároveň
  2. zákazník se platně registruje do soutěže a to lze kterýmkoliv z následujících způsobů: a) písemně: zákazník setře etiketu na přiloženém dokumentu a nalepí ji na označené místo pod objednacím lístkem (doplní zbytek věty) a tím potvrdí svoji účast v soutěži a odešle vše zpět na adresu uvedenou níže a zároveň si objedná zboží z přiloženého katalogu; b) telefonicky: zákazník sdělí při objednávce operátorovi kód akce (ten najde nad svojí adresou v přiložených dokumentech), který odpovídá této akci, čímž také vyjadřuje svůj souhlas s účastí v soutěži; c) po internetu: objedná-li si zákazník zboží na www.magnet3p.cz, zaregistruje se do soutěže zadáním kódu akce (ten najde nad svojí adresou v přiložených dokumentech), který odpovídá této akci, při objednávce.
 7. Výhru získá 1 vylosovaný zákazník, který se v době trvání soutěže platně přihlásí do soutěže dle bodu 6 odst. II těchto pravidel; učiní objednávku dle bodu 6 odst I. těchto pravidel. Slosování se uskuteční po skončení soutěže.
 8. Registrací do soutěže zákazník souhlasí s podmínkami dle „Úplných pravidel soutěže“ na www.magnet3p.cz, se zpracováním osobních údajů za účelem vedení soutěže dle „Ochrany osobních údajů“ na www.magnet3p.cz a prohlašuje, že se s dokumenty řádně seznámil(a), rozumí jim a vyjadřuje s nimi svůj souhlas. Bez udělení souhlasu není možné se soutěže zúčastnit. Účast na soutěži a udělení souhlasu ke zpracování osobních údajů pro daný účel je dobrovolné a souhlas může být kdykoliv odvolán. Odvoláním souhlasu účast v soutěži končí. Účel zahrnuje vedení a organizaci soutěže. Více informací a práva zákazníka jsou uvedená v „Ochraně osobních údajů“, zejména právo na námitky proti zpracování za účelem přímého marketingu.
 9. Zákazník svojí účastí výslovně souhlasí s tím, že PackWay je oprávněn užít v souladu s ust. § 77 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů bezplatně jméno a město bydliště zákazníka v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech PackWay v souvislosti s touto soutěží a v souvislosti s propagací výrobků a služeb PackWay s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové, obrazové, a zvukově-obrazové záznamy zákazníka (s tím, že zákazník se účastí v soutěži výslovně zavazuje se dostavit v určeném termínu na určené místo za účelem vytvoření zvukového, obrazového nebo zvukově-obrazového záznamu zákazníka). Souhlas dle tohoto odstavce je činěn na dobu, která uplyne za 5 let od okamžiku ukončení soutěže.
 10. Pro účely této soutěže se za uhrazenou objednávku nepovažuje cena zboží, ve vztahu ke kterému zákazník odstoupil od příslušné kupní smlouvy během doby trvání soutěže nebo během 14 dnů (příp. 100 dní, pokud si zákazník objedná prodlouženou lhůtu na vrácení zboží) následujících po skončení soutěže, a to bez ohledu na to, zda společnost PackWay již vrátila tomuto zákazníkovi uhrazenou kupní cenu nebo nikoli.
 11. Adresa pro zaslání objednávky zákazníka s vyplněným účastnickým kupónem je pro Českou republiku: MAGNET 3PAGEN, Dělnická 390, 532 36 Pardubice 2, a pro Slovenskou republiku: MAGNET 3PAGEN, P.O.BOX 91, 830 05 Bratislava 35.
 12. Výherci bude výhra předána v den a v místě, které mu PackWay písemně sdělí, popřípadě mu bude výhra zaslána na udanou adresu. Předání výhry se uskuteční nejpozději do 31. 8. 2019. Nepřevezme-li si výherce výhru anebo nesdělí-li nejpozději do 31. 8. 2019 společnosti PackWay svoji adresu, na kterou má být výhra zaslána nejpozději do 31. 8. 2019, výhra propadá ve prospěch společnosti PackWay. Výhra propadá ve prospěch společnosti PackWay i v případě, že výherce nesplní podmínky uvedené v pravidlech soutěže.
 13. Údaje o výherci poskytne PackWay účastníkovi na základě písemné žádosti ode dne 15. 8. 2019. PackWay si vyhrazuje právo nesdělovat žádné informace týkající se výhry a výherce telefonicky, faxem, e-mailem či osobně.

 

Pravidla akce: Dárek

1. Tato akce není založena na náhodě, je určena těm, kteří splnili stanovené podmínky (adresáti). Z akcí jsou vyloučeni zaměstnanci společnosti PackWay s.r.o., jejich rodinní příslušníci a dále adresáti, jejichž objednací lístek bude neúplný, nečitelný nebo přeškrtaný. Nabídka platí pouze jednou a nemůže být současně kombinována s jinou nabídkou.

2. Adresát, který si objedná zboží od společnosti PackWay nad 500 Kč a za toto zboží řádně zaplatí, získá dárek zdarma dle svého výběru. Na výběr jsou dámské (pánské) hodinky nebo dámská (pánská) peněženka.

3. Adresát obdrží svůj dárek v balíku spolu s objednaným zbožím. V případě vyčerpání zásob dárku zdarma je PackWay s.r.o. oprávněn zaslat dárek zdarma dodatečně v samostatné zásilce nebo jej nahradit jiným dárkem odpovídající hodnoty.

4. Provedením objednávky adresát schvaluje bez výhrad tyto podmínky a instrukce, které jsou uvedeny na dokumentech vztahujících se k této nabídkové akci a přistupuje k nim.

 

Pravidla soutěží pořádaných značkou MAGNET 3Pagen na Facebooku

Pořadatel soutěže

Pořadatelem soutěží na Fb stránkách https://www.facebook.com/magnet3pagen/ je společnost PackWay s.r.o., se sídlem Dělnická 390, 533 01 Pardubice, IČO 25629662, zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 13638 (dále jen „PackWay).
Tyto soutěže nejsou pořádány ve spolupráci se společností Facebook.
V průběhu soutěže může být odeslání nabídky k účasti v soutěži opakováno. Soutěž může být prezentována v různých podobách. Soutěž probíhá společně na území České republiky a Slovenské republiky.

 Doba platnosti soutěže

Soutěž probíhá vždy v období, které je zveřejněno v rámci daného příspěvku, pod kterým účastníci soutěže reagují.
Soutěžní úkol je rovněž vždy zveřejněn na firemní stránce v době konání soutěže.

 Účastníci soutěže

Soutěže se může zúčastnit spotřebitel tzn. fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání), která je starší 18 let a má doručovací adresu na území České republiky (dále jen „Soutěžící“ nebo „Účastník“).
Účastník musí splňovat pravidla použití sítě Facebook uvedená na https://www.facebook.com/policies
Účastník soutěže může být pouze ten účastník, který řádně splní všechny podmínky této soutěže a splní kritéria pro výherce (dále jen „Výherce“).

 Pravidla soutěže

Soutěžní úkol je zadán v rámci soutěže s konkrétním datem platnosti.
Výhercem ceny se stane určitý počet vylosovaných odpovědí na soutěžní otázku. Výherce obdrží výherní balíček, který přidělí pořadatel soutěže.
Každý soutěžící se může soutěže zúčastnit pouze jednou a počítá se první platná vložená odpověď bez následných úprav.
Účastník soutěže musí mít vytvořený veřejný osobní facebookový profil a sledovat facebookový profil značky Magnet 3Pagen (https://www.facebook.com/magnet3pagen/) při účastni v soutěži na Facebooku.
Pořadatel je oprávněn účastníka ze soutěže jednostranně vyřadit.

 Výhry a podmínky získání výher

Do každé soutěže jsou věnovány ceny pořadatelem.
Výherce soutěže bude o výhře informován na Facebooku v soukromé zprávě od Magnet 3Pagen.
Pokud by se výhercem měl stát soutěžící, kterému není možné podle těchto pravidel výhru poskytnout, pak příslušná výhra bude udělena soutěžícímu, kterého opět vybere porota.
Aby mohl výherce získat cenu, musí Magnet 3Pagen doručit své kontaktní údaje (jméno, příjmení, adresu a telefon).
Pokud výherce pořadateli nepošle údaje pro zaslání výhry do 7 dnů od výzvy nebo se mu nepodaří výhru doručit, výhra propadá ve prospěch pořadatele.
Magnet 3Pagen je oprávněn zveřejnit jméno a příjmení výherce včetně soutěžního příspěvku na svých profilech na sociálních sítích a webových stránkách. Výherce k tomu účastní v soutěži dává souhlas a uděluje licenční oprávnění.

 Závěrečná ustanovení

Pořadatel nenese odpovědnost za jakoukoliv technickou chybu při organizaci soutěže a má právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech soutěže včetně jejího ukončení či zrušení. O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností pořadatel. Pořadatel si vyhrazuje právo bez náhrady soutěž zkrátit, přerušit a nebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její podmínky, a to tak, že změnu vyhlásí na Facebooku, kde jsou k dispozici platné a úplné podmínky.
Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící souhlas s těmito pravidly a poskytuje Magnet 3Pagen dobrovolně souhlas se zpracováním svých osobních údajů – nickname a pro případ, že se stane výhercem také jméno, příjmení, přesnou adresu bydliště a dalších údajů, které budou získány v rámci soutěže (dále jen „Údaje“), pro účely organizace soutěže po dobu 365 dní od udělení souhlasu. Souhlas je možná kdykoliv písemně odvolat na adrese sídla společnosti pořadatele. Další související práva jsou popsána zde: https://www.magnet-3pagen.cz/info/ochrana-osobnich-udaju.html
Na poskytnutí výhry není právnínárok a hodnotu výher nelze vyplatit v penězích. Výherce bere na vědomí, že je povinen vypořádat své případné daňové povinnosti vůči státu.
Tyto podmínky jsou platné a účinné od 25.5.2018.

L
Přihlášení zákazníka
*
*
Zapomenuté heslo
Zapomenuté heslo
L
X
X
X
Nahoru r
r
o