Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací zde.

Rozumím


Doplňující pravidla soutěže „1x kuchyňský robot Sencor“

 1. Společnost PackWay s.r.o., se sídlem Dělnická 390, 533 01 Pardubice, IČO 25629662, zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 13638 (dále jen „PackWay“) pořádá MARKETINGOVOU AKCI při příležitosti vydání nového newsletteru MAGNET 3PAGEN zahrnující soutěž s názvem „1x kuchyňský robot Sencor“. Soutěž probíhá společně na území České a Slovenské republiky.
 2. Soutěž probíhá od 3. 5. 2021 do 9. 5. 2021 (dále jen „doba trvání“).
 3. Soutěž je určena zákazníkům PackWay (dále jen „zákazník“), kterým PackWay zaslal soutěžní dokumenty, a kteří splní níže uvedené podmínky. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci společnosti PackWay a jejich rodinní příslušníci. Ze soutěže budou dále vyloučeni zákazníci, jejichž přihláška do soutěže bude neúplná, nečitelná, či nepřesná. Soutěže se mohou účastnit pouze osoby starší 18 let, s doručovací adresou na území České a Slovenské republiky.
 4. Do soutěže byla vložena 1 věcná cena, kuchyňský robot Sencor, v hodnotě 9 999 Kč (ČR) nebo 400 Eur (SR). Model se může lišit od ilustračních obrázků. Výhra a vyhodnocení soutěže je společné pro obě země – Českou a Slovenskou republiku.
 5. Každý účastník obdrží nabídku k účasti v soutěži spolu se soutěžními pokyny. Tento výherce obdrží výhru kuchyňský robot Sencor při splnění níže uvedených podmínek.
 6. Podmínky řádného přihlášení k účasti v soutěži jsou následující:
  zákazník učiní a uhradí objednávku v době trvání soutěže z internetového obchodu www.magnet3p.cz a zároveň
  zákazník se platně registruje do soutěže a to lze kterýmkoliv z následujících způsobů: a) telefonicky: zákazník sdělí při objednávce operátorovi kód akce (ten obdrží v došlém newsletteru), který odpovídá této akci, čímž také vyjadřuje svůj souhlas s účastí v soutěži; b) po internetu: objedná-li si zákazník zboží na www.magnet3p.cz, zaregistruje se do soutěže zadáním kódu akce (ten obdrží v došlém newsletteru), který odpovídá této akci, při objednávce.
 7. Výhru získá 1 vylosovaný zákazník, který se v době trvání soutěže platně přihlásí do soutěže dle bodu 6 odst. II těchto pravidel; učiní objednávku dle bodu 6 odst I. těchto pravidel (hodnota je určena uhrazenou kupní cenou). Slosování se uskuteční po skončení soutěže.
 8. Registrací do soutěže zákazník souhlasí s podmínkami dle „Úplných pravidel soutěže“ na www.magnet3p.cz, se zpracováním osobních údajů za účelem vedení soutěže dle „Ochrany osobních údajů“ na www.magnet3p.cz a prohlašuje, že se s dokumenty řádně seznámil(la), rozumí jim a vyjadřuje s nimi svůj souhlas. Bez udělení souhlasu není možné se soutěže zúčastnit. Účast na soutěži a udělení souhlasu ke zpracování osobních údajů pro daný účel je dobrovolné a souhlas může být kdykoliv odvolán. Odvoláním souhlasu účast v soutěži končí. Účel zahrnuje vedení a organizaci soutěže. Více informací a práva zákazníka jsou uvedená v „Ochraně osobních údajů“, zejména právo na námitky proti zpracování za účelem přímého marketingu. Originál pravidel bude po celou dobu hry uložen v sídle PackWay.
 9. Soutěžící svojí účastí výslovně souhlasí s tím, že PackWay je oprávněn užít v souladu s ust. § 77 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů bezplatně jméno a město bydliště zákazníka v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech PackWay v souvislosti s touto soutěží a v souvislosti s propagací výrobků a služeb PackWay s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové, obrazové, a zvukově-obrazové záznamy zákazníků (s tím, že zákazník se účastí v soutěži výslovně zavazuje se dostavit v pořadatelem určeném termínu na určené místo za účelem vytvoření zvukového, obrazového nebo zvukově-obrazového záznamu zákazníka). Souhlas dle tohoto odstavce je činěn na dobu, která uplyne za 5 let od okamžiku ukončení soutěže.
 10. Pro účely této soutěže se za uhrazenou objednávku nepovažuje cena zboží, ve vztahu ke kterému zákazník odstoupil od příslušné kupní smlouvy během období doby trvání soutěže nebo během 14 dnů (příp. 100 dní, pokud si zákazník objedná prodlouženou lhůtu na vrácení zboží) následujících po skončení soutěže, a to bez ohledu na to, zda společnost PackWay již vrátila tomuto zákazníkovi uhrazenou kupní cenu nebo nikoli. Zákazník, který vyhraje, a zároveň má zakoupenou službu „vrácení zboží ve lhůtě 100 dní“, dnem vylosování, resp. vyrozumění o výhře, ztrácí možnost tuto službu využít. Uhrazená částka za tuto službu mu bude vrácena.
 11. Adresa pro zaslání objednávky zákazníka s vyplněnou účastí do soutěže je pro Českou republiku: MAGNET 3PAGEN, Dělnická 390, 532 36 Pardubice 2 a pro Slovenskou republiku: MAGNET 3PAGEN, P.O.BOX 91, 830 05 Bratislava 35.
 12. Výherci bude výhra předána v den a v místě, které mu PackWay písemně sdělí, popřípadě mu bude výhra zaslána na udanou adresu. Předání výhry se uskuteční nejpozději do 15. 6. 2021. Nepřevezme-li si výherce výhru anebo nesdělí-li nejpozději do 15. 6. 2021 společnosti PackWay svoji adresu, na kterou má být výhra zaslána nejpozději do 15. 6. 2021, výhra propadá ve prospěch společnosti PackWay. Výhra propadá ve prospěch společnosti PackWay i v případě, že výherce nesplní podmínky uvedené v pravidlech soutěže.
 13. Údaje o výherci poskytne PackWay účastníkovi na základě písemné žádosti ode dne 3. 6. 2021. PackWay si vyhrazuje právo nesdělovat žádné informace týkající se výhry a výherce telefonicky, faxem, e-mailem či osobně.
L
Přihlášení zákazníka
*
*
Zapomenuté heslo
Zapomenuté heslo
L
Nahoru r
r
o